Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 121 z dnia 15 grudnia 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Wesołych, szczęśliwych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym - 2009 Roku
wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UENARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM

W dniu 19 grudnia 2008r. Punkt Kontaktowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na szkolenie pt.: "Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem: Szkolenie dla zaawansowanych: MS Word i MS Power Point"
Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą obejmowały: formularze, korespondencję seryjną, szablony dokumentów, tworzenie prezentacji na potrzeby projektu.
Więcej informacji na stronie: tutaj

W dniu 29 grudnia 2008 r. Punkt Kontaktowy SGGW organizuje szkolenie nt.: "Narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem Prezentacja systemów videokonferencyjnych". Szkolenie będzie dotyczyło możliwości zorganizowania spotkania wirtualnego.
Więcej informacji na stronie: tutajSPOTKANIA BROKERSKIE W POZNANIU - BUDMA 2009

W dniach 21-22 stycznia 2009r. podczas targów BUDMA 2009 w Poznaniu odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie InnoBuildTech organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wspólnie z zaprzyjaźnionymi ośrodkami sieci EEN.

Do udziału w spotkaniach zapraszane są instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa oraz organizacje działające w obszarze budownictwa zainteresowane nawiązaniem ciekawych kontaktów, dysponujące lub poszukujące rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Sieć EEN organizuje tego typu spotkania nieodpłatnie, korzystając z dofinansowania Komisji Europejskiej na promocję przedsiębiorczości w Europie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).
Więcej informacji: Robert Podgórzak, e-mail: r.podgorzak@imbigs.org.pl, http://een-centralpoland.eu, tel.: (022) 847 53 68.KONKURSY W COST

Projekt COST (Współpraca Europejska w dziedzinie Badań Naukowych i Technicznych) 7 listopada br. ogłosił konkurs w zakresie działań przyczyniających się do rozwoju naukowego, technologicznego, ekonomicznego, kulturowego i społecznego w Europie. Szczególnie cenione będą propozycje, które odegrają rolę prekursorów wobec innych programów europejskich i/lub podejmowane przez młodszych naukowców.

COST obejmuje dziewięć głównych dużych dziedzin (biomedycyna i bionauki molekularne; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o systemie Ziemi i zarządzanie środowiskowe; żywność i rolnictwo; lasy, ich produkty i usługi; obywatele, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; materiałoznawstwo, nauki fizyczne i nanonauki, transport i urbanistyka).

COST nie finansuje samodzielnie badań, ale wspiera działania sieciujące takie jak spotkania, konferencje, krótkoterminowe wymiany naukowe i inne działania. Koordynowane działania są finansowane z 7.PR. Ostateczny termin składania wstępnych propozycji upływa 27 marca 2009r.

Więcej informacji nt. zaproszenia można znaleźć na stronie: http://www.cost.esf.org/opencall/ lub http://www.grantyeuropejskie.pl/PAKIET USTAW REFORMUJĄCYCH SYSTEM BADAŃ NAUKOWYCH

W dniu 2 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła pakiet pięciu ustaw reformujących polską naukę. Należą do nich: ustawa o Narodowym Centrum Nauki, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o instytutach badawczych, ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawa o Polskiej Akademii Nauk. W przyszłorocznym budżecie planowany jest prawie 30% wzrost nakładów na naukę.

Więcej informacji na stronie: http://tinyurl.com/6g2ldd
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl