Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 126 z dnia 13 marca 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


"ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Ekonomicznym zapraszają na seminarium pt.: "ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ", które odbędzie się w dniu 17 marca 2009 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10 budynek główny sala 236.

W programie m.in. wystąpienia ekspertów, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE, a także zaprezentowane zostaną doświadczenia z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania się na ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Oferta skierowana jest do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Więcej informacji wkrótce na stronie: tutaj"KONSTRUKCJA BIZNESPLANÓW" - SZKOLENIE

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu "Konstrukcja biznesplanów", które jest jednym z działań projektu "PATENT na innowacyjny biznes".

W trakcie szkolenia, które odbędzie się już 20 marca 2009 r., uczestnicy będą mieli możliwość nabycia motywacji i umiejętności przygotowywania biznesplanów służących realizacji konkretnych potrzeb przedsiębiorcy oraz zapoznania się z tematyką planowania i realizacji pomysłu lub przedsięwzięcia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji www.proregio.org.pl, pod nr tel. (061) 855 05 28 oraz przez kontakt drogą mailową jakub.sadowski@proregio.org.pl"WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zapraszają na warsztaty pisania wniosków dla doświadczonych naukowców: "Miej pomysł na IDEAS". Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca 2009r., na Politechnice Poznańskiej.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta programu Ideas (Pomysły) - rodzaje grantów, zasady udziału, warunki ogłoszonego w tym roku konkursu dla doświadczonych naukowców. Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, podczas której szczegółowo omówiona zostanie część merytoryczna - część B wniosku oraz każdy z uczestników samodzielnie dokona rejestracji wniosku poprzez wypełnienie formularzy administracyjnych w systemie EPSS.

Program Pomysły - Ideas zawiera wszystkie te działania, które mają na celu wspieranie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim czyli badań podstawowych i interdyscyplinarnych. Program zakłada dużą autonomię w wyborze dziedzin wiedzy oraz ma się przyczynić do osiągnięcia doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

Podczas spotkania konsultanci z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, zaprezentują aktualne konkursy ogłoszone w programie Ideas oraz przedstawią zasady tworzenia dobrego wniosku do Komisji Europejskiej. 19 listopada 2008r. ogłoszony został konkurs dla doświadczonych naukowców (AdG Advanced Investigators Grant) z terminami składania wniosków:

15.04.2009 dla nauk społecznych i humanistycznych
06.05.2009 dla nauk biologicznych i medycznych

Więcej informacji na stronie: tutaj"KARIERA NAUKOWA W EUROPIE"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym zapraszają na spotkanie pt.: Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 marca 2009 r., na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie bogata oferta stypendialna dla doktorantów, a w niej znajdą się zarówno stypendia wyjazdowe, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych oraz zbierania materiałów do pracy doktorskiej czy habilitacyjnej.

Omówione zostaną możliwości systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ponadto przedstawionych zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych.

Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję usłyszeć o wrażeniach i doświadczeniach naukowców, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie badań.

Więcej informacji na stronie: tutaj"FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR"

W dniu 31 marca 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty dotyczące "Finansowania projektów w 7.PR", które odbędzie się w Warszawie.

Warsztaty kierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Omówione zostaną następujące zagadnienia: koszty kwalifikowalne projektu; sposoby wykazywania kosztów; kalkulacje dofinansowania KE; wpływy do projektu; płatności; raporty i świadectwa kontroli; doświadczenia z zarządzania projektami 6.PR realizowanymi w KPK.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Warsztaty będą wielokrotnie powtarzane w miarę zainteresowania.

Więcej informacji na stronie: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl