Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 128 z dnia 16 kwietnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WARSZTATY - HOW TO NEGOTIATE, MANAGE AND ADMINISTER EU R&D CONTRACTS.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz Centrum Integracji Europejskiej UAM zapraszają gorąco na szkolenie dotyczące zarządzania projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską:

How to Negotiate, Manage and Administer EU R&D Contracts.
Szkolenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia br., w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Fizyki UAM, przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu, w godzinach do 9.00 do 15.30.

Szkolenie poprowadzi Pan dr Sean McCarthy z irlandzkiej firmy Hyperion Ltd., który specjalizuje się w organizowaniu szkoleń dla osób zarządzających projektami. W czasie kilku lat, wyszkolił ponad 3300 osób z ponad 350 jednostek badawczych w całej Unii Europejskiej. Szkolenia oparte są o ponad 20-letnie doświadczenie prowadzącego w pisaniu wniosków, administracji i zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi w ramach kontraktów z Komisją Europejską.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: negocjowanie kontraktu z Komisją Europejską, kontrakty modelowe z 6. i 7. Programu Ramowego, zasady dotyczące realizowania projektów z 7.PR, audyt finansowy, płatności, zarządzanie kontraktami z KE, spotkania konsorcjum i raportowanie.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona na podstawie kosztów wyznaczonych przez Hyperion Ltd. i wynosi 450 zł za osobę.

Językiem wykładowym będzie język angielski. Organizator zapewnia materiały opracowane przez dr Seana McCarthy'ego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: tutajINTELLIGENT INFORMATION MANAGEMENT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu, zapraszają na seminarium z udziałem Pani Dr Márty Nagy-Rothengass, kierownika sekcji INFSO.E2 - Technologies for Information Management w Komisji Europejskiej: Intelligent Information Management. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 111.

Pani Dr Márty Nagy-Rothengass, po zaprezentowaniu wykładu wprowadzającego, poprowadzi sesję dla uczelni i firm składających wnioski projektowe w 7. Programie Ramowym. Sesja ta, wzorem konferencji przygotowywanych we współpracy z Komisją Europejską w całej Europie, pozwoli na konsultację przygotowywanych wniosków projektowych, uzyskanie wskazówek, a także pozyskanie nowych partnerów wśród uczestników konferencji z całej Europy!

Więcej informacji na stronie: tutajXX KONFERENCJA SOOIPP

W dniach 14-16 maja 2009 r., Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) już po raz dwudziesty zaprasza na kolejną Doroczną Konferencję "Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy", tym razem spotkanie odbędzie się w Gdyni. Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji i Pomorski Parki Naukowo-Technologiczny.

Na dwudziestej konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 5 lat w Unii Europejskiej oraz nowej perspektywy finansowania 2007-2013. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz doświadczenia innych krajów. Uczestnicy zapoznają się z pionierskimi dokonaniami zespołu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja pokrywa się z europejskim rokiem kreatywności.

Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:

1.Kreatywność i rozwój rynków na nowe technologie;
2.Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
3.Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
4.Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
5.Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Organizatorzy przewidują udział około 200 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.

Więcej informacji na stronie: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl