Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 114 z dnia 1 września 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


NOCNE ZABAWY Z NAUKĄ - NOC NAUKOWCÓW W POZNANIU

Noc Naukowców jest wydarzeniem zainicjowanym w 2005 r. przez Komisję Europejską, odbywającym się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W tym roku 26 września Europejczycy będą mieli okazję nawiązać kontakty ze środowiskiem naukowym oraz przekonać się, że nauka może być przyjemnością i przygodą.

Poznań będzie organizatorem imprezy po raz drugi. Ubiegłoroczna impreza cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc w samym tylko Poznaniu ponad 10 tysięcy osób - była to największa liczba uczestników w całej Unii Europejskiej!

W Poznaniu bijemy rekordy
W tym roku organizatorzy przewidzieli szereg pokazów i eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów, warsztaty, wykłady, konkursy i koncerty, które odbędą się równocześnie w trzech miejscach. Pod osłoną nocy naukowcy Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Medycznego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego będą bawić się nauką i uczyć publiczność poprzez zabawę. W działaniach tych, w roli koordynatora poznańskiej Nocy Naukowców, będzie ich wspierał Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Nie tylko nauka
Eksperymenty z udziałem publiczności to nie wszystko. Integralną częścią Nocy naukowców jest wielki konkurs fotograficzny "Sfotografuj naukowca". Organizatorzy poszukują najlepszego zdjęcia badacza zgłębiającego tajniki współczesnej nauki - fotografii, która w najtrafniejszy sposób zobrazuje postać naukowca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a prace laureatów wezmą udział w ogólnoeuropejskim konkursie fotograficznym, organizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Nocy Naukowców.

Rock the Science
Jako, że nie ma dobrej zabawy bez muzyki, tej nocy będą świeciły nie tylko gwiazdy na niebie. Zwieńczeniem Nocy Naukowców będzie koncert odbywający się pod hasłem ROCK THE SCIENCE. Rockowy klimat nocy zapewnią: AUDIOFEELS, IDIOTEQUE, L.STADT, FLUIDACJE, a gwiazdą wieczoru będzie FISZ EMADE TWORZYWO.

Więcej o Nocy Naukowców na stronie www.nocnaukowcow.plDZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMÓW "POMYSŁY" (IDEAS) I WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JRC)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Poznańskiej zapraszają na dzień informacyjny Programów "Pomysły" (IDEAS) i Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 września 2008 r. na Politechnice Poznańskiej w Polsko - Niemieckim Centrum Akademickim, ul. Jana Pawła II 28, Poznań.

Zagadnienia, które znajdą się w programie:
- Program "Pomysły": Jak zwiększyć sukces
- Program "Pomysły": Nowości, szczegóły nowego konkursu na ERC Starting Grants, następny konkurs na ERC Advanced Grants
- Europejska Rada Badań (ERC)
- Program "Pomysły": Zwiększyć sukces - jak to robią w Austrii
- Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) - możliwości współpracy
- Porady praktyczne: JRC, Pomysły

Szczegóły o dniu informacyjnym ukażą się wkrótce.SZKOLENIE - 7.PR DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pt.: "Uczestnictwo w 7. Programie Ramowym - praktyczne wskazówki dla przedsiębiorstw", które odbędzie się 30 września br. w WCTT przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu. Działania na rzecz MśP w ramach 7.PR umożliwiają wsparcie tych przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Usługi te mogą wykonywać na ich rzecz jednostki badawczo-naukowe i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej jest udział w projekcie realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, w którym: stopień dofinansowania wynosi od 50% do 100% kosztu realizacji projektu, czas trwania projektu 1-2 lata, budżet 0,5 - 1,5 mln euro.

Podczas szkolenia będzie się można dowiedzieć jak stworzyć konsorcjum, napisać wniosek oraz realizować projekt. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, więcej informacji na stronie http://www.wctt.pl/events.php?view=408ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI XII KONFERENCJA PROJECT MANAGEMENT 2008

W dniach 26-29 listopada br. odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska Konferencja Project Management, organizowana przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP).

Główny temat Konferencji to: "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Aktualne problemy i metody". Działalność Stowarzyszenia nie zamyka się w obszarze zarządzania projektami tradycyjnymi. Przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, który występuje w roli Partnera Merytorycznego, w ramach Konferencji organizowana jest Sekcja dotycząca projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz Panel Dyskusyjny poświęcony Polskim Platformom Technologicznym.

SPMP jest obecnie największą organizacją non profit w Polsce i jedną z większych w świecie, zrzeszającą profesjonalistów oraz instytucje działające aktywnie w obszarze zarządzania projektami (ponad 1000 członków indywidualnych i ponad 50 instytucji) i jest otwarte na tematykę projektów badawczo-rozwojowych. Stowarzyszenie należy do grona ponad czterdziestu organizacji narodowych z całego świata skupionych w International Project Management Association.

Więcej o konferencji na stronie: http://www.konferencja.spmp.org.plNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - OFERTY PRACY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest wyspecjalizowana agencją rządową powołaną w celu zarządzania badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty realizowane przez NCBiR wykorzystywane będą w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. NCBiR realizuje również programy mobilności międzynarodowej oraz wsparcia rozwoju naukowców.

NCBiR oferuje unikalną szansę udziału w tworzeniu nowej jakości zarządzania polską nauką. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska:
- koordynatora programu mobilności międzynarodowej naukowców w Zespole współpracy międzynarodowej (kod 01);
- koordynatora programu mobilności międzysektorowej naukowców w Zespole komercjalizacji wyników badań (kod 02);
- koordynatora programu wsparcia rozwoju młodych naukowców w Zespole projektów badawczych (kod 03).

Główne zadania:
zarządzanie programem mobilności międzynarodowej, międzysektorowej lub wsparcia naukowców, w tym:
- przeprowadzanie konkursów na projekty w ramach programów;
- monitoring realizacji.

Zgłoszenia zawierające cv i list motywacyjny przesyłać należy na adres e-mail: rekrutacja@ncbir.gov.pl w terminie do 28 września 2008 r. Więcej informacji o NCBiR oraz o poszczególnych stanowiskach na stronie http://www.ncbir.gov.pl

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl