Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 110 z dnia 30 maja 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


FINANSOWANIE POLSKIEJ NAUKI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W dniu 3 czerwca 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie, zaprasza na konferencję pt.: "Finansowanie Polskiej Nauki w ramach Funduszy Strukturalnych".

Spotkanie będzie dotyczyło możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla jednostek naukowych w ramach funduszy strukturalnych. W programie przewidziane są wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3187CENTRUM DORADZTWA I ZGŁASZANIA POTRZEB NA INNOWACJE

W dniach 9-12 czerwca 2008 r. w Poznaniu, podczas targów Innowacje - Technologie - Maszyny ITM Polska, realizowany będzie nowy projekt pt.: "Centrum Doradztwa i Zgłaszania Potrzeb na Innowacje", którego celem jest wspieranie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawującego także patronat nad targami. W dniach od 5 maja do 5 czerwca na stronie www.nauka.mtp.pl, przedsiębiorcy będą mogli dokonać rejestracji zgłoszenia potrzeb. Na jego podstawie nastąpi wyszukanie wśród polskich jednostek nauki, potencjalnego partnera. Obie strony będą miały możliwość spotkania się na targach - spotkanie zostanie umówione za pośrednictwem Centrum. Rejestracja zgłoszenia może być także przeprowadzona w czasie targów, na specjalnie przygotowanym stoisku w pawilonie nr 5.

Więcej informacji na stronie: http://www.pi.gov.plSPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT ICT W 7. PR ORAZ W PROGRAMIE CIP ICT-PSP

W dniu 10 czerwca 2008 r., Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM prowadzący Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt.: ICT w 7. Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP ICT-PSP.

Wykładowcami podczas spotkania będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tematem spotkania będą ogólne założenia 7. Programu Ramowego UE oraz Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP ICT-PSP. Zaprezentowane zostaną przewidywane tematy przyszłego konkursu w ICT w 7. PR, a także tematy obecnego konkursu w Programie CIP ICT-PSP:

- Technologie ICT w administracji przyjaznej dla użytkownika, usługi publiczne oraz integracja;
- Technologie ICT dla efektywności energetycznej i utrzymanie w obszarach miejskich (ICT for Energy Efficiency and Sustainability in urban areas);
- Wypracowywanie konsensusu w ewolucji Internetu oraz bezpieczeństwa.

Po części informacyjnej nastąpi część warsztatowa, dotycząca praktycznych aspektów przygotowywania wniosków do Programu CIP - ICP PSP, a w niej: Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICT PSP?; Proces oceny wniosków - kryteria i procedury oceny; Przykłady projektów dobrze ocenionych w pierwszym konkursie Programu CIP ICT-PSP; Plan projektu, budowa konsorcjum, zasoby; Budżet projektu; Wyszukanie nieścisłości w opisie wybranego pakietu zadań w projekcie SSA z 6PR.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=31937.PR ORAZ PROGRAM CIP ICT-PSP CYKL SPOTKAŃ O ICT

Zapraszamy na spotkania informacyjne na temat ICT w 7 Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme - ICT PSP).

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miejscach i terminach:

- 10.06.2008 Poznań, Politechnika Poznańska
- 17.06.2008 Gliwice, Politechnika Śląska
- 18.06.2008 Kraków, Politechnika Krakowska
- 25.06.2008 Szczecin, Politechnika Szczecińska
- 26.06.2008 Wrocław, Politechnika Wrocławska

Podczas spotkań informacyjnych przedstawione zostaną m.in. tematy przyszłego konkursu w ICT w 7.PR (otwarcie konkursu nastąpi w listopadzie), drugiego konkursu w ramach Programu CIP ICT-PSP, formalne aspekty uczestnictwa w programach oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu sektora ICT, innowacyjnych MŚP oraz technicznych uczelni wyższych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Więcej informacji (agendy spotkań oraz formularze rejestracyjne) znajdują się na stronie : www.kpk.gov.pl w dziale IMPREZY.

Informacje o Programie CIP ICT-PSP znajdują się na stronach:
http://cip.gov.pl/ict-psp-kpkippt
http://ec.europa.eu/cip
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htmSPOTKANIE INFORMACYJNE NT. SIECI MARIE CURIE

W dniu 10 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie, zaprasza na spotkanie dotyczące: "Sieci Marie Curie, czyli jak rozszerzyć ofertę studiów doktoranckich o wymiar międzynarodowy - program LUDZIE, 7PR" .

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną: Sieci Marie Curie, których celem jest szkolenie początkujących naukowców i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych oraz poprawy ich perspektyw zawodowych. Projekty składane są przez konsorcjum kilku instytucji (uczelni, instytutów badawczych przedsiębiorstw, MŚP) znajdujących się w różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych. Partnerzy proponują wspólny program szkoleniowy w wybranym obszarze: prace badawczo-szkoleniowe oraz kursy na temat przedsiębiorczości, własności intelektualnej, zarządzania projektami badawczymi, etyki, itp.

Podczas spotkania swoje doświadczenia, z udziału w tego typu projektach, przedstawią zaproszeni naukowcy, z których jeden przebywał w Polsce, a drugi wyjechał za granicę do Sieci Marie Curie.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3158NOWY KONKURS W 7. PR

MOŻLIWOŚCI - Infrastruktury badawcze

Znak konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2
Data ogłoszenia konkursów: 6 maja 2008r.
Budżet: 20 mln Euro
Termin składania wniosków: 11 września 2008r.

Zakres konkursu:
Wsparcie istniejących infrastruktur: budżet tylko dla tematu INFRA-2008-1.2.2 - Infrastruktura danych naukowych. Dostępny rodzaj projektu: połączenie projektu współpracy (CP) oraz akcji koordynującej i wspierającej (CSA).
Ostateczny budżet dla tematu INFRA-2008-1.2.1 - GÉANT zostanie opublikowany po przyjęciu Programu Pracy na 2009r. Orientacyjny budżet dla GÉANT wynosi 93 mln euro.

Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=122

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl
Polecamy najnowszy numer "Grantów Europejskich", w którym znajdują się ciekawe artykuły, poświęcone m.in. uczestnictwu polskich jednostek w 7.PR - statystyki po 54 zamkniętych konkursach; programowi "Pomysły"; oraz najświeższym informacjom z regionów.