Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 112 z dnia 30 czerwca 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I BIOTECHNOLOGIE

W dniu 4 lipca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, EuropaBio, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Politechnika Łódzka zapraszają na dzień informacyjny dotyczący konkursu KBBE-2009-3 oraz Joint call on BIORAFINERY.

Spotkanie odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gośćmi specjalnymi będą dr Alfredo Aguilar z KE, szef departamentu E2 Biotechnologie oraz oficer naukowy dr Tomasz Calikowski z tego samego departamentu w Komisji Europejskiej. W spotkaniu wezmą również udział Dr Dirk Carrez i Antonie Peeters z EuropaBio, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Podczas spotkania istnieje możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na wnioski projektowe w obszarze "Żywność, rolnictwo i biotechnologie".

Więcej informacji na stronie: tutajNAJBLIŻSZE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Nastąpi przesunięcie terminów ogłoszenia konkursów planowanych na lipiec 2008 r. Opublikowanie konkursów w programie "Cooperation" Komisja Europejska przewiduje na początek września 2008r. Prawdopodobnie terminy konkursów w pozostałych programach także ulegną zmianie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwymi dla tematów koordynatorami w KPK.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.plNOC NAUKOWCÓW PO RAZ DRUGI W POZNANIU!

Noc Naukowców to jedna z akcji 7. Programu Ramowego, od czterech lat organizowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W tym roku odbędzie się w nocy z 26/27 września. Ideą Nocy Naukowców jest zachęcenie społeczeństwa europejskiego do poznania środowiska naukowego, przekonania się, że nauka może być łatwa i przyjemna. Podczas tej imprezy naukowcy odchodzą od swych poważnych projektów badawczych, aby wspólnie z publicznością bawić się podczas licznych imprez popularno-naukowych i rozrywkowych.

W Polsce Noc Naukowców zyskuje coraz większy wymiar społeczny, organizowana jest przez kilka ośrodków akademickich: Poznań, Gliwice, Kraków, Olsztyn i Szczecin. Poznaniacy rok temu okazali się prawdziwymi entuzjastami nauki - Noc Naukowców w Poznaniu odwiedziło 10 tys. Ludzi - najwięcej w Europie. Dlatego w tym roku organizatorzy zwiększyli siły i liczą na pobicie rekordu z zeszłego roku.

Poznański Park Naukowo - Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przeprowadzą eksperyment na skalę europejską. Sprawią, że przenikną się dwa światy, naukowy i popularny. Do wielkiej kolby, jaką będzie Noc Naukowców, wlana zostanie wiedza, mądrość i wyobraźnia, dodatkowo odrobina zabawy i szaleństwa. A co z tego wyniknie? Przekonamy się 26 września.

Równocześnie w trzech miejscach, na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym oraz w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym naukowcy wspólnie z publicznością przeprowadzą warsztaty, pokazy, eksperymenty, wykłady, konkursy, będzie możliwość zwiedzania laboratoriów naukowych, no i wielki koncert muzyczny - ROCK THE SCIENCE. W programie także m.in. tworzenie technobiżuterii, skanowanie twarzy, szachy z komputerem, wywoływanie burzy, co "mówią" i jak "piszą" nasze serca i dużo, dużo więcej. Przeprowadzony zostanie także Wielki Konkurs Fotograficzny "Sfotografuj Naukowca". Wszystkie nadesłane prace zostaną wystawione w "Galerii zdjęć - Portret Naukowca", podczas Nocy Naukowców na terenie Politechniki Poznańskiej.

Więcej o Nocy Naukowców na stronie www.nocnaukowcow.plKONKURSY W PROGRAMIE IDEAS

Koordynator Programu "Pomysły", Wiesław Studencki informuje, iż niebawem opublikowany zostanie przygotowany przez Europejską Radę Badań nowy Program Pracy z informacjami dotyczącymi dwóch konkursów w programie IDEAS. Otwarcie konkursów dla początkujących i doświadczonych naukowców przewidziane jest na 2008 r.

1. Procedura składania i oceny wniosków o ERC Starting grants i ERC Advanced grants będzie w dużym stopniu ujednolicona. W obu przypadkach projekty składane będą jednorazowo, a ich ocena pozostanie dwuetapowa. Oznacza to, że wniosek musi zawierać zarówno wersję skróconą, jak i kompletny opis projektu.

2. Zmienia się wymóg formalny. Wnioski o ERC Starting grants składać będą mogli naukowcy ze stopniem doktora, którzy uzyskali dyplom doktorski w okresie 3-8 lat przed datą ogłoszenia konkursu (a nie jak w pierwszym konkursie - 2-9 lat).

3. Wniosek o ERC Starting grant powinien zawierać informację o tym, czy projekt ma prowadzić do utrwalenia niezależności zespołu lub działań badawczych, czy też jest pierwszym krokiem do osiągnięcie samodzielności naukowej.

4. W ocenie ERC Starting grants duże znaczenie mieć będzie dorobek naukowy, w tym przynajmniej jedna ważna publikacja bez udziału promotora.

5. Konkurs na ERC Starting grants będzie ogłoszony pod koniec lipca. Wnioski można będzie składać w jednym z trzech terminów (jak zawsze - do godz. 17.00): 29.10.2008 dla nauk fizycznych i inżynierskich, 19.11.1008 dla nauk społecznych i humanistycznych, 10.12.2008 dla nauk biologicznych i medycznych.

6. Ogłoszenie konkursu na ERC Advanced grants przewidziane jest w listopadzie 2008r. Tak jak poprzednio, nie przewiduje sie żadnych wymogów formalnych dotyczących wieku, kraju pochodzenia czy stopnia naukowego, istotne będzie natomiast doświadczenie i dorobek badawczy w okresie ostatnich 10 lat. Terminy składania wniosków będą również trzy, wiosną 2009 r.

Informacja powyższa jest jedynie orientacyjna. Obowiązujące zasady oraz szczegóły dotyczące przygotowania i złożenia wniosku znajdą się w nowym Programie Pracy (Work Programme) i Przewodniku dla wnioskodawców (Guide for Applicants). Oba dokumenty dostępne będą niebawem na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html link "Find calls for this activity". Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem Programem "Pomysły" ważna będzie informacja, że 25 czerwca ukazał się przewodnik "Guide for ERC Grant Holders", który także można wykorzystać przy planowaniu projektu.

Przewodnik dostępny jest na stronie http://erc.europa.eu/index.cfmWYSZUKIWARKA PROJEKTÓW 7. PROGRAMU RAMOWEGO

Przypominamy, że CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju uruchomił na swojej stronie internetowej nową usługę - wyszukiwanie projektów 7. Programu Ramowego, które trafiają do bazy CORDIS po zakończonej procedurze negocjacji i podpisaniu umowy o grant z Komisją Europejską. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie projektów poprzez kryterium interesującego priorytetu, tematu, a także kraju, z którego pochodzi koordynator projektu.

Wyszukiwarka projektów 7.PR dostępna jest na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.htmlW związku z okresem wakacyjnym, kolejny nr Newslettera ukaże się na przełomie lipca/sierpnia. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej RPK www.ppnt.poznan.pl/rpk, w szczególności działu Aktualności.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl