Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2008 roku.

 
CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ W PODATKACH W 2009 ROKU W OBSZARZE RYNKU EUROPEJSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO?
W dniu 17 grudnia 2008 r. Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny serdecznie zaprasza na seminarium dla przedsiębiorców pt., "Czego możemy oczekiwać w podatkach w 2009 roku w obszarze rynku europejskiego i międzynarodowego?", organizowane w ramach działalności Ośrodka Enterprise Europe Network.

Seminarium poprowadzi Pani Hanna Kozłowska, specjalista z firmy doradczej KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., członka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Izby Doradców Podatkowych.

Podczas seminarium poruszone zostaną tematy dotyczące:
- zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług
- zamian w zakresie PIT i CIT

Celem szkolenia jest przekazanie informacji, które pomogą przedsiębiorcom przygotować się na zmianę przepisów w zakresie transakcji międzynarodowych na rok 2009. Znajdą one odzwierciedlenie nie tylko w zmianie organizacji pewnych procedur związanych z obrotem na rynkach zewnętrznych, ale także w organizacji dokumentów niezbędnych w opodatkowaniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje nt. szkolenia udziela Pani Agata Wylęgała, tel: 0-61 827 97 46, email: een@ppnt.poznan.pl

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DOBRY PROJEKT DROGĄ DO ROZWOJU TWOJEJ FIRMY!
MOŻLIWOŚCI 7. PROGRAMU RAMOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE oraz Ośrodek Sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają Państwa na spotkanie informacyjne pt.:

Dobry projekt drogą do rozwoju Twojej firmy! Możliwości 7. Programu Ramowego dla przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia br. w sali konferencyjnej hotelu Vivaldi przy ul. Winogrady 9 w Poznaniu.
Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ale również reprezentantów jednostek naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami. Jego celem jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów oraz zasad rządzących 7. Programem Ramowym oraz przedstawienie możliwości kooperacji sektora przedsiębiorstw i środowiska naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjności firmy. Słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób mogą przyłączyć się do projektu, kto może im w tym pomóc oraz jakie są korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości udziału firm w dużych projektach badawczych. Zaprezentowane zostaną możliwości wymiany międzysektorowej personelu w ramach współpracy nauki z przemysłem, a także omówiony zostanie specjalny program dedykowany MŚP - "Badania na rzecz MŚP".

O tym jak odnieść sukces w Programie Ramowym opowiedzą nam przedstawiciele firm realizujących już projekty w ramach 6. i 7. Programu Ramowego. Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy przedstawi ogólne zasady dotyczące prawa własności intelektualnej w 7. Programie Ramowym.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
CYKL SZKOLENIOWY:
OD POMYSŁU INNOWACYJNEGO DO ROZWIĄZANIA CHRONIONEGO PRAWEM
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w Poznaniu zaprasza na II edycję cyklu szkoleniowego: "Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązania chronionego prawem".

W ramach cyklu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
"Przegląd i porównanie rodzajów własności przemysłowej" czyli jak nie zamienić siekierki na kijek 06.12.2008r.

Szkolenia odbywają się od godziny 9.00 do 15.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio na ul. 23 Lutego 7 w Poznaniu - III piętro.

Więcej informacji na stronie www.proregio.org.pl w dziale nowa oferta szkoleniowa/patenty.
Informację telefoniczną uzyskać można pod nr. 061 855 05 28.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
INFORMACJA
Informujemy, iż European Research Council opublikowała informację dotyczącą rezultatów pierwszego etapu oceny wniosków nadesłanych do konkursu dla początkujących naukowców.

Informacje dostępne są na stronie:
http://erc.europa.eu/pdf/erc-scc-press-release-2007-10-01_en.pdf
Dostępna jest również prezentacja zawierająca podstawowe dane statyczne odnoszące się do tego konkursu:
http://erc.europa.eu/pdf/erc-stg-statistics-stage1-20071001_en.pdf

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
I POLAKÓW ZA GRANICĄ
Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza Państwa na szkolenie: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2008 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17-19, Poznań.

Na spotkanie zapraszamy zarówno służby księgowe i kadrowe uczelni i instytutów naukowych jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidziane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, w tej części zostaną omówione problemy zasygnalizowane wcześniej przez uczestników szkolenia.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Broszury dla MŚP
Na stronie http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=publications znajdują się broszurki informacyjne na temat udziału MŚP w 7. Programie Ramowym UE:

- MŚP w 7.PR - Przewodnik
- Rzut oka na badania na rzecz MŚP oraz stowarzyszeń MŚP
- Wspieranie udziału MŚP w programach ramowych na rzecz badań naukowych
- Badania na rzecz MŚP
- Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP.

Broszurki są do pobrania w języku polskim, w formacie PDF. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w nich informacjami.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU.
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na dwudniowe warsztaty pt.: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU. Warsztaty odbędą się w dniach 4-5 listopada br. w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu.

Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw w Programach Ramowych, zarówno jako koordynatorów, jak i partnerów. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE BROKERSKIE
Przypominamy, że dnia 10 października 2008 r., w Hotelu Gromada, w Warszawie odbędzie się międzynarodowe Spotkanie Brokerskie poświecone czterem wybranym tematom 7. Programu Ramowego:

-Energia (Energy),
-Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia (KBBE),
-Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT),
-Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Nowe Technologie Produkcyjne (NMP).

Spotkanie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w ramach projektu ERANIS (Strengthening co-operation between European Research Area and NIS), współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Głównym celem spotkania jest umożliwienie Państwu nawiązania kontaktów do współpracy badawczej oraz zainicjowanie przyszłych projektów z udziałem partnerów z krajów Unii Europejskiej i Nowych Państw Niezależnych (NIS).

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele następujących krajów NIS: Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.

Bliższe informacje temat spotkania znajdują się na stronie internetowej projektu ERANIS: http://www.kpk.gov.pl/eranis/brokerage2008/index.html

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII POLEKO 2008
W dniu 28 października 2008 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO sieć Enterprise Europe Network (EEN) wraz z zaprzyjaźnionymi ośrodkami zapraszają na Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii, podczas którego zorganizowane zostaną międzynarodowe spotkania kooperacyjne w branży ochrona środowiska.

Spotkania adresowane są do: szkół wyższych oraz instytutów naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, organizacji, przedsiębiorstw i firm, których strategia ukierunkowana jest na opracowywanie i korzystanie z nowych technologii lub nabywanie rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym.

Organizatorzy pomogą w znalezieniu w Europie partnerów zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem poszukiwanych rozwiązań technologicznych.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkań biznesowych oraz zgłoszenia uczestnictwa otrzymają Państwo również kontaktując się telefonicznie (061 827 97 46) lub pod adresem e-mail: een@ppnt.poznan.pl

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W 7.PR
W dniu 24 października 2008 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK zapraszają na spotkanie dotyczące Własności intelektualnej w 7.PR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

W programie m.in.: wprowadzenie do praw własności intelektualnej pod kątem projektów 7.PR, ramy prawne IPR w 7.PR, IPR w trakcie negocjacji projektowych, IPR w trakcje realizacji projektu oraz IPR po zakończeniu projektu.

Organizatorzy przeprowadzą także ćwiczenia praktyczne z zakresu: identyfikacji potencjalnych rezultatów projektu (przedmiotów praw wł. int.), ustalenia praw do rezultatów projektu (własność, współwłasność), wskazania adekwatnej ochrony do określonych rezultatów projektu i działań niezbędnych do jej uzyskania oraz elementy zarządzania własnością intelektualną w umowie konsorcjum.

Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3325

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
NOC NAUKOWCÓW PO RAZ DRUGI W POZNANIU!
Noc Naukowców to jedna z akcji 7. Programu Ramowego, od czterech lat organizowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W tym roku odbędzie się w nocy z 26/27 września.

Ideą Nocy Naukowców jest zachęcenie społeczeństwa europejskiego do poznania środowiska naukowego, przekonania się, że nauka może być łatwa i przyjemna. Podczas tej imprezy naukowcy odchodzą od swych poważnych projektów badawczych, aby wspólnie z publicznością bawić się podczas licznych imprez popularno-naukowych i rozrywkowych.

W Polsce Noc Naukowców zyskuje coraz większy wymiar społeczny, organizowana jest przez kilka ośrodków akademickich: Poznań, Gliwice, Kraków, Olsztyn i Szczecin.

Poznaniacy rok temu okazali się prawdziwymi entuzjastami nauki - Noc Naukowców w Poznaniu odwiedziło 10 tys. ludzi - najwięcej w Europie. Dlatego w tym roku organizatorzy zwiększyli siły i liczą na pobicie rekordu z zeszłego roku.

Poznański Park Naukowo - Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przeprowadzą eksperyment na skalę europejską. Sprawią, że przenikną się dwa światy, naukowy i popularny. Do wielkiej kolby, jaką będzie Noc Naukowców, wlana zostanie wiedza, mądrość i wyobraźnia, dodatkowo odrobina zabawy i szaleństwa. A co z tego wyniknie? Przekonamy się 26 września.

Równocześnie w trzech miejscach, na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym oraz w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym naukowcy wspólnie z publicznością przeprowadzą warsztaty, pokazy, eksperymenty, wykłady, konkursy, będzie możliwość zwiedzania laboratoriów naukowych, no i wielki koncert muzyczny - ROCK THE SCIENCE. W programie także m.in. tworzenie technobiżuterii, skanowanie twarzy, szachy z komputerem, wywoływanie burzy, co "mówią" i jak "piszą" nasze serca i dużo, dużo więcej.

Przeprowadzony zostanie także Wielki Konkurs Fotograficzny "Sfotografuj Naukowca". Wszystkie nadesłane prace zostaną wystawione w "Galerii zdjęć - Portret Naukowca", podczas Nocy Naukowców na terenie Politechniki Poznańskiej.

Więcej o Nocy Naukowców na stronie www.nocnaukowcow.pl

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Program FNP - Studium doktoranckie w zakresie nanonauki i nanotechnologii
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłaszają nabór na "Krakowskie interdyscyplinarne studium doktoranckie w zakresie nanonauki i nanotechnologii". Projekt ten stanowi jeden z trzech Międzynarodowych Programów Doktoranckich, które będą w latach: 2008-2013 finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, ze środków Unii Europejskiej (program Innowacyjna Gospodarka).

W roku akademickim 2008/9 chcemy przyjąć ośmiu doktorantów. Tematy prac doktorskich to tematy z fizyki, fizykochemii i biofizyki. Doktoranci prowadzić będą badania w Krakowie oraz w krajach Europy Zachodniej. Stypendium wynosi około 3000 PLN netto za miesiąc spędzony w kraju i 4500 PLN za granicą. Czas trwania studiów: 5 lat. Szczegółowe Informacje na temat programu, tematów oraz procedury rekrutacyjnej dostępne są na stronie: http://www.mpd.agh.edu.pl

Termin zgłaszania kandydatur upływa 22.09.2008. W roku akademickim 2009/10 przeprowadzimy rekrutację na 4 kolejne miejsca.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
NOWY KONKURS W 7. PR MOŻLIWOŚCI - Infrastruktury badawcze
Znak konkursu: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2
Data ogłoszenia konkursów: 6 maja 2008r.
Budżet: 20 mln Euro
Termin składania wniosków: 11 września 2008r.

Zakres konkursu:
Wsparcie istniejących infrastruktur: budżet tylko dla tematu INFRA-2008-1.2.2 - Infrastruktura danych naukowych. Dostępny rodzaj projektu: połączenie projektu współpracy (CP) oraz akcji koordynującej i wspierającej (CSA).

Ostateczny budżet dla tematu INFRA-2008-1.2.1 - GÉANT zostanie opublikowany po przyjęciu Programu Pracy na 2009r. Orientacyjny budżet dla GÉANT wynosi 93 mln euro.

Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=122

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
EKSPERCI DO PROGRAMU CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)
Komisja Europejska zaprasza wszystkich chętnych, chcących oceniać wnioski w konkursach organizowanych w ramach Programu na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, do rejestrowania się w powstającej bazie ekspertów. Baza ekspertów do Programu CIP jest niezależna od bazy ekspertów KE do 7.PR i nie istnieje możliwość transferowania danych. Wszyscy chętni muszą dokonać rejestracji niezależnie od tego czy znajdują się w innych bazach.

Rejestracji można dokonać do 30 września 2009 na stronie: http://ec.europa.eu/ict_psp

Więcej informacji na temat zadań ekspertów znajdziecie Państwo na stronie:
http://rp7.ffg.at/upload/medialibrary/call_for_experts_en.pdf

Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania się do bazy ekspertów 7.PR - szczegóły na stronie: https://cordis.eu/emmfp7.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY NT. PISANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA INDYWIDUALNE MC
W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów na indywidualne granty wyjazdowe na terenie Europy (IEF) oraz indywidualne granty wyjazdowe poza Europę (IOF), Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu organizuje warsztaty na temat pisania wniosków stypendialnych.

Spotkanie kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych.

Warsztaty odbędą się 29 maja br. (czwartek) w siedzibie Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Inqbatorze - Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.

Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania i składania wniosków, a także kryteria oceny wniosków przez ekspertów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
SZKOLENIE - "KORZYSTANIE Z BAZ DANYCH WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH" CZYLI JAK NIE WPUŚCIĆ SIĘ W MALINY
W dniu 30 maja 2008 r. Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w Poznaniu zaprasza na IV szkolenie z cyklu: "Od pomysłu innowacyjnego do rozwiązań chronionych prawem".

Tematyka szkolenia jest odpowiedzią na często zgłaszane zapotrzebowanie wśród beneficjentów projektu: "Ochrona własności intelektualnej w pro-innowacyjnej Wielkopolsce" oraz partnerów Fundacji ProRegio.

Całe szkolenie jest podzielone na trzy panele, na których szczegółowo omówiona zostanie tematyka: zbiorów biblioteki literatury patentowej, elektroniczne bazy danych oraz część ćwiczeniową, gdzie uczestnicy zapoznają się z procedurą ustalania stanu techniki dla wynalazku. Poza zasobami Krajowego Urzędu Patentowego będzie można zapoznać się z możliwościami korzystania z Europejskiego Urzędu Patentowego, a także innymi sposobami uzyskiwania niezbędnych informacji poprzez Ośrodki Informacji Patentowej czy literaturę obcojęzyczną.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=3162

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
NOWY KONKURS W 7. PROGRAMIE RAMOWYM
W dniu 29 kwietnia 2008 r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w temacie Energia 7. Programu Ramowego.

Identyfikator konkursu: FP7-ENERGY-2008-TREN-1.
Termin składania wniosków do 8 października 2008, godz. 17:00.
Budżet konkursu wynosi 147 mln euro.
W konkursie przewidziano następujące tematy:
1. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (budżet 42 mln euro) 2. Produkcja paliw odnawialnych (35 mln euro)
3. Czyste technologie węglowe i CO2 (20 mln euro)
4. Inteligentne sieci energetyczne (5 mln euro)
5. Poligeneracja (5 mln euro)
6. Inicjatywa CONCERTO (40 mln euro)

Więcej informacji na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=127

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
NOWE KONKURSY W 7. PROGRAMIE RAMOWYM!!!
Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy, których zakresy tematyczne, programy pracy i przewodniki dla wnioskujących dostępne są na stronach poszczególnych konkursów: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Terminarz konkursów zamieszczony został także w Grantach Europejskich http://www.grantyeuropejskie.pl/

Aktualny terminarz jest również dostępny na naszej stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/site/index2-5.php

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY - FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA NAUKI
W dniu 2 kwietnia 2008 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Lokalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Medycznym zapraszają na Dzień Informacyjny "Fundusze strukturalne dla nauki".

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli środowisk związanych z działalnością naukową, badawczą i innowacyjną. Jego celem jest zapoznanie świata nauki z możliwościami jakie niosą z sobą fundusze strukturalne (m.in. finansowanie projektów badawczych, dotacje inwestycyjne na budowę i wyposażenie laboratoriów badawczych, szkolenia, kursy, studia podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji kadr sektora B+R).

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Wykładowcami będą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, mający doświadczenie w powyższych dziedzinach.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wspólnie z Lokalnym Punktem Kontaktowym Politechniki Poznańskiej zaprasza na seminarium na temat: ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ! Spotkanie odbędzie się w dniu 11 marca 2008 r. na Politechnice Poznańskiej w Polsko - Niemieckim Centrum Akademickim, ul. Jana Pawła II 28, Poznań.

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2006r. bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe i/lub uczestniczyć w recenzowaniu realizacji projektów finansowanych z 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Korzyści z bycia ekspertem Komisji Europejskiej są ogromne i procentują przy pisaniu własnego projektu.

W programie m.in. wystąpienia ekspertów, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z oceny projektów w 7. Programie Ramowym UE. Ponadto będą Państwo mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem z oceny wniosków, z punktu widzenia pracownika Komisji Europejskiej.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - JAK NAPISAĆ WNIOSEK NA SPECJALNE PROJEKTY WSPIERAJĄCE WSPÓŁPRACĘ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI NAUKOWYCH?
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty "Jak napisać wniosek na specjalne projekty wspierające współpracę małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji naukowych".

Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 lutego 2008 r. w sali 56 Inqbatora, przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w Programach Ramowych UE.

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby wniosek uzyskał wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
PROGRAM "LUDZIE" - WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁU Z NAUKĄ
W dniu 26.02.2008, Krajowy Punkt Kontaktowy z Warszawy zaprasza na spotkanie dotyczące "Współpracy nauki z przemysłem". Spotkanie kierowane jest do instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją międzynarodowych przedsięwzięć badawczych, zakładających wzajemną wymianę pracowników.

Zaproszenie kierowane jest także do instytucji, które przygotowują projekt na najbliższy konkurs (data zamknięcia: 25 marca 2008), jak i do tych, które rozważają przygotowanie wniosku w kolejnym konkursie pod koniec bieżącego roku.

Przedstawione zostaną założenia konkursu (cel projektu, wymagany skład konsorcjum, zasady mobilności pracowników), zasady finansowe. Omówione zostaną zasady przygotowania wniosku: kryteria oceny, formularze A, część B wniosku, elektroniczny system składania wniosków EPSS, a także istotne aspekty administracyjno-prawne realizacji projektu w warunkach polskich.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
NOWE KONKURSY I MOŻLIWOŚCI W 7. PR
W dniu 15 stycznia 2008 roku w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Politechnika Biuro Programów Międzynarodowych UAM, serdecznie zaprasza na spotkanie informujące o nowych konkursach w 7. Programie Ramowym UE. Organizatorzy zachęcają do udziału osoby chcące włączyć się w prace naukowo-badawcze finansowane przez 7. Program Ramowy.
Spotkanie poprowadzą konsultantki z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu.

W programie między innymi:
- Przegląd najnowszych konkursów w 7.PR
- Program IDEAS - granty dla doświadczonych naukowców
- Poszukiwanie partnerów do projektu
- Dokumentacja konkursowa
- Jak napisać dobry projekt

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2008 ( środa ) o godzinie 10.00 w Sali im. Lubranskiego, Collegium Minus. Ul. Wieniawskiego 1. Spotkanie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
Więcej informacji: Jerzy Napierała, Koordynator Biura Programów Międzynarodowych UAM, tel: 061 829 40 51.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY: PROGRAM IDEAS - POMYSŁY
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Uniwersytecie Medycznym serdecznie zapraszają na Dzień Informacyjny: Program IDEAS - POMYSŁY - szansa dla zaawansowanych naukowców. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 28 stycznia 2008 r., w sali 205 Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego przy ul. Bukowskiej 70.

Spotkanie skierowane jest do zaawansowanych naukowców posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości stypendialne w ramach programów Ideas (Pomysły), który jest narzędziem wspierania najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research). Omówione zostaną wyniki pierwszego konkursu dla początkujących naukowców (Starting Grants) oraz główne elementy Programu Pracy na rok 2008 w ramach Konkursu dla zaawansowanych naukowców (Advanced Grants). W ramach programu "Ludzie" (People) doświadczeni naukowcy, zainteresowani uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji, dowiedzą się jakie mają w tym zakresie możliwości.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PR UE"
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE serdecznie zaprasza na drugie z serii szkoleń, poświęcone aspektom finansowym, dotyczącym rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską w 7.PR UE. pt.:
"Finansowanie projektów w 7. PR UE", które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2008 r., godz. 9.30 - 15.00.
Spotkanie odbędzie się w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Inqbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.

Spotkanie to w szczególności kierujemy do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<