Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 131 z dnia 1 czerwca 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


KIERUNEK - INNOWACJE DZIĘKI ŚRODKOM Z UNII EUROPEJSKIEJ!

W dniu 17 czerwca 2009 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich- Transporta 2009, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja wspierająca rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w transporcie powierzchniowym. Organizatorem Konferencji jest konsorcjum projektu Star-Net Transport wraz z Enterprise Europe Network.

Konferencja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz środowiska naukowego z sektora transportu powierzchniowego. Celem Konferencji jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów oraz zasad rządzących 7. Programem Ramowym UE oraz przedstawienie możliwości kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości udziału firm w dużych projektach badawczych, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany MŚP - "Badania na rzecz MŚP".

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, podczas której omówione zostaną zasady pisania wniosków, zarządzania projektem, poszukiwania partnerów oraz przykłady dobry i złych projektów.

Więcej informacji: tutajMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII ITM POLSKA 2009

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza serdecznie zaprasza na: Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii ITM POLSKA 2009, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. podczas targów "ITM POLSKA 2009" w Poznaniu.

Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii to spotkania biznesowe, które stwarzają możliwość promocji własnych osiągnięć technologicznych oraz poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw. W ramach tej imprezy organizujemy indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników oraz oferujemy wszelką pomoc podczas spotkań i w dalszych negocjacjach prowadzących do zawarcia międzynarodowych umów kooperacyjnych.

Podczas Międzynarodowego Dnia Transferu Technologii istnieje możliwość spotkania z przedstawicielami poniższych sektorów przemysłowych:
Produkcja przemysłowa
Sterowanie procesami i logistyka
Pakowanie/obrót
Technologia budowlana
Technologia materiałowa
Infrastruktura transportowa

Organizatorzy bazując na ścisłej współpracy z kilkoma ośrodkami sieci EEN (Enterprise Europe Network) w Polsce i Europie spodziewają się licznego udziału podmiotów gospodarczych z Polski i z zagranicy.

Informacji dotyczących organizacji spotkań biznesowych udziela dostępne pod telefonem 061-827-97-46 lub pod adresem e-mail: aw@ppnt.poznan.pl"CZY TY KNOW - HOW?"

W kwietniu br. Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio rozpoczęła realizację projektu "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej". W ramach projektu istnieje możliwość odwiedzenia strony internetowej www.proregio.org.pl/patenty, na której zawarte zostały podstawowe oraz szczegółowe informacje o własności intelektualnej i formach jej ochrony.

Na stronie znaleźć można także informacje na temat grantów przeznaczonych na ochronę własności intelektualnej.

Strona stanowi jedyne tego typu w Wielkopolsce kompendium wiedzy o ochronie własności intelektualnej i jej finansowaniu.
Strona skierowana jest zarówno do wielkopolskich przedsiębiorców, przedstawicieli szkół wyższych, jednostek naukowych, jak i do instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionu.
Projekt "Czy Ty know-how? - internetowy poradnik ochrony własności intelektualnej" jest współfinansowany ze środków EFS, Programu ZPORR, działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

Więcej informacji: www.proregio.org.pl/patentyWARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie w dniu 23 czerwca 2009 r. organizuje warsztaty, które kierowane są do osób (zespołów) przygotowujących wnioski na projekty badawcze, na najbliższe konkursy w 7.PR.

Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przyniesienia ze sobą krótkiego opisu projektu. Podczas spotkania eksperci pomogą w nadaniu wnioskowi, właściwej formy tak aby pomysł, plan badań, budżet i proponowane wykorzystanie wyników zostały właściwie zrozumiane i jak najlepiej ocenione przez ekspertów europejskich.

Zgłoszenia wraz z informacjami: o ilości złożonych dotychczas wniosków, pełnionej roli (koordynator czy partner), nazwę priorytetu, (roboczy) tytuł i opis projektu planowanego do złożenia (zgodnie z wymogami 7.PR), należy przesłać do 15 czerwca br. na adres: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl.III KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII NANO 2009

W dniu 22 czerwca 2009 r. w Warszawie odbędzie się III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, organizowana przez Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Próżniowe.

Tematyka konferencji obejmuje: nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologia, nanomedycyna, nanourządzenia, nanoroboty, przemysłowe zastosowania nanotechnologii, inżynieria molekularna, nanomechanika i nanotrybologia, charakteryzacja i manipulacja w skali nano, nanoprzyrządy pomiarowe, terminologia i , standaryzacja, nanotechnologia w edukacji, etyczne, społeczne i środowiskowe, uwarunkowania nanotechnologii.

Więcej informacji: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl