Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 109 z dnia 15 maja 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


WARSZTATY NT. PISANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA INDYWIDUALNE MC

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (IEF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (IOF), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu organizuje warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych.

Spotkanie kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych.

Warsztaty odbędą się 29 maja br. (czwartek) w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Inqbatorze - Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.

Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania i składania wniosków, a także kryteria oceny wniosków przez ekspertów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: RPK w dziale "Nasze szkolenia".SZKOLENIE - "KORZYSTANIE Z BAZ DANYCH WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH" CZYLI JAK NIE WPUŚCIĆ SIĘ W MALINY

W dniu 30 maja 2008 r. Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w Poznaniu zaprasza na IV szkolenie z cyklu: "Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązań chronionych prawem". Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na często zgłaszane zapotrzebowanie wśród beneficjentów projektu: "Ochrona własności intelektualnej w pro-innowacyjnej Wielkopolsce" oraz partnerów Fundacji ProRegio.

Całe szkolenie jest podzielone na trzy panele, na których szczegółowo omówiona zostanie tematyka: zbiorów biblioteki literatury patentowej, elektroniczne bazy danych oraz część ćwiczeniową, gdzie uczestnicy zapoznają się z procedurą ustalania stanu techniki dla wynalazku. Poza zasobami Krajowego Urzędu Patentowego będzie można zapoznać się z możliwościami korzystania z Europejskiego Urzędu Patentowego, a także innymi sposobami uzyskiwania niezbędnych informacji poprzez Ośrodki Informacji Patentowej czy literaturę obcojęzyczną.

Więcej informacji na stronie: tutaj.FINANSOWANIE POLSKIEJ NAUKI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W dniu 3 czerwca 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie, zaprasza na konferencję pt.: "Finansowanie Polskiej Nauki w ramach Funduszy Strukturalnych".

Spotkanie będzie dotyczyło możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla jednostek naukowych w ramach funduszy strukturalnych. W programie przewidziane są wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: tutaj.ÓSMA EDYCJA KONKURSU L'ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI

Informujemy, iż rozpoczęła się ósma edycja konkursu na stypendia naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs skierowany jest do młodych kobiet-naukowców prowadzących badania w szeroko pojętych dziedzinach biologiczno-medycznych.

Stypendia L'Oréal Polska przyznawane są, już od 8 lat, wybitnym Polkom - naukowcom, prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Termin zgłaszania kandydatur od 1 maja do 31 lipca 2008 r. Nagrodą są trzy roczne stypendia doktoranckie (do 35 lat) po 20.000 zł oraz dwa habilitacyjne (do 45 lat) po 25.000 zł każde.

Aplikacje oceniać będzie niezależne jury, złożone z wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych. Więcej informacji pod adresem tutaj.DRUGI KONKURS W PROGRAMIE NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH (CIP-ICT PSP)

W dniu 29 kwietnia 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła drugi konkurs w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP).

Identyfikator konkursu: CIP-ICT PSP-2008-2
Termin zamknięcia konkursu: 9 września 2008, godz. 17:00.
Budżet konkursu wynosi 39 mln. Euro

W konkursie przewidziano następujące tematy:
- Technologie ICT w administracji przyjaznej dla użytkownika, usługi publiczne oraz integracja (ICT for user friendly administrations, public services and inclusion)
- Technologie ICT dla efektywności energetycznej i utrzymanie w obszarach miejskich (ICT for Energy Efficiency and Sustainability in urban areas)
- Wypracowywanie konsensusu w ewolucji Internetu oraz bezpieczeństwa (Consensus building on Internet evolution and security)

Więcej informacji na stronach:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_08/index_en.htm

Informacje o Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP) znajdują się na stronach:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
http://cip.gov.pl/ict-psp-kpkipptNOWY KONKURS W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W dniu 29 kwietnia 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w temacie Energia 7. Programu Ramowego.

Identyfikator konkursu: FP7-ENERGY-2008-TREN-1.
Termin składania wniosków do 8 października 2008, godz. 17:00.
Budżet konkursu wynosi 147 mln euro.

W konkursie przewidziano następujące tematy:
1. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (budżet 42 mln euro)
2. Produkcja paliw odnawialnych (35 mln euro)
3. Czyste technologie węglowe i CO2 (20 mln euro)
4. Inteligentne sieci energetyczne (5 mln euro)
5. Poligeneracja (5 mln euro)
6. Inicjatywa CONCERTO (40 mln euro)

Więcej informacji na stronie: tutaj.CENTRUM DORADZTWA I ZGŁASZANIA POTRZEB NA INNOWACJE

W dniach 9-12 czerwca 2008 r. w Poznaniu, podczas targów Innowacje - Technologie - Maszyny ITM Polska, realizowany będzie nowy projekt pt.: "Centrum Doradztwa i Zgłaszania Potrzeb na Innowacje", którego celem jest wspieranie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawującego także patronat nad targami.

W dniach od 5 maja do 5 czerwca na stronie www.nauka.mtp.pl przedsiębiorcy będą mogli dokonać rejestracji zgłoszenia potrzeb. Na jego podstawie nastąpi wyszukanie wśród polskich jednostek nauki potencjalnego partnera. Obie strony będą miały mozliwość spotkać się na targach - spotkanie zostanie umówione za pośrednictwem Centrum. Rejestracja zgłoszenia może być także przeprowadzona w czasie targów na specjalnie przygotowanym stoisku w pawilonie nr 5.

Więcej informacji na stronie: www.pi.gov.pl.MODEL GRANT AGREEMENT PO POLSKU

Na stronach Cordisu opublikowana została polskojęzyczna wersja modelowej umowy o dotację w 7. PR (Model Grant Agreement). Z inicjatywy Komisji Europejskiej dokument został przetłumaczony na 21 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Model Grant Agreement odnosi się do dwóch programów szczegółowych 7.PR "Współpracy" i "Możliwości".

Tekst umowy wraz z aneksami dostępny jest pod adresem: tutaj.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl