Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 118 z dnia 3 listopada 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt.: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU.

Warsztaty odbędą się w dniach 4-5 listopada br., w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw w Programach Ramowych, zarówno jako koordynatorów, jak i partnerów. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajFINANSOWANIE BADAŃ, ROZWOJU I INNOWACJI - KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

W dniu 6 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja "Finansowanie badań, rozwoju i innowacji - kluczem do przyszłości". Tematyka dotyczyć będzie możliwości finansowania dużych projektów ze sfery B+R oraz projektów innowacyjnych.

Impreza zostanie podzielona na dwie części: sesję plenarną i warsztaty. W sesji plenarnej udział wezmą przedstawiciele EBI - w tym Prezes Philippe Maystadt - oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związku Banków Polskich oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Po sesji plenarnej zaplanowano dwa równoległe warsztaty - pierwszy dotyczyć będzie najnowszego instrumentu finansowania dużych projektów w 7. Programie Ramowym: RSFF - Risk Sharing Finance Facility (Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka), który pozwala zwiększyć możliwości finansowania przez EBI projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych o podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego, drugi warsztat poświęcony zostanie finansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i czystych technologii energetycznych.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do członków Polskich Platform Technologicznych i koordynatorów dużych projektów, a także jednostek badawczych, instytucji publicznych oraz dużych przedsiębiorstw.

Udział w konferencji przewidziano jedynie za zaproszeniem.

Konferencja w Warszawie jest kolejną z serii konferencji poświęconych możliwościom finansowania projektów w sferze B+R, które odbyły się już m.in. w Wilnie i Kopenhadze.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajEWALUACJA UDZIAŁU POLSKICH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH W 6. PROGRAMIE RAMOWYM - OCENA EFEKTYWNOŚCI

Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie, zaprasza na spotkanie "Ewaluacja udziału polskich zespołów badawczych w 6. Programie Ramowym - ocena efektywności". Spotkanie odbędzie się dnia 13 listopada br. w Warszawie.

W ramach spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele świata nauki i instytucji publicznych, dr Paweł Kościelecki, autor raportu, przybliży charakterystykę ewaluacji programów badawczych, przedstawi stosowaną metodologię, oraz wyniki przeprowadzonych przez OPI badań wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Konferencja będzie nie tylko okazją do zapoznania się z wynikami raportu i poznania sposobów ewaluacji projektów w ramach programów ramowych, ale również okazją do dyskusji nad rekomendacjami, które z raportu wynikają. Sposób prowadzenia prezentacji zakłada aktywny udział uczestników, a ich opinie i propozycje zostaną zebrane i opublikowane.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie tutajNOWA PUBLIKACJA KPK

KPK na swojej stronie internetowej zamieścił nowy poradnik "Projekt badawczy 7.PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA ".

Poradnik ten zawiera informacje mające na celu pomóc potencjalnym polskim koordynatorom w przygotowaniu wniosku projektu badawczego do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA w 7.PR. Także może być on przydatny dla partnerów przygotowujących się do udziału w innych projektach i programach.

Poradnik dostępny jest w dziale "Publikacje" pod adresem tutajCYKL SZKOLENIOWY: OD POMYSŁU INNOWACYJNEGO DO ROZWIĄZANIA CHRONIONEGO PRAWEM

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w Poznaniu zaprasza na II edycję cyklu szkoleniowego: "Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązania chronionego prawem".

W ramach cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
- "Korzystanie z baz danych wynalazków i wzorów użytkowych"
czyli jak nie wpuścić się w maliny 15.11.2008r.
- "Przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej"
czyli jak nie zamienić siekierki na kijek 06.12.2008r.

Szkolenia odbywają się od godziny 9.00 do 15.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio na ul. 23 Lutego 7 w Poznaniu - III piętro.

Więcej informacji na stronie www.proregio.org.pl w dziale nowa oferta szkoleniowa/patenty. Informację telefoniczną uzyskać można pod nr. 061 855 05 28.
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl