Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 106 z dnia 31 marca 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


NOWE KONKURSY NA STYPENDIA MARIE CURIE

W dniu 19 marca 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy na Stypendia Marie Curie:

Indywidualne granty na wyjazdy na terenie Europy
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IEF-2008
Budżet: 75 mln Euro
Termin składania wniosków: 19 sierpnia 2008r.
Zakres konkursu:
Wsparcie dla doświadczonych naukowców na różnych etapach kariery, co pomaga im w zdobywaniu nowych umiejętności w dziedzinie badań (multi- lub interdyscyplinarnych) lub doświadczeń międzysektorowych.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118

Indywidualne granty na wyjazdy poza Europę
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IOF-2008
Budżet: 25 mln Euro
Termin składania wniosków: 19 sierpnia 2008r.
Zakres konkursu:
Szkolenia i zdobycie nowej wiedzy w organizacji badawczej wysokiego szczebla w państwie trzecim, po czym powrót do pracy w organizacji w państwie członkowskim lub stowarzyszonym. Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=120

Indywidualne granty na przyjazdy do Europy
Znak konkursu: FP7-PEOPLE-IIF-2008
Budżet: 25 mln Euro
Termin składania wniosków: 19 sierpnia 2008r.
Zakres konkursu:
Zachęcenie najwyższej klasy naukowców z państw trzecich do udziału w projektach badawczych realizowanych w Europie, pod kątem nawiązania obopólnie korzystnej współpracy naukowej między Europą a państwami trzecimi.
Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=119SEMINARIUM - STYPENDIA MARIE CURIE

W związku z ogłoszeniem przez KE nowych konkursów na stypendia indywidualne dla doświadczonych naukowców, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, serdecznie zapraszają na seminarium "Stypendia indywidualne Marie Curie w 7.PR na wyjazdy do krajów europejskich i pozaeuropejskich".

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Podczas seminarium zaprezentowana zostanie oferta systemu stypendialnego Marie Curie, zarówno dla doktorów jak i dla naukowców posiadających co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego.
Przedstawione zostaną różne możliwości rozwoju kariery naukowej zarówno w Europie jak i poza jej granicami, a także wskazówki dotyczące pisania wniosku do Komisji Europejskiej, które w początkowym etapie pisania projektu mogą się okazać bardzo cennym źródłem informacji. O tym, że warto ubiegać się o grant na rozwój własnej kariery naukowej opowie stypendysta Marie Curie.

Więcej informacji na stronie: tutaj.WARSZTATY - JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO W TEMACIE ENERGIA

Przypominamy, iż 8 kwietnia 2008 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje warsztaty pod tytułem "Jak przygotować dobry projekt do 7. Programu Ramowego w Temacie Energia".

Celem warsztatów jest wsparcie osób i instytucji w lepszym przygotowaniu wniosków projektowych Tematu Energia 7.PR. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wskazówki pomocne przy przygotowaniu dobrego wniosku projektowego oraz najnowsze informacje dotyczące tegorocznych konkursów Tematu Energia.

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej KPK, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie w godzinach 10-15. Liczba miejsc jest ograniczona (40). Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2008.

Więcej informacji na stronie: tutaj.KONKURS NA NABÓR WNIOSKÓW DLA DZIAŁANIA 1.1. WRPO "ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać do 11 kwietnia 2008r., do godz. 15.00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa września 2008r.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach dostępnych na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.phpWARSZTATY DLA PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W 7. PR I PROGRAMIE CIP

W dniu 15 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje warsztaty dla członków Polskich Platform Technologicznych z sektora ICT. Warsztaty będą poświęcone formalnym aspektom obowiązującym w 7.PR i Programie na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information Communication Technologies Policy Support Programme ICT PSP). Program ICT PSP jest jednym z komponentów Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Programme - CIP).

Celem warsztatów jest wsparcie działań zmierzających do wzmocnienia uczestnictwa członków Platform z sektora ICT w europejskich projektach badawczych.

Program warsztatów przewiduje m.in. przedstawienie formalnych aspektów przygotowania wniosku do 7.PR oraz Programu CIP- ICT PSP.

Poza tym zostaną omówione następujące zagadnienia:
- budowa i skład konsorcjum,
- obowiązki partnera i koordynatora w projekcie,
- zarządzanie projektem po otrzymaniu dofinansowania,
- kryteria oceny projektów.

Ponadto podczas warsztatów zostaną również zaprezentowane możliwości pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych na działania związane z ICT.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego, przy ul. Żwirki i Wigury 81, w Warszawie, w godzinach 10.00-16.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji, w tym wstępny program oraz formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/hr/zapisy/426.html
W przypadku pytań informacji udziela: Małgorzata Gliniecka, KPK, tel.: (22) 828 74 83, e-mail: malgorzata.gliniecka@kpk.gov.plBROSZURA NT: "ASPEKTY FINANSOWE PROJEKTÓW 7PR"

Ukazała się polskojęzyczna broszura poświęcona "Aspektom finansowym projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej". Ma ona na celu przybliżenie ogólnych zasad dotyczących przygotowania budżetu i rozliczania projektów w 7.PR.

W opracowaniu broszury, autorki (Halina Kocek i Barbara Trammer), poza własnym doświadczeniem z zakresu rozliczania projektów programów ramowych, posłużyły się informacjami zawartymi w dokumentach Komisji Europejskiej: Model Grant Agreement, Guide to Financial Issues, Guidance Notes on Certificates Issued by External Auditors.

Poradnik będzie uzupełniany i aktualizowany w miarę ukazywania się publikacji KE dotyczących zmian w finansowaniu projektów i zdobywania nowych doświadczeń podczas ich realizacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl