Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 104 z dnia 29 lutego 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Poznańskiej zaprasza na seminarium na temat: ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 marca 2008 r. na Politechnice Poznańskiej w Polsko - Niemieckim Centrum Akademickim, ul. Jana Pawła II 28, Poznań. Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2006r. bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu. W programie m.in. wystąpienia ekspertów, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE. Ponadto będą Państwo mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.


Więcej informacji na stronie: tutaj.KONKURSY W PROGRAMIE "POMYSŁY"

Przypominamy, że w programie "Pomysły" otwarte są obecnie 2 konkursy dla doświadczonych naukowców - ERC Advanced Grants.

Ogłoszone konkursy dotyczą:
- Nauk społecznych i humanistycznych, (termin składania projektów 18.03.2008, godz. 17.00)
- Nauk o życiu (termin składania projektów 22.04.2008, godz. 17.00)

Ponadto, otwarto też konkurs na działania koordynacyjne i wspierające - Coordination and Support Actions (termin składania projektów 6.03.2007, godz. 17.00).

Dla zainteresowanych na na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego w części poświęconej tematowi POMYSŁY dostępny jest poradnik - o czym pamiętać pisząc wniosek. Zawiera on praktyczne wskazówki na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek projektowy.

Bezpośredni link do poradnika: tutaj.

Następny konkurs dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants - ogłoszony zostanie latem, z terminem nadsyłania wniosków - jesienią 2008r.NOWY SYSTEM REJESTRACJI INSTYTUCJI W PROGRAMACH RAMOWYCH (UNIQUE REGISTRATION FACILITY-URF)

Komisja Europejska wprowadza nowy system rejestracji instytucji biorących udział w projektach Programów Ramowych (Unique Registration Facility-URF). Ma on na celu uproszczenie procedury związanej z podpisywaniem umów. Instytucja nie będzie musiała dostarczać do KE informacji o swoim prawnym i finansowym statusie przy składaniu każdego wniosku projektowego, informacje te, raz złożone i zatwierdzone, będą w systemie komisyjnym przechowywane.

Instytucja przy składaniu kolejnego wniosku projektowego będzie jedynie podawać swój numer identyfikacyjny PIC (Participant Identification Code) przyznany jej przez KE.

W chwili obecnej kilka tysięcy instytucji uzyskało już status "validated" i proces ten jest kontynuowany. Komisja zwraca się do kolejnych podmiotów z prośbą o dostarczenie koniecznych informacji i dokumentów. Przyznawanie instytucjom numeru identyfikacyjnego PIC rozpocznie się w pierwszym kwartale 2008.

Nowe rozwiązania zmierzają w kierunku całkowitego rozdzielenia systemu sprawdzania i zatwierdzania statusu finansowego/prawnego instytucji (validation) od procesu składania poszczególnych wniosków projektowych i ich negocjacji.

Więcej informacji na stronie: tutaj.KOLEJNE KONKURSY W TEMATACH "ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I BIOTECHNOLOGIA" W 7. PR.

W lutym upłynął termin nadsyłania wniosków do trzeciego już konkursu w obszarze tematycznym "Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia" w 7. PR.

Trwają prace nad kolejnymi konkursami. Priorytetowe dla Europy tematy prac zgłaszane i dyskutowane są pomiędzy KE a różnego rodzaju grupami doradczymi, np. Advisory Group, Komitet Programowy, Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA), Stały Komitet ds. badań w rolnictwie (SCAR), Platformy Technologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Strategicznych Agend Badawczych (SRA), Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta, ds. środowiska, ds. Rolnictwa i inne w zależności od tematów.

Kolejny konkurs w drugim obszarze tematycznym programu "Współpraca" zostanie ogłoszony w lipcu 2008 r., a planowana data zamknięcia przypadnie na przełom września i października 2008r.

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na konsultacje osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych konkursach lub naukowców z pomysłami wniosków na nadchodzące konkursy. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie i potwierdzenie terminu spotkania, z Panią Bożeną Podlaską, drogą e-mailową bozena.podlaska@kpk.gov.pl lub telefonicznie (022) 828 74 83 wew. 333.POLSKIE JEDNOSTKI W PROJEKTACH 6.PR

Na stronach serwisu http://www.kpk.gov.pl/statystyki/6.PR/Raporty zamieszczony został raport "Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej". Raport zawiera informacje dotyczące: Budżetu 6.PR, ogólnych wyników 6.PR, uczestnictwa SME, współczynnika sukcesu, wyników Polski na tle 25 krajów UE, wynikiów polskich zespołów według typu projektu i priorytetów badawczych, koordynatorów projektów, partnerów w projektach, podziału według resortów, wyników w regionach Polski, rankingu polskich uczestników.NOWA SIEĆ WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I INNOWACJE

Usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje do tej pory świadczone były przez ośrodki Euro Info Centre (EIC) oraz ośrodki Innovation Relay Centre (IRC), działające przy regionalnych agencjach rozwoju i ośrodkach akademickich. Od 2008 roku swoją działalność w tym zakresie oferuje nowa sieć, która powstała w ramach programu "Konkurencyjność i innowacje - CIP".

Adresatem działalności sieci będą przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety, instytuty naukowe oraz podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą. Podmioty wchodzące w skład sieci będą świadczyły usługi w zakresie:

- rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, aktywnego promowania inicjatyw, polityk i programów Wspólnoty mających znaczenie dla MśP, pomocy przedsiębiorcom w tworzeniu międzynarodowych sieci współpracy;

- udzielania informacji na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji;

- zachęcania małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w 7. Programie Ramowym.

Informacje na temat ośrodków świadczących usługi w ramach sieci znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/index.htm

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl