Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 12 z dnia 15 stycznia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Energy Info-Day w Warszawie

23 stycznia 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW i Instytutu Energetyki w Warszawie organizuje Dzień Informacyjny Priorytetu 6.1.

W spotkaniu weźmie udział m.in. przedstawiciel Komisji Europejskiej pan Wiktor Raldow (DG Research, Head of Unit RES) oraz prof. Krzysztof J. Kurzydłowski (wiceprzewodniczący KBN) i dr Andrzej Siemaszko (dyrektor KPK).

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Wołoska 141. Udział jest bezpłatny.

Więcej informacji pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2252

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.6pr.pl/hr/zapisy/72.html

Nowy portal informacyjny o 6 Programie Ramowym - FAQ

Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis mający pomoc w znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Oto jego adres: http://europa.eu.int/comm/research/faq/

Warsztaty w Cambridge nt. przygotowywania wniosków do 6.PR oraz aspektów finansowych projektów

10 i 26 lutego br. w Cambridge odbędą się warsztaty dla zainteresowanych pisaniem wniosków do 6. Programu Ramowego. Pierwszy z nich dotyczy prezentacji sposobów sprostania wymogom ewaluatorów – obejmie zarówno projekty zintegrowane, jak i typu STREP. Drugi dotyczy nowych zasad zarządzania finansami projektów z 6.PR.

Organizatorem jest firma Singleimage Limited, a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.singleimage.co.uk lub telefonicznie u Pani Sue Greig – tel.: +44 1480 497712

Nauka i społeczeństwo - przetargi na prace dotyczące równego udziału kobiet i mężczyzn w badaniach naukowych

Komisja Europejska ogłosiła dwa przetargi dotyczące monitorowania i koordynacji badań nad równym udziałem kobiet i mężczyzn w badaniach naukowych: "Monitoring progress towards gender equality in FP6" oraz "Supporting the coordination of gender monitoring studies". Dokumenty przetargowe można otrzymać do 23 lutego 2004. Termin ich składania upływa natomiast 1 marca 2004.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.cordis.lu/science-society/home.html

Konferencja EUROFOODFOLATE 2004 – Brokerage Event

W ramach w/w konferencji w czwartek 12 lutego 2004 roku w godz. 17:00 - 20:00 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 odbędzie się spotkanie brokerskie. Będzie ono okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć w realizacji projektów współfinansowanych przez UE z zakresu żywności i żywienia oraz nawiązania nowych kontaktów z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, jak również przedstawicielami przedsiębiorstw i firm krajowych, które chciałyby uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez UE. W czasie spotkania będzie możliwość zaprezentowania polskim firmom związanym z produkcją żywności własnych pomysłów na innowacyjne technologie, nowe produkty i usługi. Mamy nadzieję, ze spotkanie zaowocuje utworzeniem konsorcjów do realizacji europejskich projektów badawczo-rozwojowych.

Dalsze informacje znajdują się pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2261

Francuski CNRS zatrudni naukowców z całego świata

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), francuski odpowiednik PAN, uruchomił nowy program, w ramach, którego zostanie zatrudnionych ponad 320 pracowników badawczych (ze stopniem doktorskim lub równorzędnym) z wszystkich dziedzin nauki i o różnym stażu pracy (wymagane 4, 8 lub 12 lat doświadczenia w pracy badawczej w rządowych lub prywatnych laboratoriach).

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w którym mogą wziąć udział naukowcy ze wszystkich krajów świata.

Limit wieku obowiązuje tylko w przypadku pracowników badawczych niższego szczebla –junior research scientists (kategoria CR2: Chargé de Recherche 2 / Research Associate II) – o to stanowisko mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci urodzeni po 1 stycznia 1971 r. (zwolnienia z tego wymogu wymienione są na str.16 przewodnika dla wnioskodawców).

Formularze aplikacyjne i przewodnik dla wnioskodawców w języku angielskim i francuskim można znaleźć na stronie internetowej CSRS. Wersja angielska jest dostępna pod adresem:
http://www.sg.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/indexen.html

Zgłoszenie można:

 • wysłać on-line, za pośrednictwem specjalnego narzędzia do składania wniosków do 12 stycznia 2004, godz. 12:00 (według czasu paryskiego),
 • złożyć osobiście w biurze regionalnym ("délégation") do 16 stycznia 2004, godz. 16:00,
 • wysłać pocztą do 16 stycznia 2004 do północy (według czasu obowiązującego w miejscu wysyłania), na poniższy adres:
   
  CNRS Ile de France Ouest et Nord
  Bureau des concours
  1, place Aristide-Briand
  92195 Meudon Cedex
  tel.: 00 33 (0)1 45 07 50 50

W sprawie szczegółów, pytań należy kontaktować się z CNRS pod adresem: assistance@dfi.cnrs.fr (e-mail ten nie służy jednak do przesyłania zgłoszeń).

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl