Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 11 z dnia 31 grudnia 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2004 Roku!
w imieniu całego zespołu RPK
życzy
Ewa Kocińska

Nowe konkursy w Priorytetach 1, 3, 4 i 6b

13 grudnia br. Komisja Europejska ogłosiła kilka nowych konkursów w różnych priorytetach i tak:

1) w Priorytecie 1 „Genomika i Biotechnologia dla Zdrowia” w dziedzinie zwalczania chorób - konkurs o identyfikatorze FP6-2003-LIFESCIHEALTH-3. Projekty mogą mieć formę Specific Targeted Research Project (STREP) lub Specific Support Action (SSA).
Termin składania wniosków upływa 24 marca 2004, budżet wynosi 12 mln euro.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/call_details.cfm?CALL_ID=112#

2) w Priorytecie 3 „Nanotechnologie, nanonauki, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne”:

 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-NI-3. Dostępne rodzaje projektów to Integrated Project (IP) i Network of Excellence (NoE). Budżet wynosi 245 mln euro i zakłada się, że sfinansowane zostanie około 20 projektów. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004r.
  Więcej informacji pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=108#
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-SME-3. Konkurs jest skierowany do małych średnich przedsiębiorstw. Dostępne rodzaje projektów to IP. Budżet konkursu wynosi 80 mln euro. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=109#
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-STEEL-3 (very low CO2 steel processes). Projekty mają mieć formę IP. Budżet konkursu to 25 mln euro, a wnioski można składać do 17 marca 2004r.
  Więcej informacji pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=110#
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-TI-3-main. Rodzaje projektów to STREP, SSA i Coordination Actions (CA). Budżet sięga 105 mln euro - finansowanie otrzyma około 50 projektów. Termin nadsyłania wniosków upływa 12 maja 2004r. Dalsze informacje na stronie: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=111#
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-TI-3-ncp. Konkurs jest skierowany do punktów kontaktowych, szczególnie tych z krajów kandydujących. Instrumenty do wykorzystania to CA. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004, a budżet mieści się w 105 mln z konkursu FP6-2003-NMP-TI-3-main. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=113#

3) w Priorytecie 4 „Lotnictwo i technologia kosmiczna”:

 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-AERO-1. Dostępne rodzaje projektów to IP, NoE, STREP i CA. Budżet konkursu wynosi 300 mln euro. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2004r.
  Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=105#
 • ponowna publikacja konkursu o identyfikatorze FP6-2002-Aero-2. Zmiana dotyczy dostępnych instrumentów
 • powinny to być projekty SSA. Terminy składania wniosków przypadają na 31 marca i 28 września 2004r. Pełen tekst konkursu znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=8
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-SPACE-1. Wymagane rodzaje projektów to: IP, NoE i STREP. Budżet konkursu sięga 60 mln euro, a termin składania wniosków mija 31 marca 2004r. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=106

4) w Priorytecie 6b „Harmonijny rozwój transportu powierzchniowego”:

 • ponowna publikacja konkursu o identyfikatorze FP6-2002-Transport-2. KE rozszerzyła nieco tematykę. Terminy składania wniosków mijają 6 kwietnia i 22 września 2004r. Pełen tekst konkursu i pozostałe potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=21#
 • konkurs o identyfikatorze FP6-2003-Transport-3. Dostępne instrumenty to: IP, NoE, STREP i CA. Budżet wynosi 150 mln euro, a termin wysyłania wniosków upływa 6 kwietnia 2004r. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=107#

Nowe konkursy w akcjach NEST, INCO, MŚP
oraz „Nauka i społeczeństwo”

17 grudnia ogłoszono kolejne konkursy w następujących dziedzinach:

1) NEST, czyli nowe i powstające nauki i technologie

2) Horyzontalne działania na rzecz MŚP

3) Działania wspierające współpracę międzynarodową - INCO

4) Nauka i społeczeństwo

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl