Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 119 z dnia 17 listopada 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza na szkolenie "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą."

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17-19, Poznań.

Na spotkanie zapraszamy zarówno służby księgowe i kadrowe uczelni i instytutów naukowych jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidziane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, w tej części zostaną omówione problemy zasygnalizowane wcześniej przez uczestników szkolenia.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI XII KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT 2008

W dniach 26-29 listopada 2008 r. odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska Konferencja Project Management, organizowana przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP).

Główny temat Konferencji to: "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Aktualne problemy i metody". Działalność Stowarzyszenia nie zamyka się w obszarze zarządzania projektami tradycyjnymi. Przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, który występuje w roli Partnera Merytorycznego, w ramach Konferencji organizowana jest Sekcja dotycząca projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz Panel Dyskusyjny poświęcony Polskim Platformom Technologicznym.

SPMP jest obecnie największą organizacją non profit w Polsce i jedną z większych w świecie, zrzeszającą profesjonalistów oraz instytucje działające aktywnie w obszarze zarządzania projektami (ponad 1000 członków indywidualnych i ponad 50 instytucji) i jest otwarte na tematykę projektów badawczo-rozwojowych. Stowarzyszenie należy do grona ponad czterdziestu organizacji narodowych z całego świata skupionych w International Project Management Association.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zapraszają na szkolenie Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym, które odbędzie się 15 grudnia 2008 r. przy ul. Smoluchowskiego 48, budynek B-11.

Szkolenie kierowane jest do uczelni wyższych, firm, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, organów samorządowych, realizujących projekty 7.PR lub zainteresowanych udziałem w projektach 7.PR.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach 7.PR;
Obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej;
Rozliczanie wpływów do projektu, raporty okresowe, sprawozdanie finansowe;
Zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie tutajDOBRY PROJEKT DROGĄ DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY! MOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Dnia 16 grudnia 2008 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: "Dobry projekt drogą do rozwoju Twojej firmy! Możliwości 7. Programu Ramowego dla przedsiębiorstw".

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu Vivaldi, przy ul. Winogrady 9 w Poznaniu. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do jednostek naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie są korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym. Przedstawione zostaną możliwości udziału firm w dużych projektach badawczych programu Cooperation. Zaprezentowane zostaną możliwości wymiany międzysektorowej personelu w ramach współpracy nauki z przemysłem, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany do małych i średnich przedsiębiorstw - "Badania na rzecz MŚP".

Doświadczeniami z udziału w programach ramowych, podzielą się przedstawiciele firm realizujących już projekty w ramach 6. i 7. Programu Ramowego. Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawi ogólne zasady dotyczące prawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny będzie wkrótce na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/ w dziale nasze szkolenia.PROGRAM "POMYSŁY"- WYNIKI KONKURSU DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

Europejska Rada Badań ogłosiła pełne wyniki pierwszego konkursu dla doświadczonych naukowców w programie Ideas (ERC 2007 AdG), oraz podstawowe dane statystyczne odnoszące się do tego konkursu.

Więcej informacji na stronie http://erc.europa.eu/
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl