Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 127 z dnia 1 kwietnia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


ASPEKTY FINANSOWE 7. PROGRAMU RAMOWEGO

Dnia 9 kwietnia 2009 r. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Szczecinie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące "Aspektów finansowych 7. Programu Ramowego".

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z warunkami finansowania projektów badawczo-rozwojowych w 7. Programie Ramowym, skonstruować przykładowy budżet projektu, poznać praktyczne wskazówki wynikające z dotychczasowych doświadczeń z uczestnictwa w Programach Ramowych. Będzie również możliwość uzyskania informacji o warunkach pozyskania dofinansowania kosztów, przygotowania wniosku oraz wkładu własnego do projektu z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Omówione zostaną następujące zagadnienia: koszty kwalifikowane projektu, sposoby wykazywania kosztów, kategorie kosztów i typy działań, wynagrodzenia w 7PR, kalkulacje dofinansowania z KE, wpływy do projektu, płatności, raporty i świadectwa kontroli, zasady wnioskowania o dofinansowanie z MNISW, warunki trzeciej edycji konkursu Granty na Granty.

Więcej informacji wkrótce na stronie: tutajWARSZTATY DLA NAUKOWCÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH WNIOSKI DO PROGRAMU "POMYSŁY"

Dnia 7 kwietnia 2009r., Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy oraz Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców zapraszają na warsztaty z pisania wniosków do Programu IDEAS dla doświadczonych naukowców. Najbliższy konkurs w obszarze IDEAS zamyka się 6 maja 2009 roku, dotyczy dziedziny nauk biologicznych i medycznych i dedykowany jest naukowcom powyżej 8 lat po doktoracie.

Więcej informacji na stronie: tutaj

Kolejne warsztaty z serii odbędą się w dniu 28 kwietnia br. w Warszawie. Spotkanie dla naukowców przygotowujących wnioski do Programu "Pomysły" w dziedzinach nauk biologicznych i medycznych, organizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

W programie zaprezentowane zostaną: zasady wypełniania części administracyjnej (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), kwestie finansowe, omówione zostaną uwagi ekspertów oceniających wnioski w poprzednich konkursach.

Uczestnicy warsztatów proszeni są o zarejestrowanie się w elektronicznym systemie składania wniosków EPSS. Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.

Więcej informacji wkrótce na stronie: tutajPROGRAM LUDZIE: KONKURSY NA PROJEKTY INDYWIDUALNE

18 marca 2009 roku Komisja Europejska ogłosiła konkursy na projekty indywidualne:

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - grant dla doświadczonych naukowców europejskich na stypendium w UE lub w kraju stowarzyszonym, na okres od 12 do 24 miesięcy.
Budżet konkursu: 95 000 000 Euro,
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: tutaj

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) - grant dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na przyjazd do dowolnego kraju europejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy.
Budżet konkursu: 28 000 000 Euro,
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: tutaj

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - grant dla doświadczonych naukowców europejskich, na wyjazd do dowolnego kraju trzeciego na okres od 24 do 36 miesięcy z obowiązkową fazą powrotną (12 miesięcy) w Europie.
Budżet konkursu: 28 000 000 Euro,
Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2009 r.
Konkurs i potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: tutajINTELLIGENT INFORMATION MANAGEMENT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspólnie z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu, zapraszają na seminarium z udziałem Pani Dr Márty Nagy-Rothengass, kierownika sekcji INFSO.E2 - Technologies for Information Management w Komisji Europejskiej: Intelligent Information Management. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala 111.

Pani Dr Márty Nagy-Rothengass, po zaprezentowaniu wykładu wprowadzającego, poprowadzi sesję dla uczelni i firm składających wnioski projektowe w 7. Programie Ramowym. Sesja ta, wzorem konferencji przygotowywanych we współpracy z Komisją Europejską w całej Europie, pozwoli na konsultację przygotowywanych wniosków projektowych, uzyskanie wskazówek, a także pozyskanie nowych partnerów wśród uczestników konferencji z całej Europy!

Więcej informacji na stronie: tutajXX KONFERENCJA SOOIPP

W dniach 14-16 maja 2009 r., Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) już po raz dwudziesty zaprasza na kolejną Doroczną Konferencję "Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w budowie gospodarki opartej na wiedzy", tym razem spotkanie odbędzie się w Gdyni. Współorganizatorami konferencji są: Prezydent Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji i Pomorski Parki Naukowo-Technologiczny.

Na dwudziestej konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem 5 lat w Unii Europejskiej oraz nowej perspektywy finansowania 2007-2013. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz doświadczenia innych krajów. Uczestnicy zapoznają się z pionierskimi dokonaniami zespołu Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja pokrywa się z europejskim rokiem kreatywności.

Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:

1.Kreatywność i rozwój rynków na nowe technologie;
2.Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
3.Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
4.Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
5.Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;

Konferencje SOOIPP to od lat sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań. Organizatorzy przewidują udział około 200 osób, w tym organizatorów i kierowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, europejskich programów i organizacji, świata nauki i biznesu.

Więcej informacji na stronie: tutajNOWA PUBLIKACJA KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, prezentuje nowy poradnik: "Projekt badawczy 7.PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA".

Poradnik zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu projektu badawczego do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA. Poradnik może być również przydatny dla partnerów przygotowujących się do udziału w innych projektach i programach.

Więcej informacji na stronie: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl