Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 13 z dnia 30 stycznia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Euratom – Dzień informacyjny

3 lutego 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje Dzień Informacyjny nt. programu Euratom. Wśród wykładowców będzie pan Hans Forsström z Komisji Europejskiej. Tematyka spotkania obejmuje priorytety nowego konkursu, czyli zarządzanie odpadami promieniotwórczyi, ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe. W programie przewidziano również prezentacje potencjału badawczego polskich instytutów oraz możliwości stypendialnych. Impreza odbędzie się w siedzibie KPK w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 21.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=367

Problematyka finansowa i prawna udziału w 6.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje kolejne spotkanie z serii szkoleń nt. kwestii finansowych i prawnych związanych z projektami w 6.PR. Szkolenie, które odbędzie się 10 lutego br. w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 21, poprowadzą panie Barbara Trammer i Agnieszka Krochmal-Węgrzyn. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=218

Dzień informacyjny 3 Priorytetu: Nanotechnologie, materiały wielofunkcyjne i procesy produkcyjne

Krajowy Punkt Kontaktowy i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w dniu 18 lutego br. organizuje spotkanie informacyjne nt. 3 priorytetu 6.PR. Odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej przy ulicy Wołoskiej 141.

Zaproszono m.in. ekspertów z Komisji Europejskiej: Herve Pero - head of unit i Christofe’a Lesniaka z NMP unit. Przedstawią oni priorytety bieżących i planowanych na wiosnę tego roku konkursów. Bardzo ważnym punktem spotkania będzie informacja na temat Platform Technologicznych, które Komisja zamierza uruchomić. Wg Pana Pero, Polska postrzegana jest jako ważny partner w tej dziedzinie.

Poza tym w programie: przedstawienie wyników pierwszego konkursu NMP i dyskusja, prezentacja polskiego wniosku NoE z sukcesem oraz prezentacje działających polskich sieci doskonałości i ich planów uczestnictwa w 6.PR i funduszach strukturalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=368

Seminaria informacyjne w Poznaniu – eksperci Komisji Europejskiej; fundusze strukturalne i stypendia instytucjonalne

Przypominamy o serii imprez organizowanych przez nasz punkt kontaktowy. Pierwsza z nich odbędzie się 11 lutego br. w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 5/7. Powiemy na niej Państwu jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej i zdobyć nieocenione doświadczenie przydatne w późniejszym pisaniu własnych projektów.

Kolejna impreza odbędzie się 17 lutego w budynku Akademii Medycznej przy ulicy Polnej 33, której tematem będą fundusze strukturalne dla nauki – chcemy Państwu pomóc w znalezieniu się w gąszczu informacji o tychże funduszach.

Natomiast 24 lutego br. zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne o stypendiach instytucjonalnych, które odbędzie się w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Wieniawskiego 1.

Dalsze informacje znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://rpk.ppnt.poznan.pl/index.php?d=22

Nagrody René Descartes

20 stycznia br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na nagrody René Descartes. Identyfikator konkursu to FP6-2003-Science-and-Society-8. Budżet wynosi 1,25 mln euro, a termin konkursu mija 11 maja 2004. Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=124#

Dodatkowe informacje o samej nagrodzie można znaleźć na stronie:
http://www.cordis.lu/science-society/descartes/home.html

Nowy serwis informacyjny CORDISu - „Projekty 6.PR”

Serwis będzie zawierał wszelkie informacje na temat projektów finansowanych przez 6.PR. Aktualnie można już przeglądać działania Wspólnotowego Centrum Badawczego – JRC, pozostałe dane będą pojawiać się stopniowo wraz z ukazywaniem się informacji o zaakceptowanych przez Komisje Europejską projektach. Ponadto w serwisie można znaleźć aktualności projektowe i tzw. success stories.

Adres serwisu to: http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm

Wkrótce otwarcie trzeciego konkursu IST

Według nieoficjalnych informacji z Komisji Europejskiej, trzeci konkurs priorytetu IST zostanie otwarty w połowie maja br. i zamknięty 22 września 2004. Będzie zawierał 3 lub 4 elementy:

  • łączony konkurs z 3 priorytetem NMP (Nanotechnologies and Materials Programme) – budżet 180 mln euro;
  • Future and Emerging Technologies
  • konkurs korekcyjny dla ACs, SMEs, INCO w celu przyłączenia do projektów, które przeszły w 1 & 2 konkursie; zgoda jest na dołączanie się do projektów typu IP i NoE; dołączanie się do projektów typu STREP, jest jeszcze sprawą otwartą. Cały budżet 130-150 mln euro
  • ERA.

Istnieją poważne przesłanki, że w najbliższym konkursie wzrosną szanse wniosków i partnerów z krajów kandydackich.

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl