Wydawnictwa

Serwisy

Inne programy

Wybierz zakres: Wielkopolska | Lubuskie | Polska | Europa

Wielkopolska

PPNT - Poznański Park Naukowo-Technologiczny
http://www.ppnt.poznan.pl

INQBATOR - Inkubator Technologiczny PPNT
http://www.inqbator.pl

Inkubator Technologiczny PPNT
miejsce, w którym stworzono unikalne warunki dla rozwoju firm prowadzących działalność innowacyjną

EEN - OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK
http://dtt.ppnt.poznan.pl

międzynarodowa sieć, której zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; wsparcie dla biznesu oraz nauki w komercjalizacji wyników badań, poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz partnerów do współpracy naukowej i gospodarczej

 

Lubuskie

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
http://www.cptt.uz.zgora.pl

miejsce dla wspólnych projektów nauki i gospodarki

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
http://www.aip.uz.zgora.pl

miejsce rozwoju nowych firm

Polska

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
http://www.kpk.gov.pl

zawiera informacje dotyczące Horyzontu 2020 - polecamy zwłaszcza podstrony dotyczące prawa i finansów oraz szkoleń.

POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW
http://www.euraxess.pl

zawiera informacje odnoszące się do różnych aspektów związanych z zagranicznym wyjazdem naukowym

PLATFORMY TECHNOLOGICZNE
http://www.kpk.gov.pl

informacja o Polskich Platformach Technologicznych, działających w różnych sektorach przemysłu, strona zawiera również listę z odnośnikami do Europejskich Platform Technologicznych

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
http://www.nauka.gov.pl

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
http://www.ncbir.pl

Agencja Wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wspierająca jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych

NARODOWE CENTRUM NAUKI
http://www.ncn.gov.pl

Agencja Wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych

Europa

CORDIS
http://cordis.europa.eu

obszerny serwis informacyjny poświęcony programom ramowym, znajdują się w nim m.in. informacje o poszczególnych programach, bazy danych potencjalnych partnerów oraz projektów, które uzyskały dofinansowanie, a także najświeższe wiadomości o realizowanych projektach i wydarzeniach związanych z programami ramowymi

PARTICIPANTS’ PORTAL
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Serwis Komisji Europejskiej umożliwiający elektroniczne zarządzanie realizowanymi projektami w 7. Programie Ramowym. Miejsce ogłaszania konkursów przez Komisję Europejską  - można na nim znaleźć wszystkie dokumenty potrzebne do napisania wniosku oraz system do ich składania

HORYZONT 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020

Serwis Komisji Europejskiej o nowym programie ramowym badań i innowacji, przewidzianym na lata 2014-2020

EUROPA
http://ec.europa.eu/research

serwis Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji, uzupełniający serwis CORDIS

ERA
http://ec.europa.eu/research/era

Serwis o Europejskiej Przestrzeni Badawczej

EURAXESS
http://ec.europa.eu/euraxess

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców

EASME
https://ec.europa.eu/easme/en

Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw działająca w imieniu Komisji Europejskiej, zajmuje się zarządzaniem licznymi programami unijnymi m.in. Programem Ramowym Horyzont 2020 czy też Programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm – COSME

EUR-LEX
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

strona zawiera wyszukiwarkę dokumentów prawnych Wspólnoty Europejskiej, dostępna w języku polskim

IPR HELPDESK
http://www.ipr-helpdesk.org

Portal IPR-Helpdesk jest kierowany do potencjalnych i aktualnych uczestników projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez UE i zawiera informacje z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej

 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza