Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 129 z dnia 30 kwietnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


KONFERENCJA - "NAJLEPSZY MODEL PLATFORMY WSPÓŁPRACY DLA SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO"

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza na konferencję: "Najlepszy model platformy współpracy dla sektora Rolno-Spożywczego", która odbędzie się 5 maja 2009 r. w hotelu Mercure w Poznaniu.

Obserwując sukcesy innych państw w obszarze współpracy nauki z biznesem przyczyniającej się do wdrażania nowoczesnych technologii, najczęściej przy współfinansowaniu UE, przedstawiciele nauki, biznesu i władz lokalnych podjęli inicjatywę zmierzającą do utworzenia Wielkopolskiej Platformy Przemysłowej. Podczas konferencji przedstawiciele ze Szwecji zaprezentują sprawdzone modele platform, w ramach których od lat, w grupach branżowych, wspólnie wdrażają nowoczesne rozwiązania przy współfinansowaniu UE.

Konferencja będzie próbą rozpoczęcia dyskusji nad modelem platformy najlepiej przystającym do warunków wielkopolskich. Organizatorom zależy, aby w tworzącej się platformie, były reprezentowane wszystkie branże w szeroko pojętym sektorze rolno-spożywczym (nowoczesne rozwiązania będą najczęściej dotyczyły problemów w ramach branży) oraz by w konferencji wzięły udział osoby decyzyjne, mające rozeznanie zarówno w potrzebach rozwojowych własnej firmy jak i samej branży.

Więcej informacji: tel. 0-61 850 49 33 oraz www.ilim.poznan.plWarsztaty - "MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY FIRM Z NAUKĄ W RAMACH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym dla IT serdecznie zapraszają na warsztaty pt. "Możliwości współpracy firm z nauką w ramach funduszy Unii Europejskiej".

Spotkanie to odbędzie się dnia 6 maja 2009 r. w sali 14 Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy ul Noskowskiego 10 w Poznaniu.

Warsztaty poświęcone będą możliwościom uzyskania finansowania współpracy firm z jednostkami naukowymi w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie program "Cooperation" pod kątem ICT wspierającego przedsiębiorstwa i przemysł, a także projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką - IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways (Program People) oraz Badania na rzecz MŚP proponowane przez program Capacities 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: tutajKONFERENCJA - ROZWÓJ FIRM INNOWACYJNYCH W POLSCE. SZANSE I BARIERY

W dniu 12 maja 2009 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Rozwój firm innowacyjnych w Polsce. Szanse i bariery". Organizatorami są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja jest częścią europejskiej inicjatywy - Europejski Tydzień MŚP 2009 - organizowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. W panelach dyskusyjnych zasiądą naprzeciw siebie przedstawiciele administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, nie zabraknie również postaci ze świata nauki i reprezentantów instytucji otoczenia biznesu. Spotkanie moderować będzie dziennikarka Rzeczpospolitej pani Urszula Mirończuk. Konferencja stanie się okazją do znalezienia odpowiedzi na pytanie czy w Polsce rzeczywiście istnieje rynek i zapotrzebowanie na produkty innowacyjne? Jakie są realia działalności innowacyjnych przedsiębiorstw? Jakie ułatwienia instytucjonalno-prawne należałoby wprowadzić?

Imprezie towarzyszyć będą stanowiska eksperckie z materiałami informacyjnymi dla uczestników. Konferencja będzie prowadzona w jez. polskim i angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: tutajXX KONFERENCJA SOOIPP

W dniach 14-16 maja 2009 r., Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) już po raz dwudziesty zaprasza na kolejną Doroczną Konferencję "Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy", tym razem spotkanie odbędzie się w Gdyni. Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji i Pomorski Parki Naukowo-Technologiczny.

Na dwudziestej konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 5 lat w Unii Europejskiej oraz nowej perspektywy finansowania 2007-2013. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz doświadczenia innych krajów. Uczestnicy zapoznają się z pionierskimi dokonaniami zespołu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja pokrywa się z europejskim rokiem kreatywności.

Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:

1.Kreatywność i rozwój rynków na nowe technologie;
2.Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
3.Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
4.Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
5.Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Organizatorzy przewidują udział około 200 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.NOWE SZANSE NA ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIEDZY PRZEMYSŁEM A NAUKĄ - OTWARTY KONKURS W PROGRAMIE SZCZEGÓŁOWYM "LUDZIE

24 kwietnia w Programie Szczegółowym LUDZIE 7.PR został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways - IAPP. Termin zamknięcia konkursu to 27 lipca 2009 r. Budżet konkursu wynosi 65 milionów euro.

25 maja 2009 r. KPK organizuje w Warszawie spotkanie dla instytucji zainteresowanych przystąpieniem do otwartego konkursu na projekty Industry-Academia Partnership and Pathways. W spotkaniu weźmie udział oficer projektowy z Komisji Europejskiej, dr Aleksander Kedra.

Przedstawione zostaną warunki przystąpienia do konkursu, wymogi formalne dla konsorcjów, kryteria i procedura oceny wniosków oraz przykładowe projekty. Swoje doświadczenia przedstawią polskie zespoły, które brały udział w przygotowaniu wniosków na zeszłoroczny konkurs. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwościom jakie udział w projektach IAPP daje partnerom z sektora przemysłowego, zwłaszcza MŚP. Podczas spotkania będzie możliwość przedyskutowania z oficerem projektowym z KE przygotowywanych wniosków projektowych lub pomysłów na współpracę pomiędzy obydwoma sektorami.

Szczegółowy program oraz rejestracja będą dostępne na początku maja na stronie KPK: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl