Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 102 z dnia 31 stycznia 2008

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO POSZUKUJE EKSPERTÓW

W związku z ogłoszeniem pierwszych konkursów grantowych funduszy unijnych, Minister Rozwoju Regionalnego wszczął procedurę wyłaniania najwyższej klasy ekspertów w tej dziedzinie.

Zadaniem ekspertów będzie oceniania wpływających do poszczególnych Instytucji Zarządzających wniosków projektowych. Ocenie poddane zostaną m.in. projekty dotyczące zadań wspierających pośrednio przedsiębiorstwa (np. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, parki przemysłowe czy technologiczne), regionalne strategie innowacji oraz działania wspierające społeczeństwo informacyjne.

Określone zostały wymagania wobec potencjalnych ekspertów:
- wyższe wykształcenie - dyplom magistra lub inżyniera w dziedzinach objętych programem operacyjnym, w którym chce być ekspertem;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych programami operacyjnymi;
- doświadczenie z zakresu analizy ekonomicznej oraz finansowej, jak również finansowania projektów ze środków europejskich;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- bycie nie karanym za przestępstwo umyślne lub skarbowe;
- złożenie wymaganego w ogłoszeniu oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów. Nabór ekspertów trwa do 8 lutego 2008 r.

Więcej informacji na stronie: tutaj lub pod numerem telefonu 0-22 536-74-11.WARSZTATY - "PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE"

W dniu 1 lutego 2008 r. w Warszawie odbędą się warsztaty projektu Energy Innovation Financial Network (EIFN) nt. "Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce - możliwości sfinansowania i pokrycia potrzeb energetycznych". Organizatorami spotkania są Instytut Energetyki i Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podczas warsztatów przedstawione i omówione zostaną kierunki polityki badawczej UE w zakresie technologii energetycznych, prognoza zapotrzebowania energii i sposoby jej pokrycia w Polsce oraz finansowanie projektów proekologicznych w sektorze energii.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Instytutu Energetyki w sali konferencyjnej (6 piętro) w Warszawie ul. Augustówka 36 (obok EC Siekierki).

Więcej informacji na stronie: tutaj.PRAKTYCZNY WARSZTAT NA TEMAT ROZWIĄZAŃ W TOWAROWYM TRANSPORCIE MIEJSKIM

W ramach europejskiego projektu BESTUFS II (BEST Urban Freight Solutions, 6PR), Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu organizuje jednodniowy warsztat poświęcony tematyce najlepszych rozwiązań w towarowym transporcie miejskim. Program warsztatu przewiduje szczegółowe omówienie materiału zawartego w Przewodniku po Dobrych Praktykach w Towarowym Transporcie Miejskim oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań i przykładów z życia codziennego.

Warsztat odbędzie się w Poznaniu, w dn. 5 lutego 2008r. w siedzibie Instytutu. Udział w warsztacie jest bezpłatny, jednak, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie: tutaj.DZIEŃ INFORMACYJNY 7.PR - REGIONY WIEDZY I POTENCJAŁ BADAWCZY

W dniu 5 lutego 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN zaprasza na dzień informacyjny 7.PR - Regiony Wiedzy i Potencjał Badawczy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną konkursy na rok 2008, wyniki konkursów zrealizowanych w 2007 roku oraz dobre praktyki w zakresie przygotowania wniosków.

Wśród wykładowców oprócz ekspertów Krajowego punktu Kontaktowego, znajdzie się również Przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: tutaj.SEMINARIUM DLA CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI - POTENCJAŁ BADAWCZY

W dniu 15 lutego 2008 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Lokalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Poznańskiej zapraszają na "Seminarium dla Centrów Doskonałości - Potencjał badawczy". Spotkanie odbędzie się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, sala nr 5 przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Podczas spotkania przedstawione zostaną konkursy na rok 2008 z zakresu Regionów Wiedzy, Infrastruktury Badawczej oraz Potencjału Badawczego, wyniki konkursów zrealizowanych w 2007 roku oraz rady jak pisać wnioski.

Więcej informacji na stronie: tutaj.STYPENDIA UE I NIE TYLKO. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zapraszają na spotkanie pt.: "Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów".

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2008 (środa), w godz. 9.30 - 13.30 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do doktorantów, chcących rozwijać karierę naukową. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, British Council i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ponadto przedstawione zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji.


Więcej informacji na stronie: tutaj.WARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK NA SPECJALNE PROJEKTY WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI NAUKOWYCH?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty "Jak napisać wniosek na specjalne projekty wspierające współpracę małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji naukowych".

Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 lutego 2008 r. w sali 56 Inqbatora, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w Programach Ramowych UE.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby wniosek uzyskał wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.


Więcej informacji na stronie: tutaj.UROCZYSTA INAUGURACJA SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK

W dniach 06-07.02.2008r. odbędzie się w Brukseli uroczysta inauguracja działalności nowej sieci europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw - Enterprise Europe Network (EEN). Sieć powstała na bazie dotychczas istniejących sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres, pod nową nazwa rozpocznie swoją działalność w marcu 2008r. Wtedy uruchomiona zostanie jej strona internetowa i podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące działania poszczególnych ośrodków.

Więcej informacji na stronie: tutaj.Joint Research Centre (JRC) - Konkurs na stanowisko Delegowanego Krajowego Eksperta w Dyrekcji Generalnej JRC

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na stanowisko Delegowanego Krajowego Eksperta, w Dyrekcji Generalnej Joint Research Centre, w ramach unitu "Intellectual Property&Scientific Co-operation".

Zainteresowane osoby proszone są o bezpośredni kontakt z Panią Geraldine Barry na adres e-mailowy: geraldine.barry@ec.europa.eu

Więcej informacji na stronie: tutaj.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl