Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 108 z dnia 30 kwietnia 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY W RAMACH PROGRAMU CIP

W dniu 7 maja br. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" zapraszają na dzień informacyjny dla Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP), który jest jednym z komponentów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme - CIP).

Celem Programu jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.

Podczas dnia informacyjnego przedstawione zostaną m.in. tematy drugiego konkursu, formalne aspekty uczestnictwa w programie oraz metodologia przygotowania wniosków aplikacyjnych. Ponadto dokonane zostanie omówienie kryteriów oceny projektów.

Więcej informacji na stronie: tutaj.WARSZTATY "JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT W RAMACH TEMATU ENERGIA 7PR"

W dniu 13 maja br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza na warsztaty "Jak przygotować dobry projekt w ramach Tematu Energia 7. PR".

W programie:
- Od pomysłu do projektu: pomysł - dobry czy zły; koordynator czy partner; jak stworzyć konsorcjum; kryteria oceny projektu;
- Wnioski z analizy wyników pierwszych konkursów w Temacie Energia 7PR
- Nowe konkursy w Temacie Energia w FP7
- Przygotowanie wniosku projektowego: informacje, dokumenty, formularze; przygotowanie merytoryczne wniosku; budowa budżetu projektu; EPSS

Więcej informacji na stronie: tutaj.CENTRUM DORADZTWA I ZGŁASZANIA POTRZEB NA INNOWACJE

W dniach 9-12 czerwca br. w Poznaniu, podczas targów Innowacje - Technologie - Maszyny ITM Polska, realizowany będzie nowy projekt pt.: "Centrum Doradztwa i Zgłaszania Potrzeb na Innowacje", którego celem jest wspieranie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawującego także patronat nad targami.

W dniach od 5 maja do 5 czerwca na stronie www.nauka.mtp.pl przedsiębiorcy będą mogli dokonać rejestracji zgłoszenia potrzeb. Na jego podstawie nastąpi wyszukanie wśród polskich jednostek nauki potencjalnego partnera. Obie strony spotkają się na targach - spotkanie zostanie umówione za pośrednictwem Centrum. Rejestracja zgłoszenia może być także przeprowadzona w czasie targów na specjalnie przygotowanym stoisku w pawilonie nr 5.

Więcej informacji na stronie: tutaj.MODEL GRANT AGREEMENT PO POLSKU

Na stronach Cordisu opublikowana została polskojęzyczna wersja modelowej umowy o dotację w 7. PR (Model Grant Agreement). Z inicjatywy Komisji Europejskiej dokument został przetłumaczony na 21 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Model Grant Agreement odnosi się do dwóch programów szczegółowych 7.PR "Współpracy" i "Możliwości".

Tekst umowy wraz z aneksami dostępny jest pod adresem: tutaj.OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE. NOWY RAPORT

Ukazała się drukiem i w wersji elektronicznej szósta edycja Raportu o Ośrodkach Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce przygotowana przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Publikacja ma charakter informacyjno-popularyzacyjny, zawiera prezentację potencjału i dotychczasowych osiągnięć oraz identyfikację kierunków i barier rozwoju poszczególnych typów ośrodków. SOOIPP-Raporty od ponad dziesięciu lat stanowią podstawowe źródło wiedzy o kierunkach rozwoju systemu wsparcia w Polsce i są wykorzystywane przy konstrukcji programów rządowych i regionalnych.

Łącznie badaniami i konsultacjami objęto ponad 500 niekomercyjnych instytucji podejmujących różnego typu zadania w zakresie: wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego. Na początku każdego rozdziału zamieszczono syntetyczną charakterystykę każdego z poszczególnych typów ośrodków uzupełnioną o jednostronicowe prezentacje uczestniczących w badaniach instytucji. W bieżącej edycji Raportu szczególny nacisk został położony na analizę procesów dostosowawczych w obszarze przedsiębiorczości i transferu technologii związanych z przystąpieniem do UE oraz wykorzystaniem dostępnych funduszy strukturalnych. Przedstawione opracowanie będzie pomocne dla wszystkich wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Więcej informacji na stronie: tutaj.NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

LUDZIE- Stypendia Marie Curie

Sieci Marie Curie - szkolenie początkujących naukowców
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-ITN-2008
Data ogłoszenia konkursów: 4 kwietnia 2008r.
Budżet: 185 mln Euro + budżet na 2009r.
Termin składania wniosków: 2 września 2008r.

Kolejny konkurs na Sieci Marie Curie zostanie ogłoszony dopiero w 2010 roku.

Zakres konkursu:
Poprawa perspektyw zawodowych młodych naukowców w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, dzięki której praca naukowa ma być atrakcyjniejsza dla młodych ludzi.
Sieci tworzone będą w oparciu o wspólny program kształcenia naukowców, odpowiadający zidentyfikowanym potrzebom w określonych obszarach nauki lub technologii, z odpowiednim uwzględnieniem dziedzin interdyscyplinarnych.

Dokumentacja konkursowa: tutaj.MOŻLIWOŚCI - Nauka w społeczeństwie

Znak konkursu: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-3
Data ogłoszenia konkursów: 21 kwietnia 2008r.
Budżet: 4,78 mln Euro
Termin składania wniosków: 24 lipca 2008r.

Zakres konkursu:
Działanie "Młodzi ludzie i nauka"; temat: innowacyjne metody nauczania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dokumentacja konkursowa: tutaj.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl