Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 116 z dnia 1 października 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY - JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO, OBSZAR TEMATYCZNY ENERGIA

Przypominamy, iż Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii organizuje szkolenie pt. Jak przygotować wniosek do 7. Programu Ramowego w obszarze tematycznym Energia, które odbędzie się 7 października 2008 r. we Wrocławiu.

Szkolenie kierowane jest do uczelni wyższych, firm, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz organów samorządowych, które zainteresowane są udziałem w projektach 7. Programu Ramowego.

Program obejmuje szczegółowe informacje na temat nowych konkursów w obszarze tematycznym Energia oraz wnioski z analizy wyników wcześniejszych konkursów. W programie również zagadnienia dotyczące realizowania i finansowania projektów 7. PR.

Przedstawione zostaną także etapy powstawania wniosku, od tworzenia konsorcjum po aspekty finansowe.

Więcej informacji na stronie http://www.wctt.pl/events.php?view=409MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE BROKERSKIE

Przypominamy, ze dnia 10 października 2008 r., w Hotelu Gromada, w Warszawie odbędzie się międzynarodowe Spotkanie Brokerskie poświecone czterem wybranym tematom 7. Programu Ramowego:

- Energia (Energy),
- Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia (KBBE),
- Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT),
- Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcyjne (NMP).

Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach projektu ERANIS (Strengthening co-operation between European Research Area and NIS), współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Głównym celem spotkania jest umożliwienie Państwu nawiązania kontaktów do współpracy badawczej oraz zainicjowanie przyszłych projektów z udziałem partnerów z krajów Unii Europejskiej i Nowych Państw Niezależnych (NIS).

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele następujących krajów NIS: Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.

Bliższe informacje temat spotkania znajdują się na stronie internetowej projektu ERANIS: http://www.kpk.gov.pl/eranis/brokerage2008/index.htmlWARSZTATY - WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 7.PR

W dniu 24 października 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK zapraszają na spotkanie dotyczące Własności intelektualnej w 7.PR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

W programie m.in.: wprowadzenie do praw własności intelektualnej pod kątem projektów 7.PR, ramy prawne IPR w 7.PR, IPR w trakcie negocjacji projektowych, IPR w trakcje realizacji projektu oraz IPR po zakończeniu projektu.

Organizatorzy przeprowadzą także ćwiczenia praktyczne z zakresu: identyfikacji potencjalnych rezultatów projektu (przedmiotów praw wł. int.), ustalenia praw do rezultatów projektu (własność, współwłasność), wskazania adekwatnej ochrony do określonych rezultatów projektu i działań niezbędnych do jej uzyskania oraz elementy zarządzania własnością intelektualną w umowie konsorcjum.

Więcej informacji na stronie http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3325MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII POLEKO 2008

W dniu 28 października 2008 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO sieć Enterprise Europe Network (EEN) wraz z zaprzyjaźnionymi ośrodkami zapraszają na Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii, podczas którego zorganizowane zostaną międzynarodowe spotkania kooperacyjne w branży ochrona środowiska. Spotkania adresowane są do: szkół wyższych oraz instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji, przedsiębiorstw i firm, których strategia ukierunkowana jest na opracowywanie i korzystanie z nowych technologii lub nabywanie rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym. Organizatorzy pomogą w znalezieniu w Europie partnerów zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem poszukiwanych rozwiązań technologicznych.

Rejestracja uczestników spotkań kooperacyjnych oraz ich ofert technologii (do 3 października), zgłoszenia do spotkań z partnerami (do 10 października) on-line na stronie: tutaj

Wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkań biznesowych oraz zgłoszenia uczestnictwa otrzymają Państwo również kontaktując się telefonicznie (061 827 97 46) lub pod adresem e-mail: een@ppnt.poznan.plKONSULTACJE INDYWIDUALNE W RAMACH TEMATU ENERGIA

Od początku października 2008r. Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na indywidualne konsultacje dotyczące przygotowywanych projektów, związanych z nowymi konkursami w Temacie Energia 7.PR.

Konsultacje odbywać się będą w piątki w godz. 9-15 w nowej siedzibie KPK , ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie a udzielać ich będzie przeprowadzał koordynator Tematu Energia w KPK i delegat do Komitetu Programowego Energia w Brukseli dr inż. Andrzej Sławiński.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres email: maria.kaska@kpk.gov.plTERMINARZ KONKURSÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE

Wszystkie konkursy zostały ogłoszone 3 września 2008 r. Szersze zakresy tematyczne, programy pracy i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronach poszczególnych konkursów: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

WSPÓŁPRACA

Temat 1: Zdrowie

Znak konkursu: FP7-Health-2009-single-stage
Budżet: 476 mln Euro
Termin składania wniosków: 3 grudnia 2008r.
Zakres konkursu:
1.2. Wykrywanie, diagnoza i monitoring - IP, STREP, SA
1.3. Przewidywanie odpowiedniości, bezpieczeństwa i efektywności terapii - CA
1.4. Innowacyjne terapeutyczne podejścia i interwencje - IP
2.2. Badania nad chorobami mózgu i chorobami pokrewnymi, rozwój człowieka i starzenie - IP, STREP, CA
2.3. Badania głównych chorób zakaźnych: w celu konfrontacji głównych zagrożeń ze zdrowiem publicznym - IP, STREP, NoE
2.4. Badania nad innymi ważnymi chorobami - IP, STREP
3.1. Przekładanie rezultatów wyników badań klinicznych na praktykę - STREP, CA
3.2. Jakość, efektywność i solidarność systemów opieki zdrowotnej, w tym systemów przejściowych - STREP, CA, SA
3.3. Wzmocniona promocja zdrowia i prewencja zachorowań - IP, STREP, CA
4.1. Akcje koordynacyjne i wspierające - CSA, SA
4.2. Odpowiadanie na potrzeby polityki UE - STREP, CA
4.3. Akcje specjalne we współpracy międzynarodowej - IP-SICA, STREP-SICA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=140

Znak konkursu: FP7-Health-2009-two-stage
Budżet: 115 mln Euro
Termin składania wniosków: 3 grudnia 2008r. (I etap) i 22 kwietnia 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
1.1. Badania wysoko wydajne - IP
2.1. Integracja danych i procesów biologicznych: zbieranie danych na dużą skalę, biologia systemów - IP
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=141

Temat 2: Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia

Znak konkursu: FP7-KBBE-2009-3
Budżet: 188,85 mln Euro
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2009 r.
Zakres konkursu:
2.1. Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi z lądu, lasu i wodny - IP, STREP, CA, SA, STREP-SICA
2.2. Od stołu do farmy: żywność (w tym owoce morza), zdrowie i dobrobyt - IP, STREP, IP-SICA, STREP-SICA, SA, STREP z Indiami
2.3. Nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych - IP, STREP, STREP-SICA, CA, SA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=143

Wspólne konkursy Żywności, NMP, Energii i Środowiska

Znak konkursu: FP7-2009-BIOREFINERY_CP
Budżet: 55 mln Euro
Termin składania wniosków: 2 grudnia 2008r. (I etap) i 5 maja 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
- Nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych - CP
- Integracja technologii dla zastosowań w przemyśle - CP
- Produkcja paliw odnawialnych - CP
- Technologie środowiskowe - CP
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=150

Znak konkursu: FP7-2009-BIOREFINERY_CSA
Budżet: 2 mln Euro
Termin składania wniosków: 2 grudnia 2008r.
Zakres konkursu:
- Nauki o życiu, biotechnologia i biochemia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych - CA
- Integracja technologii dla zastosowań w przemyśle - CA
- Produkcja paliw odnawialnych - CA
- Technologie środowiskowe - CA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=166

Temat 5: Energia

Konkurs - część pierwsza
Znak konkursu: FP7-ENERGY-2009-1
Budżet: 83 mln Euro
Termin składania wniosków: 25 listopada 2008r.(I etap) i 1 kwietnia 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - CP, CA
3. Produkcja paliw odnawialnych - CP, CA
5. Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii - CP
7. Inteligentne sieci energetyczne - CP
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=148

Konkurs - część druga
Znak konkursu: FP7-ENERGY-2009-2
Budżet: 100 mln Euro
Termin składania wniosków: 29 kwietnia 2009r.
Zakres konkursu:
2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - CP
4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia - CP
6. Czyste technologie węglowe - CP
7. Inteligentne sieci energetyczne - CP
8. Efektywność energetyczna i energooszczędność - CP
9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej - CA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=149

Konkurs - część trzecia
Znak konkursu: FP7-ENERGY-2009-3
Budżet: 5,5 mln Euro
Termin składania wniosków: 25 listopada 2008 r.
Zakres konkursu:
2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - SA
3. Produkcja paliw odnawialnych - SA
5. Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii - SA
7. Inteligentne sieci energetyczne - SA
9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej - CSA
10. Działania horyzontalne - CA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=151

Wspólne konkursy Żywności, NMP, Energii i Środowiska
Patrz Temat 2

Temat 6: Środowisko (w tym zmiany klimatu)

Znak konkursu: FP7-ENV-2009-1
Budżet: 193,5 mln Euro
Termin składania wniosków: 8 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
1. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia i zagrożenia - IP, STREP, STREP-SICA, CA, SA
2. Zrównoważone gospodarowanie zasobami - IP, STREP-SICA, STREP, IP-SICA, SA, CA
3. Technologie środowiskowe - IP, STREP, CA
4. Obserwacja Ziemi i narzędzia oceny dla zrównoważonego rozwoju - IP, STREP-SICA, NoE, SA, badania na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego
5. Akcje horyzontalne - SA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=142

Wspólne konkursy Żywności, NMP, Energii i Środowiska
Patrz Temat 2

Temat 8: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Projekty współpracy i badania na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO)
Znak konkursu: FP7-SSH-2009-A
Budżet: 55 mln Euro
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
1. Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy - STREP
2. Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej - STREP
3. Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - STREP
4. Europa w świecie - STREP
5. Obywatel w Unii Europejskiej - STREP, CSO
6. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe - STREP
7. Badania wybiegające w przyszłość (foresight) - STREP
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=152

Projekty współpracy we współpracy międzynarodowej -SICA
Znak konkursu: FP7-SSH-2009-B
Budżet: 6 mln Euro
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
2. Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej - STREP-SICA
4. Europa w świecie - STREP-SICA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=164

Akcje wspierające i koordynujące
Znak konkursu: FP7-SSH-2009-C
Budżet: 6,22 mln Euro
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
3. Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - SA
4. Europa w świecie - CA
7. Badania wybiegające w przyszłość (foresight) - SA
8. Działania horyzontalne - SA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=165

Temat 9: Przestrzeń kosmiczna

Znak konkursu: FP7-SPACE -2009-1
Budżet: 51,5 mln Euro
Termin składania wniosków: 4 grudnia 2008r.
Zakres konkursu:
1.1. Integracja, harmonizacja , wykorzystanie i dostarczanie danych GMES - CP, CSA
2.1. Badania na rzecz wsparcia nauk o kosmosie i eksploracji - CP, CSA
2.2. Badania na rzecz wsparcia transportu kosmicznego i kluczowych technologii - CP, CA, SA
2.4. Badania na rzecz nowych krajów członkowskich i krajów stowarzyszonych - CSA
3.2. Działania przekrojowe - CSA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=139

Temat 10: Bezpieczeństwo

Znak konkursu: FP7-SEC-2009-1
Budżet: 117,9 mln Euro
Termin składania wniosków: 4 grudnia 2008 r.
Zakres konkursu:
1. Bezpieczeństwo obywateli - CP, SA
2. Bezpieczeństwo infrastruktur i obiektów użyteczności publicznej - CP
3. Inteligentna obserwacja i bezpieczeństwo granic - CP, CSA
4. Przywracanie bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach kryzysowych - CP, SA
6. Bezpieczeństwo i społeczeństwo - CP, NoE, CSA
7. Koordynacja i ustrukturyzowanie badań nad bezpieczeństwem - NoE, CSA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=137

MOŻLIWOŚCI

Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw

Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
Znak konkursu: FP7-SME-2008-2
Budżet: 78,55 mln Euro
Termin składania wniosków: 18 grudnia 2008 r. (I etap) i 28 maja 2009r. (II etap)
Zakres konkursu:
Projekty współpracy stowarzyszeń małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, znane wcześniej jako Collective Research - wszystkie dziedziny badań.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=138

Konkurs na tzw. Exploratory Awards dla MŚP
Znak konkursu: FP7-SME-2008-3
Budżet: 20 mln Euro
Termin składania wniosków: 31 października 2008 r.
Zakres konkursu:
Projekty dla wzmocnienia krajowych systemów wsparcia finansowego dla MŚP - CSA.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=124

Konkurs na akcje wspierające i koordynujące dla MŚP
Znak konkursu: FP7-SME-2009-1
Budżet: 4 mln Euro
Termin składania wniosków: 27 stycznia 2009 r.
Zakres konkursu:
Studia na temat regionalnych, krajowych i europejskich programów i akcji badawczych wspierających dla MŚP - SA.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=163

Regiony wiedzy

Transnarodowa współpraca między regionalnymi klastrami badawczymi
Znak konkursu: FP7-REGIONS-2009-1
Budżet: 16,15 mln Euro
Termin składania wniosków: 27 stycznia 2009 r.
Zakres konkursu: CA
Wsparcie konkurencyjności i powstawania rynków wiodących w sektorze zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz środowiska naturalnego i ukształtowanego przez człowieka - CA.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=167

Nauka w społeczeństwie

Znak konkursu: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009-1
Budżet: 31,792 mln Euro
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2009 r.
Zakres konkursu:
1.1. Lepsze zrozumienie miejsca nauki i technologii w społeczeństwie - STREP, CA, SA
1.2. Rozwijanie procesu rządzenia w celu antycypowania i wyjaśniania kwestii politycznych, społecznych i etycznych - CA
1.3. Wzmacnianie i poprawa europejskiego systemu nauki - CA, SA
2.1. Płeć i badania - SA
2.2. Młodzi ludzie i nauka - STREP-SICA, SA
3.0. Nauka i społeczeństwo w komunikacji - SA (tylko 1 projekt będzie finansowany)
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=153

Współpraca międzynarodowa

INCO-NET
Znak konkursu: FP7-INCO-2009-1
Budżet: 7,9 mln Euro
Termin składania wniosków: 12 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
Międzyregionalna koordynacja współpracy B+R, w tym ustalanie priorytetów i definiowanie polityk B+R (Zatoka Arabska, Karaiby, Ameryka Środkowa, region Pacyfiku, Południowy Kaukaz i Azja Środkowa) - CA
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=144

INCO-BILAT
Znak konkursu: FP7-INCO-2009-2
Budżet: 3 mln Euro
Termin składania wniosków: 12 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
Bilateralna koordynacja dla wsparcia i rozwoju partnerstw B+R (Argentyna, Kanada, Egipt, Japonia, Jordania, USA) - SA.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=145

INCO-Transnarodowa współpraca KPK ds. INCO
Znak konkursu: FP7-INCO-2009-4
Budżet: 2 mln Euro
Termin składania wniosków: 12 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
Wzmocnienie współpracy KPK ds. INCO z całej Europy.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=146

INCO-ACCESS4EU
Znak konkursu: FP7-INCO-2009-5
Budżet: 5 mln Euro
Termin składania wniosków: 12 stycznia 2009r.
Zakres konkursu:
Wsparcie dostępu UE do programów krajów trzecich - SA.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=147
Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl