Wydawnictwa

Serwisy

Inne programy

NEWSLETTER RPK - http://rpk.ppnt.poznan.pl/newsletter.php?d=0

Dwutygodnik zawierający aktualne informacje o wydarzeniach związanych z programem H2020 i innymi funduszami na badania i innowacje. Zapraszamy do subskrypcji.

HORYZONT 2020 w skrócie - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Broszura informacyjna Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020.

GRANTY EUROPEJSKIE - http://www.grantyeuropejskie.pl

Biuletyn wydawany co miesiąc do grudnia 2013 r. przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z RPK Poznań – Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM zawierający informacje dotyczące realizowanych w Polsce projektów finansowanych z programów ramowych UE i funduszy strukturalnych oraz szkoleń i konferencji związanych z funduszami dla nauki i biznesu. Biuletyn jest dostępny w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

RESEARCH.EU - http://cordis.europa.eu/news/research-eu/home_en.html

Wydawnictwo Komisji Europejskiej zawierające opisy najciekawszych projektów badawczych i rozwojowych współfinansowanych przez UE. Każdego roku wydawanych jest 10 anglojęzycznych numerów. Wersja on-line oraz możliwość bezpłatnej prenumeraty.

ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE - http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/index_en.htm

Wydawnictwo  Komisji Europejskiej, publikowane trzy razy do roku. Poświęcony informacjom głównie dla przedsiębiorstw i przemysłu, ze sfery innowacji, przedsiębiorczości, konkurencyjności, ochrony środowiska czy regulacji polityki przemysłowej.

Wersja on-line oraz możliwość bezpłatnej prenumeraty.

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań