Strona RPK Poznań
 

Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

Od 1 sierpnia 2003, co 2 tygodnie, będzie się ukazywał Newsletter zawierający najświeższe informacje o tym, co się aktualnie dzieje w 6 PR, a także o imprezach organizowanych i polecanych przez RPK Poznań. Zapraszamy do subskrypcji!

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 1 z dnia 1 sierpnia 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

FOOD-TECH 2003

18 września br. podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA i Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu odbędzie się Spotkanie brokerskie w branży spożywczej FOOD-TECH oraz seminarium "Świeże spojrzenie na przemysł spożywczy". Impreza ta jest skierowana do innowacyjnych przedsiębiorstw, pragnących zwiększyć swoją aktywność w sektorze przemysłu spożywczego, nie tylko na arenie Polski. Do uczestnictwa zapraszamy także jednostki badawcze. Seminarium będzie poświęcone 6 Programowi Ramowemu, a swój przyjazd potwierdził Liam Breslin z Komisji Europejskiej - kierownik priorytetu 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności". Bardziej szczegółowe informacje wraz z formularzami rejestracyjnymi dostępne są pod adresami: http://www.irc-westpoland.org.pl/foodtech i http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Wstępne wyniki konkursów na indywidualne stypendia europejskie i europejskie granty reintegracyjne Marie Curie

31 lipca br. ukazały się wstępne wyniki stypendiów Intra-European Fellowships (EIF) i European Reintegration Grants (ERG). Są one dostępne na stronie CORDIS pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm.

Jeśli chodzi o stypendia EIF, to na 1805 złożonych wniosków 1665 zostało zakwalifikowanych do oceny, z czego 60-70% zostało pozytywnie ocenionych, ale tylko 20-25% będzie mogło otrzymać dofinansowanie. Natomiast w przypadku stypendiów ERG współczynnik sukcesu jest znacznie wyższy - złożono 73 wnioski, do oceny nie zakwalifikował się tylko jeden, a finansowanie otrzyma mniej więcej aż 93%.

Model Contract dla stypendiów Marie Curie

KE ustaliła tekst modelowego kontraktu dla wniosków stypendialnych Marie Curie. Jest on dostępny na stronie CORDIS:
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS&RCN=EN_RCN:2076005&CALLER=FP6_LIB

Seminarium nt. stypendium Marie Curie na sieci naukowo-szkoleniowe
(Research Training Network-RTN)

RPK Poznań we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym na UAM organizuje 10 października br. seminarium informacyjne o RTN. Jest ono skierowane do wszystkich instytucji pragnących złożyć wniosek o takie stypendium w najbliższym terminie, tj. do 19 listopada br. Spotkanie odbędzie się w Auli Lubrańskiego UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Dalsze informacje przekażemy Państwu w późniejszym czasie.

European Researcher's Mobility Portal

Od połowy lipca br. funkcjonuje na serwerze Komisji Europejskiej Portal Internetowy przeznaczony dla mobilnych naukowców i organizacji, firm, instytutów badawczo-naukowych i uniwersytetów, oferujących dla nich programy stypendialne, granty i możliwości zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że celem portalu jest pomoc w wyszukiwaniu różnego rodzaju stypendiów, także tych spoza 6 Programu Ramowego.

Adres European Researcher's Mobility Portal, to: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

Zasadniczą rolą Portalu jest rzetelne udzielanie informacji na temat zasad przyjazdu do danego kraju, prawnych aspektów zatrudnienia i zameldowania się, prawa do ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania i innych społeczno - prawno - kulturowych kwestii.

Portal dopiero zaczyna swoją działalność, toteż ilość linków i ich trafność nie zawsze jest w pełni zadowalająca - będzie podlegać dalszej weryfikacji i systematycznemu uzupełnianiu.

Zachęcam do zamieszczania informacji na stronie o wszelkich programach stypendialnych i możliwościach prowadzenia badań przez zagranicznych pracowników naukowo - badawczych. Indywidualni naukowcy, pragnący pogłębiać swoją wiedzę bądź pracować / kontynuować badania za granicą, również mają możliwość umieszczenia informacji o sobie wraz z załączonym CV.

Nowe dokumenty dotyczące 6 PR: Financial Guidelines i Negotiation Guidelines

Na stronach serwisu CORDIS pojawiły się nowe dokumenty. Jeden z nich zawiera wskazówki związane z kwestami finansowymi kontraktów z KE, a drugi (zróżnicowany z uwagi na poszczególne rodzaje projektów) stanowi pomoc dla koordynatorów zaakceptowanych już wniosków w przygotowaniu do procesu negocjacyjnego z KE.

Można je znaleźć pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

Nowe konkursy

 • Drugi konkurs na projekty badawcze Priorytetu BIO został już otwarty
  15 lipca 2003 został ogłoszony drugi konkurs na projekty badawcze w Priorytecie BIO. Konkurs zostanie zamknięty 13 listopada 2003. Dostępny budżet to 411 M€. KE przygotowała stronę z pełną informacją na ten temat. Adres strony w bazie CORDIS:
  http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=80
 • Drugi konkurs na Specific Support Action (SSA) w Priorytecie BIO - otwarty
  15 lipca 2003 został ogłoszony drugi konkurs Priorytetu BIO na Specific Support Action (SSA). Konkurs zostanie zamknięty 15 kwietnia 2004. Budżet konkursu to 4 M€.
  KE przygotowała stronę z pełną informacją na ten temat. Adres strony w bazie CORDIS:
  http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=88
 • Drugi konkurs w priorytecie "Food Quality and Safety" .
  Drugi konkurs w priorytecie "Food Quality and Safety" ogłoszony zostanie już na początku jesieni 2003. Przewidywane tematy w tym konkursie znajdują się w załączniku. Można je również odnaleźć w Work Programmie z poprzedniego konkursu.

Konkurs na stypendia w Joint Research Centre

Dyrekcja Generalna Wspólnotowego Centrum Badawczego uruchomiła konkurs na stypendia doktoranckie (PhD - cat. 20) oraz postdoktoranckie (Post - Doctoral - cat. 30). Konkurs jest otwarty dla młodych naukowców, w wieku do 35 lat, pochodzących z Państw Członkowskich UE, Krajów Kandydujących, Krajów Stowarzyszonych z Programem Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego oraz z Programem EURATOM, a także dla osób, które przebywają na terytorium Wspólnoty od co najmniej 5 lat.

Wymagane profile naukowe oraz termin składania aplikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instytutów: http://www.jrc.org/who_we_are/our_locations.htm

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze aplikacyjne można znaleźć na stronie:
http://www.jrc.cec.eu.int/default.asp@sidsz=what_we_offer&sidstsz=work_opportunities.htm

Praktyki w Instytutach JRC (Oferta ważna do 31.12.2003)

Konkurs jest otwarty dla osób mających nie więcej niż 29 lat w momencie rozpoczęcia okresu szkoleniowego, przy czym Dyrekcja Generalna JRC zastrzega sobie prawo do odstępstwa od powyższej granicy wieku. Oferta skierowana jest do kandydatów z Państw Członkowskich, Stowarzyszonych Krajów Kandydujących, Państw Stowarzyszonych i Krajów Rozwijających się.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.jrc.cec.eu.int/default.asp@sidsz=what_we_offer.htm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl