Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 107 z dnia 15 kwietnia 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


SEMINARIUM - STYPENDIA MARIE CURIE

Przypominamy, iż w związku z ogłoszeniem przez KE nowych konkursów na stypendia indywidualne dla doświadczonych naukowców, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, serdecznie zapraszają na seminarium "Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich".

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Podczas seminarium zaprezentowana zostanie oferta systemu stypendialnego Marie Curie, zarówno dla doktorów jak i dla naukowców posiadających co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Przedstawione zostaną różne możliwości rozwoju kariery naukowej zarówno w Europie jak i poza jej granicami, a także wskazówki dotyczące pisania wniosku do Komisji Europejskiej, które w początkowym etapie pisania projektu mogą się okazać bardzo cennym źródłem informacji. O tym, że warto ubiegać się o grant na rozwój własnej kariery naukowej opowie stypendysta Marie Curie.

Więcej informacji na stronie: tutaj.ASPEKTY FINANSOWE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

W dniu 17 kwietnia Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Szczecinie zaprasza na warsztaty pt.: "Aspekty finansowe w 7. Programie Ramowym".

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z: kosztami kwalifikowanymi projektu, sposobami wykazywania kosztów, wynagrodzeniami w 7.PR, kalkulacją dofinansowania KE, płatnościami w projekcie, raportami i świadectwami kontroli, dofinansowaniem z MNiSW oraz konkursem Granty na Granty.

Więcej informacji na stronie: tutaj.POZNAŃSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ŚRODOWISKO AKADEMICKIE POD LUPĄ!

Inkubator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM we współpracy z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Urzędem Miasta Poznania, w dniach 22-24 kwietnia, organizuje IV już edycję Poznańskich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (PDPA), w ramach których na pięciu poznańskich uczelniach odbędą się panele dyskusyjne oraz warsztaty szkoleniowe.

W tym roku uczestnicy seminariów będą dyskutować na temat roli i pozycji kobiet w biznesie, rozbudzaniu postaw przedsiębiorczych na uczelniach oraz możliwości rozwoju przedsięwzięć opartych na designie. W panelach dyskusyjnych zasiądą nie tylko pracownicy naukowi i przedstawiciele poznańskich uczelni, ale i praktycy biznesu - zarówno tego większego, jak i tego małego.

Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznych umiejętności zachęcamy do wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach. Szkolenia z zakresu tworzenia biznesplanu, sztuki autoprezentacji oraz technik sprzedaży będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów - Bartłomieja Łukaszewicza, Dyrektora Departamentu Dotacji Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, Anetę Murakowską, właścicielkę firmy CreativeMedia oraz Marcina Rzepczyńskiego, trenera wewnętrznego firmy Skoda Polska S.A.

Wstęp na spotkania panelowe jest wolny. Na warsztaty, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja, dlatego warto się pospieszyć i już dzisiaj pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.inqbator.pl. Na tej samej stronie znaleźć można również szczegółowy program Imprezy.SPOTKANIE INFORMACYJNE "DOFINANSOWANIE MNiSW DO PROJEKTÓW PROGRAMÓW RAMOWYCH UE"

W dniu 24 kwietnia Regionalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Łódzkim, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapraszają na spotkanie informacyjne "Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów Programów Ramowych UE".

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a poprowadzi je Pani Ewa Madej-Popiel, Naczelnik Wydziału Programów Badawczych Unii Europejskiej w MniSW.

W programie:
- Dofinansowanie projektów międzynarodowych, w tym 7. Programu Ramowego ze środków krajowych: przygotowanie wniosku o dofinansowanie; podstawy prawne, terminy; ocena wniosku.
- Realizacja projektu: koszty kwalifikowane; raportowanie.
- "Granty na granty" - II edycja konkursu: obszary wsparcia, możliwości dofinansowania; ocena wniosków; warunki rozliczenia.

Więcej informacji na stronie: tutaj.KONFERENCJA "INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA" - 4 LATA WDRAŻANIA STRATEGII

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej cztery lata wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (RSI "Innowacyjna Wielkopolska") oraz prezentującej perspektywy dalszego jej wdrażania.

Konferencja "Innowacyjna Wielkopolska" - 4 lata wdrażania strategii" odbędzie się w dniu 28 kwietnia w Sali Zielonej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W pierwszej części konferencji przedstawione zostaną wyniki badań przeprowadzonych w latach 2006-2007 przez zespoły ekspertów z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, które pozwoliły na sformułowanie oceny realizacji celów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji, a także plany jej wdrażania i monitorowania w najbliższych latach.

Druga część konferencji będzie dotyczyła rekomendacji i propozycji aktualizacji zapisów Strategii, które są wnioskami płynącymi z pierwszego okresu wdrażania RSI w Wielkopolsce oraz doświadczeń innych regionów. W tej części zaprezentowane zostaną przykłady realizacji strategii innowacji przez Wielkopolskich projektodawców uzupełnione o doświadczenia w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii pochodzące z regionów zrzeszonych w sieci Innovating Regions in Europe. Przedstawione zostaną również inicjatywy innowacyjne planowane do realizacji w Wielkopolsce w ciągu najbliższych trzech lat.

Więcej informacji na stronie: tutaj.OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKTU W 7. PROGRAMIE RAMOWYM WARSZTATY DLA MŚP

W dniu 28 kwietnia Wrocławskie Centrum Transferu Technologii serdecznie zaprasza na warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorstw pt.: "Od pomysłu do realizacji projektu w 7. Programie Ramowym" W programie znajdą się zagadnienia związane z: pomysłem na projekt; tworzeniem konsorcjum, tworzeniem wniosku, negocjacjami z KE i podpisaniem kontraktu, umową konsorcjum, realizacją projektu.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl