Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 103 z dnia 15 lutego 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


STYPENDIA UE I NIE TYLKO. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zapraszają na spotkanie pt.: "Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów".

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2008 (środa), w godz. 9.30 - 13.30 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do doktorantów, chcących rozwijać karierę naukową. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, British Council i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ponadto przedstawione zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji.


Więcej informacji na stronie: tutaj.WARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK NA SPECJALNE PROJEKTY WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI NAUKOWYCH?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty "Jak napisać wniosek na specjalne projekty wspierające współpracę małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji naukowych".

Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 lutego 2008 r. w sali 56 Inqbatora, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w Programach Ramowych UE.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby wniosek uzyskał wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Więcej informacji na stronie: tutaj.CAMBRIDGEPYTHON - POMYSŁ NA BIZNES

W dniu 14 lutego 2008 roku rozpoczęła się II edycja konkursu "Wiesz, Wymyśl, Wygraj!" skierowanego do osób chcących założyć własną firmę.

Organizatorami konkursu są projekt CambridgePYTHON przy wsparciu Ambasady Brytyjskiej, Uniwersytetu w Cambridge, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz międzynarodowych firm konsultingowych.

CambridgePYTHON wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz korzystając z doradztwa firm konsultingowych współpracujących z projektem, udziela pomocy osobom posiadającym pomysły na biznes. Projekt CambridgePYTHON dotyczy stymulacji przedsiębiorczości akademickiej i jest kierowany głównie do studentów oraz młodych pracowników naukowych. Jest on realizowany z wykorzystaniem metod Uniwersytetu w Cambridge. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie procesu przepływu do gospodarki nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza z zakresu ICT (ang. Information and Communication Technologies). Długookresowym celem projektu jest wypracowanie w kraju mechanizmów i struktur współpracy pomiędzy młodymi innowatorami a gospodarką.

Więcej informacji na stronie: tutaj.AMBASADA FRANCJI OFERUJE STYPENDIA

Ambasada Francji oferuje stypendia dla najlepszych polskich studentów (począwszy od V roku studiów), zainteresowanych studiami oraz stażami badawczymi we Francji.

Termin składania podań o stypendia na staże badawcze i studia upływa z dniem 29 lutego 2008. Podania o stypendia, "co-tutelle" należy przesłać do ambasady do dnia 31 marca 2008.

Osobą do kontaktu jest Pan Guillaume Giraudet- tel: 022 529 30 83 e-mail: guillaume.giraudet@diplomatie.gouv.fr

Więcej informacji na stronie: tutaj.PROGRAM "LUDZIE" - WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU Z NAUKĄ

W dniu 26.02.2008, Krajowy Punkt Kontaktowy z Warszawy zaprasza na spotkanie dotyczące "Współpracy nauki z przemysłem".

Spotkanie kierowane jest do instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją międzynarodowych przedsięwzięć badawczych, zakładających wzajemną wymianę pracowników.

Zaproszenie kierowane jest także do instytucji, które przygotowują projekt na najbliższy konkurs (data zamknięcia: 25 marca 2008), jak i do tych, które rozważają przygotowanie wniosku w kolejnym konkursie pod koniec bieżącego roku.

Przedstawione zostaną założenia konkursu (cel projektu, wymagany skład konsorcjum, zasady mobilności pracowników), zasady finansowe. Omówione zostaną zasady przygotowania wniosku: kryteria oceny, formularze A, część B wniosku, elektroniczny system składania wniosków EPSS, a także istotne aspekty administracyjno-prawne realizacji projektu w warunkach polskich.

Więcej informacji na stronie: tutaj.STAŻE I STYPENDIA NAUKOWE

Wraz z nowym rokiem 2008, otwarte zostały konkursy na staże i stypendia naukowe w instytutach naukowych Joint Research Centre (JRC).

Skorzystanie z oferty JRC jest doskonałą okazją do poznania pracy naukowców w najlepszych ośrodkach badawczych w Europie, jak również zdobycia doświadczenia w prowadzeniu badań. Staże naukowe dają możliwość przygotowania pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Aktualnie otwarte są konkursy na staże i stypendia w następujących instytutach JRC:

Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (Ispra, Włochy) - otwarty konkurs na staże (praktyki). Termin składania aplikacji - 18 lutego 2008r. Kolejne terminy składania aplikacji w 2008r. publikowane będą sukcesywnie na stronie instytutu IPSC: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/jobs.php?id=7

Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (Ispra, Włochy) - otwarty konkurs na staże (praktyki). Termin składania aplikacji - 18 lutego 2008. Kolejne terminy składania aplikacji w 2008r. publikowane będą sukcesywnie na stronie instytutu IHCP: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/job/open_calls.htm

Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (Geel, Belgia) - otwarty konkurs na stypendia naukowe kat. 20 i 30. Termin składania aplikacji - 15 marca 2008r. Kolejne terminy składania aplikacji w ramach ogłoszonego konkursu upływają odpowiednio 15 lipca 2008r. oraz 15 listopada 2008r. Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie instytutu: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/job_opportunities/index.htm

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kategorii stypendiów oraz staży w instytutach Joint Research Centre na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl