Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 124 z dnia 16 lutego 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Współpraca przedsiębiorstw i instytucji naukowych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na dwudniowe warsztaty pt.: Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Współpraca przedsiębiorstw i instytucji naukowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 lutego 2009 r. w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków. Szczególny nacisk zostanie położony na specjalne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw - w ramach Programu Możliwości 7.PR.

Szczegółowo omówione zostaną aspekty finansowe z uwzględnieniem projektów kierowanych do przemysłu. Teoria poparta będzie praktycznymi ćwiczeniami, umożliwiającymi ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutajDzień Informacyjny "Stypendia Marie Curie w 7. PR"

Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny pt. "Stypendia Marie Curie w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej".

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie szczegółowo program 7. PR - People (Ludzie - Stypendia Marie Curie), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości stypendialnych Marie Curie dla doktorów oraz naukowców posiadających co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego, na wyjazdy w Europie jak i poza Europę.

Zaprezentowany zostanie również schemat współpracy międzynarodowej (IRSES), projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką (IAPP) oraz inne działania w ramach stypendiów Marie Curie.

Więcej informacji: tutajCYKL SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH I KONSULTACJI W PROGRAMIE POMYSŁY 7.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają cykl szkoleń warsztatowych i konsultacji dla osób zdecydowanych na złożenie wniosku w Programie POMYSŁY (grant European Research Council).

Pierwsze zajęcia warsztatowe w KPK (dla naukowców z Regionu Centralnego) planowane są na 17 marca, (w godz. 10.00 - 14.00) dla przedstawicieli nauk fizycznych i inżynierskich, przygotowujących wnioski na 25 marca 2009 r. Kolejne spotkania organizowane będą na początku kwietnia dla socjologów i humanistów oraz pod koniec kwietnia dla specjalistów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne. Program zajęć obejmie zarówno część administracyjną (formularze A1-A3), opis projektu (B1-B2), jak i kwestie finansowe, także omówienie uwag ekspertów odnoszących się do wniosków z poprzedniego konkursu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - maksymalnie 15 osób - przyjmowani będą tylko autorzy wniosków zarejestrowanych w systemie EPSS, którzy wcześniej prześlą do KPK (na adres wieslaw.studencki@kpk.gov.pl) streszczenie projektu; priorytet będą mieć osoby z rekomendacją dyrektora, rektora lub dziekana.

Osobiste konsultacje dla naukowców przygotowujących ostateczną wersję projektu możliwe są po uzgodnieniu terminu z KPK (wieslaw.studencki@kpk.gov.pl) lub - w przypadku większej liczby wniosków z jednego ośrodka - z RPK)."PORADNIK DLA PISZĄCYCH WNIOSKI DO 7.PR"

Na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dostępna jest publikacja pt. "Projekt badawczy 7.PR - przygotowanie wniosku".

Poradnik zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu wniosku projektu badawczego do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA w 7PR. Poradnik może być także przydatny partnerom przygotowującym się do udziału w innych projektach i programach.

Do pobrania tutaj: http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl