Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 117 z dnia 15 października 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ENERGII W 7. PR

W dniu 23 października 2008 r. Punkt Kontaktowy przy Politechnice Poznańskiej zaprasza na dzień informacyjny dotyczący Energii w 7. Programie Ramowym: "Nowe konkursy w Temacie Energia 7.PR". Spotkanie odbędzie się na Politechnice Poznańskiej, Wydział Elektryczny, ul. Piotrowo 3A, w godzinach 11.30 - 14.50.

W programie omówione zostaną między innymi planowane oraz już ogłoszone konkursy, cechy dobrego wniosku, wskazówki powstałe z analizy wcześniejszych konkursów.

Szkolenie prowadzić będzie Pan dr Andrzej Sławiński - koordynator tematu Energia z Krajowego Punktu Kontaktowego.

Informacji dotyczących spotkania udziela Pani Małgorzata Niespodziana e-mail: malgorzata.niespodziana@put.poznan.plRÓŻNE MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW - SEMINARIUM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym zapraszają na spotkanie pt.: "Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców." Spotkanie odbędzie się 29 października w Centrum Biblioteczno - Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie bogata oferta stypendialna dla doktorantów, w której znajdą się zarówno stypendia wyjazdowe, jak i możliwości dofinansowania badań naukowych. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W spotkaniu wezmą udział stypendyści, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami.

Więcej informacji na stronie: tutajOD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM - DZIEŃ INFORMACYJNY DLA IZB GOSPODARCZYCH I STOWARZYSZEŃ MŚP

W dniu 27 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie wraz z Krajową Izbą Gospodarczą, zapraszają na spotkanie dla izb gospodarczych oraz stowarzyszeń MŚP, na temat nowo ogłoszonego konkursu Komisji Europejskiej adresowanego do izb gospodarczych oraz stowarzyszeń MŚP w tematyce "Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw".

Omówiony zostanie konkurs dotyczący projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności poprzez inwestowanie w zakup nowej wiedzy od dostawców badań i rozwoju technologicznego, a także przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące możliwości aplikowania o środki w ramach 7. Programu Ramowego przez izby gospodarcze oraz stowarzyszenia MŚP oraz zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku projektowego i uzyskaniem dofinansowania z Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie tutajDZIEŃ INFORMACYJNY 7.PR - POTENCJAŁ BADAWCZY

W dniu 28 października 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie, zaprasza na dzień informacyjny dotyczący Potencjału Badawczego w 7. Programie Ramowym. Spotkanie poprowadzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Anna Rémond-Niewiarowska.

Podczas spotkania omówione zostaną wyniki konkursów w 2008 roku oraz zaprezentowany zostanie program pracy obszaru Potencjał Badawczy na rok 2009.

W programie także dobre praktyki oraz rady eksperta oceniającego projekty.

Więcej informacji na stronie tutajMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII POLEKO 2008

Przypominamy, że w dniu 28 października 2008 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO sieć Enterprise Europe Network (EEN) wraz z zaprzyjaźnionymi ośrodkami zapraszają na Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii, podczas którego zorganizowane zostaną międzynarodowe spotkania kooperacyjne w branży ochrona środowiska.

Spotkania adresowane są do: szkół wyższych oraz instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji, przedsiębiorstw i firm, których strategia ukierunkowana jest na opracowywanie i korzystanie z nowych technologii lub nabywanie rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Organizatorzy pomogą w znalezieniu w Europie partnerów zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem poszukiwanych rozwiązań technologicznych. Rejestracja uczestników spotkań kooperacyjnych oraz ich ofert technologii (do 3 października), zgłoszenia do spotkań z partnerami (do 10 października) on-line na stronie: tutaj

Wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkań biznesowych oraz zgłoszenia uczestnictwa otrzymają Państwo również kontaktując się telefonicznie (061 827 97 46) lub pod adresem e-mail: een@ppnt.poznan.plWARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt.: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU. Warsztaty odbędą się w dniach 4-5 listopada br. w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu.

Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw w Programach Ramowych, zarówno jako koordynatorów, jak i partnerów. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: tutajCYKL SZKOLENIOWY: OD POMYSŁU INNOWACYJNEGO DO ROZWIĄZANIA CHRONIONEGO PRAWEM

Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w Poznaniu zaprasza na II edycję cyklu szkoleniowego: "Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązania chronionego prawem".

W ramach cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
- "Przygotowanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego"
czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą 18.10.2008 r.
- "Korzystanie z baz danych wynalazków i wzorów użytkowych"
czyli jak nie wpuścić się w maliny 15.11.2008r.
- "Przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej"
czyli jak nie zamienić siekierki na kijek 06.12.2008r.

Szkolenia odbywają się od godziny 9.00 do 15.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio na ul. 23 Lutego 7 w Poznaniu - III piętro.

Więcej informacji na stronie www.proregio.org.pl w dziale nowa oferta szkoleniowa/patenty. Informację telefoniczną uzyskać można pod nr. 061 855 05 28.
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl