Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 120 z dnia 1 grudnia 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


KONFERENCJA - "CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE I NUKLEARNE W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU"

W dniach 7-9 grudnia 2008 r. w Będlewie k. Poznania odbędzie się międzynarodowa konferencja "CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE I NUKLEARNE W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU".

Celem konferencji jest m.in. przedstawienie polskiego stanowiska w sprawie europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, wypromowanie polskiego przewodnictwa w obszarze czystych technologii węglowych (CCT) uwzględniających podziemną gazyfikację węgla oraz technologie wykorzystania węgla dla produkcji paliw ciekłych lub wodoru. Ponadto konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społecznej - wśród przedsiębiorstw, naukowców i polityków. Konferencja to dobre miejsce, aby zadeklarować działania w kierunku adaptacji polskiego przemysłu do wymogów stawianych przez pakiet klimatyczno-energetyczny UE.

Gośćmi konferencji będą wysokiej rangi urzędnicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Platformy "Zeroemisyjnej" (ETP-ZEP), prezesi największych polskich i europejskich firm z sektora energetycznego oraz przedstawiciele środowisk naukowych zainteresowanych problematyką czystych technologii węglowych i rozwoju energetyki nuklearnej.

Głównymi organizatorami konferencji są: profesor Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Europejskie Forum Energetyczne. Więcej informacji na stronie: tutajPRZEGLĄD I PORÓWNANIE RODZAJÓW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W dniu 06 grudnia 2008 r. w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio zaprasza na szkolenie pt.: "Przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej - czyli jak nie zamienić siekierki na kijek". Warsztaty poprowadzi dr Paweł Koczorowski, asesor Departamentu Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP, posiadający rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pojęciem własności przemysłowej i jej najistotniejszymi klasyfikacjami. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące rodzajów ochrony własności przemysłowej, porównania zakresu ochrony a także zostaną zaprezentowane sposoby jej maksymalizacji.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zapraszają na szkolenie Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym, które odbędzie się 15 grudnia 2008 r. przy ul. Smoluchowskiego 48, budynek B-11.

Szkolenie kierowane jest do uczelni wyższych, firm, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organów samorządowych, realizujących projekty 7.PR lub zainteresowanych udziałem w projektach 7.PR.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
-Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach 7.PR;
-Obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej;
-Rozliczanie wpływów do projektu, raporty okresowe, sprawozdanie finansowe;
-Zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie tutajDOBRY PROJEKT DROGĄ DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY! MOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Dnia 16 grudnia 2008 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: "Dobry projekt drogą do rozwoju Twojej firmy! Możliwości 7. Programu Ramowego dla przedsiębiorstw".

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Vivaldi, przy ul. Winogrady 9 w Poznaniu. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do jednostek naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie są korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym. Przedstawione zostaną możliwości udziału firm w dużych projektach badawczych programu Cooperation. Zaprezentowane zostaną możliwości wymiany międzysektorowej personelu w ramach współpracy nauki z przemysłem, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany do małych i średnich przedsiębiorstw - "Badania na rzecz MŚP".

Doświadczeniami z udziału w programach ramowych, podzielą się przedstawiciele firm realizujących już projekty w ramach 6. i 7. Programu Ramowego. Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawi ogólne zasady dotyczące prawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie wkrótce na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/ w dziale nasze szkolenia.DZIEŃ INFORMACYJNY - NOWE KONKURSY W NANOTECHNOLOGIACH

W dniu 16 grudnia 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie zaprasza na dzień informacyjny dotyczący obszaru "Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcyjne" w 7.PR. W spotkaniu udział weźmie przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich tych, którzy przymierzają się do złożenia wniosku projektowego na trzeci konkurs w 7. Programie Ramowym w temacie NMP. Podczas spotkania będzie również możliwość przedstawienia i skonsultowania idei projektów przygotowywanych na ten konkurs.

Więcej informacji na stronie tutajCZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ W PODATKACH W 2009 ROKU W OBSZARZE RYNKU EUROPEJSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO?

W dniu 17 grudnia 2008 r. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny serdecznie zaprasza na seminarium dla przedsiębiorców pt., "Czego możemy oczekiwać w podatkach w 2009 roku w obszarze rynku europejskiego i międzynarodowego?", organizowane w ramach działalności Ośrodka Enterprise Europe Network.

Seminarium poprowadzi Pani Hanna Kozłowska, specjalista z firmy doradczej KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., członka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Izby Doradców Podatkowych.

Podczas seminarium poruszone zostaną tematy dotyczące:
- zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług
- zamian w zakresie PIT i CIT

Celem szkolenia jest przekazanie informacji, które pomogą przedsiębiorcom przygotować się na zmianę przepisów w zakresie transakcji międzynarodowych na rok 2009. Znajdą one odzwierciedlenie nie tylko w zmianie organizacji pewnych procedur związanych z obrotem na rynkach zewnętrznych, ale także w organizacji dokumentów niezbędnych w opodatkowaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje nt. szkolenia udziela Pani Agata Wylęgała, tel: 0-61 827 97 46, email: een@ppnt.poznan.plKOMISJA EUROPEJSKA OGŁOSIŁA NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

WSPÓŁPRACA

ERA-NET

Znak konkursu: FP7-ERANET-2009-RTD
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 12,5 mln Euro
Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2009r.
Zakres konkursu:
1. Zdrowie - HIV/AIDS, malaria i gruźlica.
2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia - badanie społeczno-ekonomiczne i wsparcie polityk.
4. Nanotechnologie i materiały produkcyjne - Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych.
6. Środowisko, w tym zmiany klimatu - zmiany klimatu, zanieczyszczenia i ryzyko; zrównoważone zarządzanie zasobami.
8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne - akcje horyzontalne.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Technologie informacyjne i komunikacyjne 4 konkurs ICT

Znak konkursu: FP7-ICT-2009-4
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 801 mln Euro
Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2009r.
Zakres konkursu:
1. Szeroka i niezawodna sieć i infrastruktura usługowa - projekty badawcze - CP , sieci doskonałości - NoE, akcje koordynujące - CA i wspierające - SA.
2. Systemy kognitywne, interakcja, robotyka - CP, NoE, CA.
3. Komponenty, systemy, inżynieria - CP, NoE, CA, SA.
4. Biblioteki cyfrowe i ich zawartość - CP, NoE, CA, SA.
5. W kierunku zrównoważonej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej - CP, SA.
6. ICT dla mobilności, zrównoważenia środowiskowego i energii - CP, CA, SA.
7. ICT dla niezależnego życia i włączenie społeczeństwa w ICT - CP, CA, SA.
8. Przyszłe i powstające technologie - CP, CA, SA.
9. Akcje horyzontalne - CP, CA, SA.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Otwarty schemat FET

Znak konkursu: FP7-ICT-2009-C
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 30 mln Euro
Termin składania wniosków: dla II etapu projektów badawczych i CSA
20 stycznia 2009; 26 maja 2009; 22 września 2009; 26 stycznia 2010; 6 lipca 2010; 28 września 2010; 25 stycznia 2011; 24 maja 2011.
Zakres konkursu:
8. Przyszłe i powstające technologie - małe projekty badawcze i akcje koordynujące i wspierające.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Technologie informacyjne i komunikacyjne i Energia

Konkurs wspólny na projekty badawcze

Znak konkursu: FP7-ICT-ENERGY-2009-1
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 20 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 marca 2009r.
Zakres konkursu:
Nowe rozwiązania ICT dla inteligentnych sieci dystrybucji elektryczności.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Nanotechnologie i materiały produkcyjne Konkurs na duże projekty badawcze

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-LARGE-3
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 61,4 mln Euro
Termin składania wniosków: 17 lutego 2009r. (I etap) i 22 lipca 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
2.2. Oparte na wiedzy inteligentne materiały z dopasowanymi właściwościami.
2.5. Stosowanie inżynierii do rozwoju opartych na wiedzy materiałów o wysokich osiągach.
3.2. Adaptacyjne systemy produkcyjne.
3.4. Szybki transfer i integracja nowych technologii w projektowanie i działanie procesów produkcyjnych.
4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs na małe projekty badawcze

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-SMALL-3
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 39 mln Euro
Termin składania wniosków: 17 lutego 2009r. (I etap) i 22 lipca 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
1.1. Nanonauki i nauki konwergencyjne.
1.2. Nanotechnologie i technologie konwergencyjne.
2.1. Opanowywanie złożoności w nanoskali w materiałach.
2.3. Nowatorskie biomateriały i materiały bio-inspirowane.
2.6. Akcje koordynowane i współpraca międzynarodowa - SICA: kraje afrykańskie i śródziemnomorskie.
3.2. Adaptacyjne systemy produkcyjne.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs na projekty badawcze dla małych i średnich przedsiębiorstw

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-SME-3
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 15 mln Euro
Termin składania wniosków: 17 lutego 2009r. (I etap) i 22 lipca 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
2.4. Postępy w technologiach chemicznych i przetwarzaniu materiałów.
3.4. Szybki transfer i integracja nowych technologii w projektowanie i działanie procesów produkcyjnych.
4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs na akcje wspierające i koordynacyjne

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-CSA-3
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 5 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 marca 2009r.
Zakres konkursu:
1.2. Nanotechnologie i technologie konwergencyjne.
1.3. Zdrowie, bezpieczeństwo i wpływy na środowisko.
4.0. Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs na projekty współpracy między UE a Rosją

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-EU-Russia
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 4,65 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 marca 2009r.
Zakres konkursu:
Nanotechnologie - konkurs na małe projekty badawcze koordynowany z Rosją.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs na mapowanie

Znak konkursu: FP7-NMP-2009-Mapping
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 0,35 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 marca 2009r.
Zakres konkursu:
Konkurs na akcje wspierające dotyczące mapowania infrastruktur badawczych z dziedziny nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych w Rosji.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Nanotechnologie i Środowisko

Konkurs wspólny na projekty badawcze

Znak konkursu: FP7-NMP-ENV-2009
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 10 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 marca 2009r.
Zakres konkursu:
Działania w kierunku rozwoju właściwych rozwiązań dla użytkowania, recyclingu i /lub ostatecznej obróbki materiałów opartych na nanotechnologiach.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

POMYSŁY

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki fizyczne i inżynieryjne) Znak konkursu: ERC-2009-AdG_20090325
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 489,538 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 25 marca 2009 r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki społeczne i humanistyczne)
Znak konkursu: ERC-2009-AdG_20090415
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 489,538 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2009 r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Konkurs dla doświadczonych naukowców (Nauki o życiu)
Znak konkursu: ERC-2009-AdG_ 20090506
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 489,538 mln Euro (dla wszystkich dziedzin)
Termin składania wniosków: 6 maja 2009 r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

LUDZIE - STYPENDIA MARIE CURIE

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych Znak konkursu: FP7-PEOPLE- COFUND-2008
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 75 mln Euro
Termin składania wniosków: 19 lutego 2009r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

Międzynarodowa wymiana personelu naukowego

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2009-IRSES
Data ogłoszenia: 25 listopada 2008r.
Budżet: 30 mln Euro
Termin składania wniosków: 27 marca 2009r.
Dokumentacja konkursowa: tutaj

EURATOM

Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem

Znak konkursu: FP7-Fission-2009
Data ogłoszenia: 19 listopada 2008r.
Budżet: 48,905 mln Euro
Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2009r.
Zakres konkursu:
1. Zarządzanie odpadami radioaktywnymi - małe projekty badawcze i akcje wspierające.
2. Systemy reaktorów - małe i duże projekty badawcze; akcje koordynujące i wspierające.
3. Ochrona radiologiczna - duże projekty badawcze i sieci doskonałości.
5. Zasoby ludzkie, mobilność i szkolenia - akcje koordynujące.
7. Współpraca z krajami trzecimi (obowiązkowo z Rosją) - małe projekty badawcze i akcje koordynujące.
Dokumentacja konkursowa: tutaj
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl