Udział w H2020

Oferta
dla naukowca

Oferta
dla instytucji

Oferta
dla MSP

Zostań partnerem

Zostań ekspertem

EURAXESS

EKSPERCI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska (KE) wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców oraz instytucji w celu stworzenia niezależnej bazy ekspertów, którzy mają wesprzeć KE w jej pracach przy realizacji programów ramowych. Eksperci pomagają Komisji przy: ewaluacji wniosków, monitorowaniu polityki naukowej UE oraz kontrolowaniu realizacji już zaakceptowanych projektów.

Udział Polaków w panelach eksperckich jest nadal niewielki, a to niestety zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego też zachęcamy do zgłaszania się na ekspertów KE.

Kto może zostać ekspertem KE?

Różnorodność wniosków składanych do Horyzontu 2020 daje szansę każdej osobie działającej w sferze badawczo-rozwojowej, jak i w przemyśle: szansę mają zarówno profesorowie, doktorzy, doktoranci, jak i przedsiębiorcy oraz pracownicy administracyjni.

KE kieruje również zaproszenie do osób, które nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym
lub prywatnym w jednej lub większej liczbie dziedzin:
administracja, zarządzanie i ocena projektów badawczo-rozwojowych,
wykorzystywanie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transfer technologii i innowacji,
kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.,
międzynarodowa współpraca w nauce i technologii,
rozwój zasobów ludzkich.

Należy posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym sprawne ocenianie wniosków i dyskusję z innymi ekspertami.

Dlaczego warto zostać ekspertem KE?

zdobywamy doświadczenie cenne w pisaniu własnych wniosków do Programu Ramowego UE Horyzont 2020 - proces oceny wniosków to szansa na zdobycie nowych umiejętności. Po pierwsze, widzimy jak odbywa się cała procedura ewaluacji
i „od podszewki” wiemy, jak przebiegają poszczególne jej etapy. Po drugie i najważniejsze, to doskonała nauka pisania wniosków. Widzimy jak dobry wniosek powinien wyglądać, jaką mieć strukturę, jakich słów-kluczy używać,

zyskujemy nowe kontakty - udział w ocenie to szansa na nawiązanie nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami lub współpracą na różnych szczeblach. Praca przy ocenie to zarówno integracja z innymi ewaluatorami,
jak i z pracownikami Komisji Europejskiej. Dla wielu polskich ekspertów jest to niepowtarzalna szansa na dołączenie do grona naukowców aktywnych na arenie międzynarodowej i pokazanie swojego potencjału. Polacy najczęściej okazują się być bardzo kompetentni, rzetelni i pełni poświęcenia, czym zyskują uznanie urzędników, a to  owocuje ponownym zaproszeniem do grona ewaluatorów w kolejnych konkursach.

otrzymujemy wynagrodzenie - kwota za jeden dzień pracy to 450 euro. Mamy opłaconą podróż na spotkania do Brukseli
w obie strony, która refundowana jest po przesłaniu faktur za bilety lub odpowiednim rozliczeniu podróży samochodem prywatnym. Ponadto ekspert otrzymuje ryczałt na koszty noclegów w kwocie 100 euro za noc oraz dietę w wysokości 92 euro za dzień pracy.
KE rozlicza się z ekspertami w ciągu 45 dni od zakończenia pracy.

Jak zostać ekspertem KE?

Aplikacje można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się na stronie: http://ec.europa.eu w jednym
z oficjalnych języków UE (preferowany język angielski).

Konkurs na ekspertów ogłoszony został 22 listopada 2013 r. W treści ogłoszenia możemy odczytać do jakich programów można zgłaszać swoje kandydatury.

Istnieją dwa sposoby aplikowania: indywidualny oraz poprzez rekomendację instytucji. W obu przypadkach rejestracja odbywa się
na podobnych zasadach z tą różnicą, że przy składaniu aplikacji przez instytucję, to właśnie ona rekomenduje naukowca do pełnienia funkcji eksperta. Następnie naukowiec sam uzupełnia swój profil. Naukowiec aplikujący indywidualnie od początku rejestruje się samodzielnie.

Kilka porad przed wypełnieniem formularzy rejestracyjnych:

określaj szerszy zakres dziedzin, w których będziesz chciał oceniać projekty - ze względu na interdyscyplinarność projektów, zawężenie dziedzin może spowodować brak zainteresowania Komisji danym ekspertem,
używaj słów kluczowych z tematyki aktualnie ogłoszonych konkursów, zamieszczonej w programach pracy,
wykaż się doświadczeniem innym niż naukowe np. z zakresu zarządzania projektami, udziału w różnych gremiach oceniających
i eksperckich, działań na rzecz rozpowszechniania wyników badań itp.,
zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ na stronie bazy ekspertów).

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z NAMI!

 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza