Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 111 z dnia 15 czerwca 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WYSZUKIWARKA PROJEKTÓW 7. PROGRAMU RAMOWEGO

CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju uruchomił na swojej stronie internetowej nową usługę - wyszukiwanie projektów 7. Programu Ramowego, które trafiają do bazy CORDIS po zakończonej procedurze negocjacji i podpisaniu umowy o grant z Komisją Europejską.

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie projektów poprzez kryterium interesującego priorytetu, tematu, a także kraju, z którego pochodzi koordynator projektu.

Wyszukiwarka projektów 7.PR dostępna jest na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.htmlPRACA W ERC EXECUTIVE AGENCY

Dnia 28 maja 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs na pracowników tymczasowych do Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady Badań (European Research Council Executive Agency). Na kandydatów czeka 80 stanowisk. Aplikacje należy składać do 25 czerwca 2008r., do godziny 12.00.

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/epso/non_permanent_posts/temp-staff_ercea_en.htmKONGRES POLSKICH PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH

20 czerwca 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbędzie się Kongres Polskich Platform Technologicznych. Podczas spotkania omówiona zostanie rola Polskich Platform Technologicznych oraz zadania jakie stoją przed nimi w najbliższej przyszłości.

W Kongresie planowany jest udział Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka; Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Elżbiety Orłowskiej; Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzego Buzka; Szefa Polskiej Grupy w Europejskim Banku Inwestycyjnym Kima Kreilgaarda, Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz przedstawicieli różnych resortów, administracji, przemysłu i nauki.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/info/3202/index.htmlII KRAJOWA KONFERENCJA NANOTECHNOLOGII

25 czerwca 2008 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się II Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Próżniowe oraz Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów –NANOSAM- Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Konferencji jest stworzenie krajowej platformy dla prezentacji wyników, wymiany doświadczeń i konsolidacji polskiego środowiska nanotechnologicznego. Podczas spotkania planowane jest sformułowanie programu rozwoju nanotechnologii w Polsce, a także przedstawienie polskich i międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych adresowanych do uczniów i studentów, oraz przedyskutowanie zagrożeń związanych z rozwojem nanotechnologii.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2923EU FINANCE DAY FOR SMES

27 czerwca 2008 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiona zostanie polityka Komisji Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorem spotkania jest Komisja Europejska a wykładowcami będą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Europejskiej, Lewiatan Business Angels oraz Polfund.

Podczas spotkania omówione zostaną unijne instrumenty finansowe dla MśP, kapitałowe źródła zewnętrznego finansowania MśP wraz z mechanizmem gwarancji, zaprezentowana zostanie również oferta nowej sieci Enterprise Europe Network.

Podczas spotkania zapewnione jest tłumaczenie prezentacji na język polski. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3215ULGI DLA FIRM PROWADZĄCYCH BADANIA NAD NOWYMI TECHNOLOGIAMI

Sejm wprowadził senackie poprawki do noweli ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Przedsiębiorstwa prowadzące badania nad nowymi technologiami będą mogły starać się o ulgi podatkowe.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu zmieniającą kryteria, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać status Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR). W noweli zapisano, że firma musi co najmniej 30 proc. swojego przychodu netto uzyskiwać z działalności badawczo- rozwojowej. Senat zaproponował, aby obniżyć ten wymóg do 20 proc. Posłowie przychylili się do tej propozycji.

Status CBR pozwoli przedsiębiorcom na odpisanie od podstawy opodatkowania części przychodu. Odpisaną kwotę CBR przekazywałoby na osobne konto bankowe. W ten sposób powstałby tzw. fundusz innowacyjności, z którego środki mogłyby być wykorzystane na działalność badawczą, wdrożenia nowych technologii i opłaty wymagane przy patentowaniu wynalazków.

Więcej informacji na stronie serwisu Nauka w Polsce: http://tinyurl.com/5em5uo

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl