Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 10 z dnia 15 grudnia 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu całego zespołu RPK,
 
Życzę Wszystkim Czytelnikom
Zdrowia, Uśmiechu i Radości oraz
Niezapomnianej Wigilijnej Atmosfery i Prawdziwego Odpoczynku !
Ewa Kocińska

Szkolenia dot. problematyki finansowo-prawnej udziału w Programach Ramowych UE

Od stycznia 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy planuje wznowienie serii szkoleń - omówienie zasad finansowania projektów poszerzone zostanie o informacje zawarte w „Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes”, w części prawnej omawiane będą kwestie związane z prawami własności intelektualnej w 6.PR. Pierwsze szkolenie odbędzie się 6 stycznia 2004r. w siedzibie KPK w Warszawie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.6pr.pl/prawo/f_szkolenia.html

Poradnik „Finansowanie projektów w 6.Programie Ramowym UE”

Krajowy Punkt Kontaktowy opracował poradnik, który powstał z myślą o przybliżeniu szerokiemu kręgowi zainteresowanych zasad finansowania w 6.PR. Będzie on uzupełniany i aktualizowany w miarę ukazywania się nowych publikacji Komisji Europejskiej dotyczących finansowania projektów oraz zdobywania doświadczeń podczas ich realizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi on Państwu przygotowanie wniosków i rozliczanie projektów w 6.PR.
Poradnik można znaleźć pod adresem: http://www.6pr.pl/prawo/f_finansowanie_por.html

Zaproszenie do składania „expressions of interest” z dziedziny Zrównoważonych systemów energetycznych

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na propozycje projektów do Workprogramme’u priorytetu energetycznego. Celem jest lepsze dostosowanie tematyki przyszłych konkursów do zapotrzebowania ze strony potencjalnych projektodawców. Umieszczenie w bazie swojej propozycji ma charakter jedynie informacyjny i nie zobowiązuje to złożenia później właściwego wniosku, ale pozwala na zorientowanie się kto przygotowuje projekty, jest zatem pomocne w poszukiwaniu partnerów. Termin składnia propozycji upływa 19 marca 2004r.
Formularz i dodatkowe informacje znajdują się na stronie serwisu CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/eoi_details.cfm?CALL_ID=100

Nowy Handbook dla stypendiów reintegracyjnych Marie Curie

Pod adresem http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm mogą Państwo znaleźć nowy podręcznik dla zainteresowanych stypendiami reintegracyjnymi (ERG). Opisuje on w przystępny sposób zasady tychże stypendiów, choć oczywiście nadal najważniejszy pozostaje Workprogramme i Przewodnik dla wnioskodawców.

Raporty Komisji Europejskiej nt. badań i „drenażu mózgów”

Raporty “Key Figures 2003-2004” i “MERIT 2003 Brain Drain”, ujawniają słabości nauki europejskiej. Pierwszy z nich podkreśla spadek tempa przemian europejskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Drugi potwierdza, że brak odpowiedniego sprzętu i technologii jest głównym czynnikiem powodującym wyjazdy naukowców poza Europę.
Raporty można znaleźć na stronie: http://www.cordis.lu/indicators/pressconf_kfbd.htm

Konferencja nt. atrakcyjności sektora naukowego-technologicznego

APERT i stowarzyszenie kobiety w nauce organizuje dwudniową konferencję, której celem będzie zanalizowanie przyczyn małego zainteresowania karierą naukową wśród młodych. Konferencja odbędzie się w Paryżu w dniach 9-10 stycznia 2004r.
Więcej informacji na stronie: http://www.eurosfaire.prd.fr/news/EpZpFlZEEpLDWVXPMd.html

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl