Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 122 z dnia 15 stycznia 2009

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU RAMOWEGO NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI CIP EIP - 2

W dniu 21 stycznia 2009r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony konkursom Europe INNOVA: Europejskie Platformy Innowacji, PRO INNO Europe Transnarodowa współpraca w zakresie wsparcia innowacji, a także zagadnieniu ekoinnowacji w Programie CIP EIP. W programie pojawi się również tematyka klastrów badawczych w 7. Programie Ramowym.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do organizacji reprezentujących klastry, podmiotów działających w partnerstwie publiczno-prywatnym, instytucji sektora publicznego, jednostek naukowo-badawczych, firm konsultingowych, organizacji biznesowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w zakresie innowacji i ekoinnowacji na poziomie europejskim.

Więcej informacji na stronie: tutajSPOTKANIA BROKERSKIE W POZNANIU - BUDMA 2009

W dniach 21-22 stycznia 2009r. podczas targów BUDMA 2009 w Poznaniu odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie InnoBuildTech organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z zaprzyjaźnionymi ośrodkami sieci EEN.

Do udziału w spotkaniach zapraszane są instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje działające w obszarze budownictwa zainteresowane nawiązaniem ciekawych kontaktów, dysponujące lub poszukujące rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Sieć EEN organizuje tego typu spotkania nieodpłatnie, korzystając z dofinansowania Komisji Europejskiej na promocję przedsiębiorczości w Europie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).

Więcej informacji: Robert Podgórzak, e-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl, http://een-centralpoland.eu/, tel.: (022) 847 53 68.PROJEKT PATENT NA INNOWACYJNY BIZNES

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio z Poznania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie PATENT na innowacyjny biznes.

Projekt dotyczy przedsiębiorczości akademickiej i stanowi atrakcyjną ofertę szkoleniową dla osób ze środowiska akademickiego, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Działania projektowe przeznaczona są dla: pracowników jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od zakończenia studiów).

Seria szkoleń, warsztaty, oraz spotkania konsultacyjne będą dotyczyły następujących bloków tematycznych:
-biznes dla naukowców (np. tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową, konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej)
-własność intelektualna (np. zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP, przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej, prawo autorskie)
-finansowanie działalności innowacyjnej (np. Fundusze strukturalne UE wspierające firmy na różnym etapie rozwoju, WRPO, POIG, pożyczki, kredyty, granty krajowe, przygotowanie projektu)

Terminarz szkoleń przedstawia się następująco:
1. 22-23 stycznia 2009r. Konstrukcja biznesplanów oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2. 26 lutego 2009r. - Innowacyjność i transfer technologii - co to jest innowacyjność? Procesy innowacyjne w organizacji, rodzaje innowacji, strategie innowacji, kreowanie procesów innowacji w organizacji; czym jest transfer technologii? źródła poszukiwania innowacji, narzędzia transferu technologii doświadczenia krajowe i zagraniczne.
3. 27 lutego 2009r. - Zarządzanie własnością intelektualną, analiza potencjału rynkowego, wybór drogi komercjalizacji
4. 13 marca 2009r. - Tworzenie firm w oparciu o wiedzę naukową: spółki typu spin-off itp.

Więcej informacji na stronie www.proregio.org.plDNI INFORMACYJNE W OBSZARZE ICT

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na dni informacyjne w obszarze ICT, które odbędą się w dniach 29 - 30 stycznia 2009 r. w Warszawie.

Podczas spotkań przedstawiona zostanie tematyka obecnego i przyszłych konkursów ICT 7. Programu Ramowego. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację tematów: fotonika, internet przyszłości, usługi sieciowe, technologie ICT dla zdrowia. Drugiego dnia spotkania odbędzie się Sesja "Photonics" organizowana w wyniku wspólnej inicjatywy Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21, Działu Fotoniki Komisji Europejskiej, Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.

Podstawowy cel spotkania to:
-przedyskutowanie najefektywniejszych metod opracowywania i wdrażania narodowych strategii i kierunków rozwoju w zakresie optyki, optoelektroniki i fotoniki,
-integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii w tych dziedzinach,
-zwiększenie udziału środowiska polskiego w strukturach Europejskiej platformy Technologicznej Photonics21 oraz w definiowaniu i realizacji europejskich strategicznych programów badawczych w dziedzinie fotoniki.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie wkrótce na stronie: tutajINNOWACYJNI NA START - FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2009 ROKU

"Gazeta Prawna" pod patronatem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zaprasza na konferencję "Innowacyjni na start - Fundusze unijne dla przedsiębiorców w 2009 r", która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2009 r. w Warszawie.

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego harmonogramami konkursów już w I kwartale 2009 roku ruszą kolejne unijne dotacje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki rozpocznie nabory wniosków na wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektów szkoleniowych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Podczas konferencji przedstawiciele administracji oraz eksperci zaprezentują możliwości wykorzystania unijnych dotacji w rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną również zmiany w procedurach ubiegania się o wsparcie z UE, które zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach 2008 r. Natomiast przedstawiciele rynku finansowego zaprezentują możliwości pokrycia kosztów inwestycji z tzw. kredytów unijnych oraz leasingu.

Więcej informacji na stronie: tutajWARSZTATY- FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PR UE?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na warsztaty "Finansowanie projektów w 7. PR UE", które odbędą się w dniu 5 lutego 2009 r. w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu.

Jest to kolejne z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE.

Spotkanie kierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Warsztaty będą miały formę praktycznych ćwiczeń i poprowadzą je konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

Więcej informacji na stronie: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl