Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 105 z dnia 15 marca 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 061 827 97 45, fax.: 061 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


DZIEŃ INFORMACYJNY - FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA NAUKI

W dniu 2 kwietnia 2008 r., Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Lokalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Medycznym, zapraszają na Dzień Informacyjny pt.: "Fundusze strukturalne dla nauki".

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli środowisk związanych z działalnością naukową, badawczą i innowacyjną. Jego celem jest zapoznanie świata nauki z możliwościami jakie niosą z sobą fundusze strukturalne (m.in. finansowanie projektów badawczych, dotacje inwestycyjne na budowę i wyposażenie laboratoriów badawczych, szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji kadr sektora B+R).

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Wykładowcami będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, mający doświadczenie w powyższych dziedzinach.


Więcej informacji na stronie: tutaj."JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRY PROJEKT DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO W TEMACIE ENERGIA"

8 kwietnia 2008 r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje warsztaty pod tytułem "Jak przygotować dobry projekt do 7. Programu Ramowego w Temacie Energia".

Celem warsztatów jest wsparcie osób i instytucji w lepszym przygotowaniu wniosków projektowych Tematu Energia 7.PR. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wskazówki pomocne przy przygotowaniu dobrego wniosku projektowego oraz najnowsze informacje dotyczące tegorocznych konkursów Tematu Energia.

Warsztaty odbędą się w sali konferencyjnej KPK, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie, w godzinach 10-15.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/hr/zapisy/425.html

Liczba miejsc jest ograniczona (40). Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2008r.


Więcej informacji na stronie: tutaj.SZKOLENIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio, przeprowadza cykl praktycznych szkoleń poświęconych własności intelektualnej.

Szkolenia odbywać się będą w Poznaniu w siedzibie Fundacji, a prowadzącym będzie pracownik Urzędu Patentowego RP, ekspert Komisji Europejskiej.

Pierwsze szkolenie w temacie "Zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP" odbędzie się 11 kwietnia 2008r.

Kolejne spotkanie pt. "Przygotowanie zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego" odbędzie się 25 kwietnia 2008r.

Szczegółowe informacje dotyczące całego cyklu szkoleń dostępne są na stronie internetowej Fundacji: http://www.proregio.org.pl/ (nowa oferta szkoleniowa - patenty).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji udziela Pani Anna Tomtas - Anders (Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio) pod nr tel. 061 855 05 28 lub e-mailowo: szkolenie@proregio.org.plXIX DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Krynicy Górskiej odbędzie się XIX Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce pt.: "KAPITAŁ LUDZKI - INNOWACJE - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROLA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA UE". Współorganizatorami spotkania są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Miasteczko Multimedialne oraz Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU).

Na dziewiętnastej konferencji zostanie podsumowana dotychczasowa działalności Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem 4 lat w Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostaną metody i formy działania oraz poznamy doświadczenia innych krajów.

Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą zagadnienia:
1. Ewolucji krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
2. Przedsiębiorczości akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
3. Finansowania tworzenia i rozwoju nowych technologicznych firm;
4. Zwiększania konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
5. Tendencji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;
6. Realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce i Europie.


W dniu poprzedzającym konferencję odbędą się równoległe szkolenia:
1. Inkubator technologiczny - zarządzanie i wspomaganie rozwoju firmy;
2. Innowacyjność oraz zarządzanie własnością intelektualną uczelni;
3. Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy strukturalnych;
4. Jak napisać wniosek do 7.PR? elementy dobrego projektu;
5. Praktyka aplikowania o środki z PO KL;
6. Zasady finansowania typu Venture Capital. Jak współpracować z funduszem VC.

Więcej informacji na stronie: http://www.multiklaster.pl/?article=292KONKURS NA NABÓR WNIOSKÓW DLA DZIAŁANIA 1.1. WRPO "ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE. Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać do 11 kwietnia 2008r., do godz. 15.00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa września 2008r.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach dostępnych na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl