Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 130 z dnia 15 maja 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WARSZTATY - JAK PISAĆ WNIOSKI O STYPENDIA INDYWIDUALNE MARIE CURIE.

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (IEF), granty dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego (IIF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (IOF), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu organizuje warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych.

Spotkanie "Jak pisać wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie" kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, chcących przeprowadzić indywidualne projekty badawczo - szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji.

Warsztaty odbędą się 21 maja 2009 r. w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Inqbatorze - Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.

Więcej informacji: tutajMARIE CURIE INDUSTRY - ACADEMIA PARTNERSHIP AND PATHWAYS - SZANSA NA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PRZEMYSŁOWYM A INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

W dniu 25 maja 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie informacyjne nt. stypendiów Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways - szansa na rozwój współpracy pomiędzy sektorem przemysłowym a instytucjami naukowymi.

Spotkanie kierowane jest do instytucji zainteresowanych uczestnictwem w projektach Industry-Academia Partnership and Pathways. W spotkaniu weźmie udział oficer projektowy z Komisji Europejskiej, Pan dr Aleksander Kędra, z którym będzie można skonsultować przygotowywane wnioski. Przedstawione zostaną warunki przystąpienia do konkursu, wymogi formalne dla konsorcjów, kryteria i procedura oceny wniosków oraz przykładowe projekty.

Swoje doświadczenia przedstawią polskie zespoły, które brały udział w przygotowaniu wniosków w zeszłorocznym konkursie. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom, jakie daje udział w projektach IAPP, partnerom z sektora przemysłowego, zwłaszcza MŚP.

Więcej informacji: tutajWARSZTATY "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ"

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach "Własność intelektualna dla przedsiębiorczości akademickiej", które odbędą się 25 maja 2009 r. w sali 340 Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu. Warsztaty organizowane są w ramach projektu "PATENT na innowacyjny biznes"

Więcej informacji: www.proregio.org.plKIERUNEK - INNOWACJE DZIĘKI ŚRODKOM Z UNII EUROPEJSKIEJ!

W dniu 17 czerwca 2009 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich- Transporta 2009, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja wspierająca rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w transporcie powierzchniowym. Organizatorem Konferencji jest konsorcjum projektu Star-Net Transport wraz z Enterprise Europe Network.

Konferencja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz środowiska naukowego z sektora transportu powierzchniowego. Celem Konferencji jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów oraz zasad rządzących 7. Programem Ramowym UE oraz przedstawienie możliwości kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości udziału firm w dużych projektach badawczych, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany MŚP - "Badania na rzecz MŚP".

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, podczas której omówione zostaną zasady pisania wniosków, zarządzania projektem, poszukiwania partnerów oraz przykłady dobry i złych projektów.

Więcej informacji: tutajMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII - ITM POLSKA 2009

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza serdecznie zaprasza na: Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii ITM POLSKA 2009, który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. podczas targów "ITM POLSKA 2009" w Poznaniu.

Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii to spotkania biznesowe, które stwarzają możliwość promocji własnych osiągnięć technologicznych oraz poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw. W ramach tej imprezy organizujemy indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników oraz oferujemy wszelką pomoc podczas spotkań i w dalszych negocjacjach prowadzących do zawarcia międzynarodowych umów kooperacyjnych.

Podczas Międzynarodowego Dnia Transferu Technologii istnieje możliwość spotkania z przedstawicielami poniższych sektorów przemysłowych:

- Produkcja przemysłowa
- Sterowanie procesami i logistyka
- Pakowanie/obrót
- Technologia budowlana
- Technologia materiałowa
- Infrastruktura transportowa

Organizatorzy bazując na ścisłej współpracy z kilkoma ośrodkami sieci EEN (Enterprise Europe Network) w Polsce i Europie spodziewają się licznego udziału podmiotów gospodarczych z Polski i z zagranicy.

Informacji dotyczących organizacji spotkań biznesowych udziela dostępne pod telefonem 061-827-97-46 lub pod adresem e-mail: aw@ppnt.poznan.plSTYPENDIA LORÉAL POLSKA - UNESCO DLA KOBIET I NAUKI 2009

Rozpoczęła się dziewiąta edycja konkursu na stypendia naukowe LOréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Stypendia przeznaczone są dla kobiet zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie medycyny i nauk biologicznych, których prace mają charakter aplikacyjny. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów - wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Stypendia LOréal Polska dla Kobiet i Nauki przy są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była międzynarodowa umowa zawarta w Paryżu między Grupą LOréal i UNESCO "For Women in Science". W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 10 lat nagrody, w wysokości 100.000 USD, wręczono 57 doskonałym kobietom naukowcom, których sylwetki są nieocenionym źródłem motywacji, wsparcia i inspiracji dla kobiet na całym świecie, a międzynarodowe stypendia dla doktorantek i habilitantek 120 młodym nadziejom światowej nauki.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już 85 filii Grupy LOréal. Uhonorował on, w sumie, 480 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki LOréal-UNESCO tworzą światową wspólnotę talentów naukowych, która powiększa się każdego roku. Termin wysyłania wniosków: 1 maja - 31 lipca 2009.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl