Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2007 roku.

 
WARSZTATY - "JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR?"
Ruszyła druga tura konkursów w 7.PR, terminy zamknięcia większości z nich przypadają na luty, marzec lub kwiecień, najwyższy więc czas zabrać się do pisania wniosków. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na dwudniowe warsztaty: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU. Warsztaty odbędą się w dniach 17 -18 stycznia 2008 r. (czwartek), godz. 09.30 - 15.00 . Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, Inqbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.
Warsztaty mają na celu zwiększenie skuteczności udziału polskich jednostek w Programach Ramowych, zarówno jako koordynatorów, jak i partnerów. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WARSZTATY - "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PR UE"
W dniu 14 stycznia 2008 r. w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej Polspace zapraszają na Dzień informacyjny pierwszego konkursu GALILEO w 7. Programie Ramowym.
W programie m. in.: System GALILEO, Pierwszy konkurs 7.PR GALILEO, Zagadnienia prawne i finansowe związane z uczestnictwem w projektach, Informacje o działalności konsorcjum Discorsi Galilei oraz Prezentacje pomysłów na wnioski projektowe.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2949
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY W OBSZARZE TRANSPORTU SZYNOWEGO I INTERMODALNEGO
W dniu 15 stycznia 2008 roku w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Politechnika Warszawska, Wydział Transportu zapraszają na Dzień informacyjny w obszarze transportu szynowego i intermodalnego.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z drugim konkursem 7. PR w priorytecie "Transport i Aeronautyka" z uwzględnieniem obszaru transportu szynowego i intermodalnego, przedstawione zostaną wyniki uczestnictwa polskich jednostek w 6. PR i pierwszym konkursie 7. PR oraz projekt INTERGAUGE.
Polska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego przekaże informacje o obszarach badawczych na poziomie krajowym i europejskim, uczestnicy będą mieli także okazję zapoznać się z pomysłami wniosków projektowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2950
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
WYNIKI KONKURSU MARIE CURIE INITIAL TRAINING NETWORKS
Ogłoszone zostały wyniki konkursu Marie Curie dla doświadczonych naukowców.
Informacje dostępne są na stronach:
Intra-European Fellowships for Career Development
International Outgoing Fellowships for Career Development
International Incoming Fellowships
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU "POMYSŁY"
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na Dzień Informacyjny Programu "Pomysły" (IDEAS), który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2008 r. w Warszawie.
Omówione zostaną wyniki pierwszego etapu konkursu dla Starting Grants, wypowiedzą się eksperci oceniający wnioski, zaprezentowane zostaną działania Europejskiej Rady Badań i Programu "Pomysły", pomysły projektowe, a także porady praktyczne.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Theodore Papazoglou przedstawi konkurs dla ERC Advanced Grant.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2925
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
W dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny nowego Programu na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Organizatorami spotkania są Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".
Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu sektora ICT, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.
Celem Programu jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2904
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Seminarium: Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym UE
Politechnika Poznańska oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zapraszają na seminarium "Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym UE". Spotkanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007r. w Polsko - Niemieckim Centrum Akademickim, przy ul. Jana Pawła II 28.
Celem seminarium będzie omówienie najnowszych konkursów w 7.PR, z uwzględnieniem grantów dla doświadczonych naukowców w programie Ideas. Przedstawione zostaną również praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia projektów w 7.PR oraz poszukiwania partnerów. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres e-mail: dzial.badan@put.poznan.pl, faxem pod nr: 0-61 6653672 lub pocztą do dnia 17 grudnia 2007r.
Więcej informacji udziela Pani Anna Koralewska Specjalista ds. programów unijnych Dział Badań Naukowych i Wdrożeń, Politechnika Poznańska tel.:0-61 665 36 18, fax: 0-61 665 36 72.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
SZKOLENIE: EURATOM POMYSŁ I PROJEKT
W dniu 17 grudnia 2007 r. w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie pt.: Euratom "Od pomysłu do projektu". Szkolenie adresowane jest zarówno do tych, którzy planują napisanie wniosku projektowego do najnowszego konkursu w Euratomie, jak i do tych, którzy chcieliby uczestniczyć w projektach jako partnerzy.
Podczas szkolenia omówione zostaną te części projektowe, które mają bardzo ważne znaczenie dla dalszego wykorzystania wyników, struktury zarządzania, podejmowania decyzji czy rozpowszechnianie informacji.
W programie znajdzie się także tematyka związana z drugim konkursem w Euratomie, aspekty prawne i finansowe oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej - JRC.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2898
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Konferencja: Inicjatywa Technologiczna jako instrument finansowy wspierania transferu wiedzy do gospodarki
Punkt Kontaktowy Przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Technologiczna" przy Politechnice Poznańskiej zapraszają do udziału w konferencji pt. "Inicjatywa Technologiczna jako instrument finansowy wspierania transferu wiedzy do gospodarki", która rozpocznie się 14. grudnia 2007 r. o godz. 900, w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni oraz podmiotów i osób zainteresowanych transferem wiedzy, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@initech.edu.pl do dnia 12. grudnia br.
Więcej informacji udziela Pani Anna Koralewska Specjalista ds. programów unijnych Dział Badań Naukowych i Wdrożeń, Politechnika Poznańska tel.:0-61 665 36 18, fax: 0-61 665 36 72.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY - KOLEJNE KONKURSY W "ENERGII"
W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską nowych konkursów w temacie Energia Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z Politechniką Warszawską zapraszają na Dzień Informacyjny Tematu Energia, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2007 r.
W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG Research) pan Wiktor Raldow oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Politechniki Warszawskiej.
Odbędzie się także dyskusja panelowa "Czy warto angażować się w międzynarodowe programy badawcze finansowane przez UE?".
Więcej informacji na stronie:http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2872
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty: Finansowanie projektów w 7. PR UE
W dniu 12 grudnia 2007r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty dotyczące rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Komisję Europejską "Finansowanie projektów w 7. PR UE". Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, Inqbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań.
Spotkanie kierowane jest w szczególności do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. Zasady finansowania w 7. Programie Ramowym zaprezentowane zostaną nie tylko teoretycznie, ale również w formie praktycznych ćwiczeń.
Warsztaty poprowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
DZIEŃ INFORMACYJNY PROGRAMU POMYSŁY
W dniu 11 grudnia 2007 r. w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na dzień informacyjny Programu "Pomysły" (IDEAS).
W programie spotkania znalazły się tematy dotyczące Europejskiej Rady Badań (ERC), wyników pierwszego etapu Starting Grants, konkursu dla doświadczonych naukowców Advanced Grants. Omówiony zostanie także program "Ludzie" i Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) oraz zaprezentowane zostaną wybrane pomysły StG i AdG. W programie przewidziano także omówienie zasad finansowania projektów w 7.PR.
Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2884
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Szkolenie: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców działające w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza Państwa na szkolenie:

Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców -
cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
29 listopada 2007 r. (czwartek), godz. 9.30 - 15.30
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17-19, Poznań

Spotkanie kierowane jest zarówno do służb księgowych i kadrowych uczelni i instytutów naukowych jak i pracowników naukowych prowadzących projekty europejskie, w których przewidziane jest zatrudnienie cudzoziemców lub oddelegowanie pracowników naukowych za granicę. Szkolenie będzie prowadzone przez ekspertów z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
PROJEKTY PILOTAŻOWE
Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiły pilotażowe projekty dla technostarterów, klastrów i przedsiębiorców zainteresowanych ochroną własności przemysłowej.
17 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, co pozwoliło na uruchomienie konkursów dla:
- przedsiębiorców z sektora MSP, którzy dokonali zagranicznego/międzynarodowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego; - osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub, do którego posiadają prawa (technostarterów); - przedsiębiorców tworzących klastry.
Nabór wniosków do trzech konkursów na projekty pilotażowe prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/1214
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty: JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:
JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO 7.PR? ELEMENTY DOBREGO PROJEKTU
22 listopada 2007 r. (czwartek), godz. 09.30 - 15.00
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, sala 311, ul. Wieniawskiego 17-19, Poznań
Warsztaty mają na celu podwyższenie świadomości, potencjalnych wnioskodawców, jak napisać dobry wniosek i na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby projekt uzyskał wysoką ocenę ekspertów KE. W programie warsztatów znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, zagadnienia związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Dofinansowanie MNiSW do projektów Programów Ramowych UE
W dniu 14 listopada br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE wraz z Punktem Kontaktowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają na szkolenie pt.: Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów Programów Ramowych UE. Miejscem spotkania będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.
Od października 2007 roku, zmienione zostały zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek biorących udział w projektach 7. Programu Ramowego UE. O zmianach i nowych zasadach procedur pozyskiwania środków budżetowych na naukę i innych ważnych działaniach opowie Pani Ewa Madej-Popiel, Naczelnik Wydziału Programów Badawczych w Departamencie Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zajmuje się wnioskami o dofinansowanie uczestnictwa w programach międzynarodowych.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Noc Naukowców 2008
W związku z planowanym na 30 listopada 2007 r., otwarciem przez Komisję Europejską konkursu "Noc Naukowców 2008", w Brukseli w dniu 15 listopada 2007r.odbędzie się dzień informacyjny adresowany do wszystkich zainteresowanych. Będzie to dobra okazja by zapoznać się ze szczegółami konkursu oraz zasadami uczestnictwa. Noc Naukowców zaplanowana jest na 26 września 2008 r.
Zainteresowani wzięciem udziału w dniu informacyjnym proszeni są o informację z podaniem imienia, nazwiska, instytucji oraz numeru telefonu, na adres: researchersineurope@ec.europa.eu
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Staże i stypendia naukowe
Instytuty Wspólnotowego Centrum Badawczego KE (Joint Research Centre) ogłaszają w zależności od możliwości i potrzeb personalnych, konkursy na staże (praktyki) oraz stypendia naukowe kat. 20, 30 i 40.
Możliwe są trzy rodzaje praktyk w instytutach JRC:
1. Praktyka związana z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej - skierowana jest do osób, które są w trakcie studiów wyższych lub doktoranckich. Cel praktyki musi być bezpośrednio związany z obszarem tematycznym przygotowywanej pracy;
2. Praktyka po ukończeniu uczelni wyższej - skierowana jest do osób, które chcą uzyskać doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej lub uzyskaniu stopnia doktora;
3. Praktyka dla osób, których program studiów przewiduje obowiązkowe elementy współpracy z przemysłem.
Prace prowadzone są przy konkretnym projekcie badawczym, realizowanym w danym instytucie JRC. Aktualnie otwarte są konkursy na staże i stypendia w następujących instytutach JRC: Instytut Pierwiastków Transuranowych (Karlsruhe, Niemcy) - otwarty konkurs na stypendia naukowe kat. 20, 30 i 40. Termin składania aplikacji upływa 30 września 2007 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instytutu ITU: http://itu.jrc.cec.eu.int/
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (Ispra, Włochy) - otwarty konkurs na staże (praktyki). Terminy składania aplikacji: 14 września 2007 r. oraz 16 listopada 2007 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instytutu IPSC: http://ipsc.jrc.cec.eu.int/.
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (Geel, Belgia) - otwarty konkurs na staże (praktyki). Termin składania aplikacji: 15 października 2007 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instytutu IRMM: http://www.irmm.jrc.be
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Nowy konkurs w 7. Programie Ramowym
Komisja Europejska 3 sierpnia br. ogłosiła wspólny konkurs dla obszarów tematycznych ICT i Bezpieczeństwo dotyczący ochrony kluczowej infrastruktury. Znak konkursu: FP7-ICT-SEC-2007-1, budżet: 40 mln euro. Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2007r. Tematyka konkursu obejmuje: ICT: Szeroka i niezawodna sieć i infrastruktura usługowa. Security: Integracja systemów bezpieczeństwa, łączność i interoperacyjność. Dostępne rodzaje projektów to Projekty Współpracy - CP, akcje koordynacyjne - CA oraz akcje wspierające - SA. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie CORDISU.
Komisja Europejska 3 sierpnia br. ogłosiła wspólny konkurs dla obszarów tematycznych ICT i Bezpieczeństwo dotyczący ochrony kluczowej infrastruktury. Znak konkursu: FP7-ICT-SEC-2007-1, budżet: 40 mln euro. Termin składania wniosków upływa 29 listopada 2007r.
Tematyka konkursu obejmuje:
ICT: Szeroka i niezawodna sieć i infrastruktura usługowa.
Security: Integracja systemów bezpieczeństwa, łączność i interoperacyjność.
Dostępne rodzaje projektów to Projekty Współpracy - CP, akcje koordynacyjne - CA oraz akcje wspierające - SA. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie CORDISU
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Szkolenie "Writing Competitive FP7 Proposals"
EuroProjekts Sp. z o.o. (PL) oraz Yellow Research (NL) zapraszają wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ramach 7. Programu Ramowego na angielskojęzyczne szkolenie pt. "Writing Competitive FP7 Proposals", które odbędzie się w dniach 5-6 Listopada 2007 w Warszawie. Eksperci z holenderskiej firmy Yellow Reserach oraz EuroProjekts zapoznają uczestników z praktycznymi metodami zwiększania przewagi konkurencyjnej wniosku projektowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również zagadnienia dotyczące własności intelektualnej i jej ochrony w umowie konsorcjum. Omówione zostaną także problemy związane z eksploatacją wyników projektu i sposoby negocjacji z pozostałymi członkami konsorcjum.
Więcej informacji: http://europrojekts.com.pl/images/brochure_workshop.pdf
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Seminarium: Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zaprasza na seminarium: "Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego". Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 17 października (środa) 2007r., godz. 9.30-13.45, sala konferencyjna Polsko - Niemieckiego Centrum Akademickiego ul. Jana Pawła II 28 (DS-1) przy Politechnice Poznańskiej. Podczas spotkania, eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zaprezentują możliwości stypendialne dla doświadczonych naukowców, posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra. Przedstawione zostaną możliwości stypendialne w ramach programów Ideas, People oraz Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre).
Więcej informacji: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=120
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
FemStart - Wspieranie publicznej debaty na temat roli uniwersytetów w kreowaniu przedsiębiorczości kobiet naukowców
FemStart to projekt, który ma na celu zapoczątkowanie publicznej debaty na temat sposobów zachęcania kobiet naukowców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Obecnie przedsiębiorczość pojawia się na uczelniach europejskich w programach nauczania oraz w ramach systemów wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej. Kobiety stanowią około 50% wszystkich studentów, ale nadal pod względem uczestnictwa w karierze naukowej i w dziedzinie przedsiębiorczości stanowią zdecydowaną mniejszość. Publiczna dyskusja na temat "przedsiębiorczości kobiet" jest bardzo kontrowersyjna jako, że istnieje powszechne przekonanie, iż nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych struktur wspierających kobiety. Natomiast statystyki ujmujące liczbę kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą lub otrzymujących wsparcie przy rozpoczynaniu działalności pokazują ogromny brak kobiet w porównaniu do udziału kobiet w innych dziedzinach zawodowych, podobnie wygląda sytuacja kobiet naukowców rozpoczynających działalność gospodarczą. Badania tych zagadnień pokazują dobitnie, iż kobiety potrzebują specjalnej zachęty oraz stanowią grupę docelową dla szczególnych działań wspierających przedsiębiorczość.
Konferencja FemStart jest jedną z sześciu tego typu w Europie. Zostali zaproszeni na nią eksperci zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości i edukacji, przedstawicieli władz publicznych oraz administracji z regionu oraz krajów i regionów ościennych, jak również kobiety naukowcy, przedstawiciele uczelni i państwowych/prywatnych sektorów. W czasie konferencji zostaną także przedstawione doświadczenia kobiet oraz kobiet naukowców, które prowadzą własną działalność gospodarczą.
Odbędzie się ona w dniach 17 - 18 października we Wrocławiu.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie: www.femstart.eu
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zapraszają na spotkanie pt.: "Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów". Spotkanie odbędzie się 9 października (wtorek), w godz. 9.30 - 14.00 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Aula Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.
Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do doktorantów, chcących rozwijać karierę naukową. Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie 7.PR, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, British Council i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Ponadto przedstawione zostanie kilka wyszukiwarek ofert stypendialnych, w których znajdują się oferty innych organizacji.
NOC NAUKOWCÓW W POZNANIU
28 września br. w Poznaniu odbędzie się Noc Naukowców, impreza organizowana w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Komisji Europejskiej pod nazwą "Researchers Night". Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska, która na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie ze środków 7. Programu Ramowego UE. Partnerem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe. Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Tej Nocy PP i PCSS otworzą dla wszystkich zwiedzających swoje laboratoria, odbędą się pokazy, warsztaty, demonstracje z udziałem publiczności. Naukowcy odejdą od swych poważnych projektów badawczych by bawić się wraz z publicznością, wziąć udział w konkursie na wyobraźnię, stworzyć obraz naukowca i eksperymentów naukowych nowej ery czy zaciekawić najmłodszych widzów.
Imprezy pod hasłem Noc Naukowców odbędą się jednocześnie w większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce oprócz Poznania, również w Gliwicach, Krakowie oraz Warszawie. Szczegółowe informacje na temat Nocy Naukowców w Poznaniu można znaleźć na stronie:
http://www.nocnaukowcow.pl
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Warsztaty i szkolenia JRC
Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) ogłosiło "JRC Enlargement and Integration Action 2007" - katalog planowanych w roku 2007 warsztatów i zaawansowanych szkoleń oraz konkursów na pracę czasową dla Delegowanych Krajowych Ekspertów (100 specjalistycznych warsztatów i zaawansowanych szkoleń oraz 50 stanowisk pracy czasowej w Instytutach JRC dla Delegowanych Krajowych Ekspertów).
Warsztaty stwarzają okazję do zapoznania się z najlepszymi praktykami stosowanymi przez instytuty JRC, zdobycia nowej specjalistycznej wiedzy naukowej, spotkania się z najlepszymi ekspertami z różnych krajów europejskich, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów projektowych.
Stanowisko Delegowanego Krajowego Eksperta to praca czasowa polegająca na przygotowywaniu ekspertyz i dokumentów związanych z badaniami wykonywanymi w danym instytucie JRC. Propozycja ta skierowana jest do przedstawicieli administracji publicznej, instytucji naukowych, organizacji sektora badawczego, sektora prywatnego lub non-profit, jak również organizacji międzynarodowych. Termin składania tegorocznych aplikacji upływa 1 października 2007 r.
Szczegółowy wykaz warsztatów, zaawansowanych szkoleń oraz konkursów na stanowiska Delegowanych Krajowych Ekspertów jest dostępny na stronie:
http://www.jrc.ec.europa.eu/enlargement/action2007/list_of_actions1.htm
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu aplikacji można znaleźć na stronie:
http://www.jrc.ec.europa.eu/enlargement/action2007
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7. PROGRAMIE RAMOWYM
W dniu 21 września br. w Łodzi  Regionalny Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Łódzkim, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, organizuje szkolenie nt. „Finansowania projektów w 7. Programie Ramowym”. Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w zasadach finansowania projektów w 7. PR, raporty okresowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia audytora, płatności, rodzaje kosztów uprawnionych w projektach 7. PR. Przedstawiona również zostanie propozycja MNiSW dotycząca zasad obliczania  kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych UE.
Więcej informacji na stronie:  
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2773
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE W RAMACH PROJEKTÓW MARIE CURIE
W dniu 17 września br. w Warszawie, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK wraz z  Uniwersytetem Warszawskim,  Biurem Obsługi Badań - Europejskich Programów Badawczych organizuje spotkanie poświęcone „Aspektom administracyjno-prawnym związanym z przyjmowaniem pracowników z zagranicy w ramach projektów Marie Curie”. Poruszane będą zagadnienia związane z legalizacją pobytu, formą zatrudnienia, kwestiami podatku dochodowego, zmianami w dotychczasowych przepisach (np. odpowiedzialność instytucji za zagranicznego naukowca).
Więcej informacji na stronie:  
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2716
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Przewodnik dla audytora w 7.PR
Na stronach serwisu CORDIS opublikowany został przewodnik dla osób przeprowadzających audyty w 7. PR.
Dostępny jest pod adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html#guidance
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
23.07.2007
KE ogłosiła wstępne wyniki pierwszego etapu oceny projektów na konkurs ITN
Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki pierwszego etapu oceny projektów na
konkurs Marie Curie Initial Training Network (FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN).
Wyniki dostępne są na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=21
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
02.07.2007
Konkurs na projekty pilotażowe
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty pilotażowe dotyczące współpracy
pomiędzy europejskimi Instytutami Technologicznymi (Call for proposals: pilot projects for cooperation between European Institutes of Technology).
Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2007.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie CORDIS: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=27949
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Nowe konkursy w 7. Programie Ramowym
Informujemy, iż Komisja Europejska ogłosiła kolejne konkursy na projekty w 7. Programie Ramowym. Informacje o konkursach znajdują się na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm oraz na stronie http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=6  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
20.06.2007
Zmienione wersje programów prac
Dostępne są już przyjęte zmienione wersje programów prac w ramach programu szczegółowego Współpraca – Cooperation oraz programu Mozliwości- Capacities Specific Programmes.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#latest
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
20.06.2007
Test umożliwiający sprawdzenie statusu MŚP
Dzięki nowemu internetowemu testowi, dostępnemu obecnie online, europejskie przedsiębiorstwa mają możliwość sprawdzenia, czy odpowiadają definicji MŚP określonej przez UE.

Narzędzie opracowane przez władze regionalne Walonii ma służyć Komisji Europejskiej do negocjowania umów w siódmym programie ramowym (7. PR). Będzie również przydatne dla krajowych punktów kontaktowych (KPK), pomagając im określić, czy dane MŚP kwalifikują się do uczestnictwa w projektach 7. PR czy do zwiększonych środków.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
30.05.2007
Uzupełniające zasady obliczania kosztów osobowych w projektach programów ramowych.
W związku ze zgłaszanymi przez sieć punktów kontaktowych wątpliwościami dotyczącymi stosowania przez uczelnie wyższe zasad obliczania kosztów w projektach programów ramowych UE, które zawarte zostały w piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 września 2006 r., podsekretarz stanu w MniSW prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował list wyjaśniający te kwestie.
„Wynagrodzenie uzupełniające pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji może mieć formę premii dodatkowej lub wynagrodzenia dodatkowego, wynikającego z odrębnej umowy – zlecenia lub o dzieło. Podobna praktyka występuje w przypadku wypłat dodatkowego wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych przez sektor prywatny (przemysł).”
List został opublikowany na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=961&news_id=5088&layout=4&page=text
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.05.2007
"GUIDE TO FINANCIAL ISSUES" DLA PROJEKTÓW 7.PR
Komisja Europejska opublikowała wersję roboczą "Guide to Financial Issues" dla projektów 7.PR. "Guide to Financial Issues" to poradnik opracowany przez KE, którego celem jest pomoc w zrozumieniu i interpretacji finansowych zasad 7. Programu Ramowego zawartych w Model Grant Agreement.
Więcej informacji na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.05.2007
KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET ACENET
W dniu 11 maja 2007 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach ERA-NET ACENET (badania w dziedzinie katalizy stosowanej).
Procedura europejska obejmuje harmonogram składania wniosków:
- Do 2 lipca 2007 r., do godz. 12:00 – składanie wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Wnioski powinny zostać sporządzone na formularzu zgodnie
z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej ERA-NET ACENET- www.acenet.net.
- Do 14 grudnia 2007 r. , do godz. 12:00 – składanie wniosków właściwych, tzw. full proposals. Wnioski powinny zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi Sekretariatu wspólnego konkursu i powinny być przesłane do tegoż Sekretariatu. Formularz
i wytyczne znajdują się na stronie internetowej ERA-NET ACENET.
- marzec 2008 r. – decyzja konsorcjum o selekcji projektów, które powinny być finansowane.
Procedura polska:
Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach ERANET ACENET są projekty badawcze specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów badawczych specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.
Termin składania wniosków upływa 31 listopada 2007 r. Ostateczna decyzja
o finansowaniu projektu zostanie podjęta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w kwietniu 2008 r.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.acenet.net oraz e-mail: ncswiatk@cyf-kr.edu.pl
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.05.2007
IDEAS: 9167 WNIOSKOW O ERC STARTING GRANTS
Komisja Europejska ogłosiła, iż po zamknięciu pierwszego konkursu dla „Starting Grants” w Programie IDEAS, wpłynęło 9167 wniosków. European Research Council zapewnia, że pierwszy etap oceny wniosków zakończy się w lipcu br. Na stronie udostępniono także listę wszystkich ewaluatorów.
Więcej informacji na stronie http://erc.europa.eu/index.cfm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
28.03.2007
Elektroniczny System Składania Wniosków EPSS dla konkursów w 7.PR
W związku z otwartymi konkursami na składanie projektów w 7. PR Komisja Europejska uruchomiła Elektroniczny System Składania Wniosków – EPSS.

System umożliwia bezpieczne przygotowanie wniosku bez konieczności ściągania programu na komputer stacjonarny.

Aktualnie EPSS został uruchomiony do niektórych konkursów programu „Współpraca” - Zdrowie, w „Ludziach”, „Pomysłach”, a także w programie „Możliwości” w obszarach Potencjału Badawczego oraz Regionów Wiedzy.

Szczegóły dotyczące dostępnych konkursów zamieszczone zostały na stronie CORDISu pod adresem http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.03.2007
"Granty na granty" – wsparcie MNiSW w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego "Współpraca" 7. Programu Ramowego
Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu przedsięwzięcia:
"Granty na granty" - wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegółowego "Współpraca" 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013)na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.).
Cele przedsięwzięcia:
1. zwiększenie udziału polskich jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pełniących rolę koordynatorów wniosków projektowych składanych w ramach programu szczegółowego „Współpraca” 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013), zwanego dalej 7. PR, poprzez wspieranie fazy przygotowawczej wniosków projektowych;
2. upowszechnienie wśród jednostek naukowych informacji na temat wniosków projektowych programu szczegółowego „Współpraca” 7. PR, wymagających utworzenia międzynarodowego konsorcjum.
Wniosek o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego określa załącznik nr 33 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz.1359). Do wniosku należy dołączyć formularz „Opis propozycji projektu do programu szczegółowego ‘Współpraca’ 7. PR” .
Zgodnie z § 82 ust. 2 w/w rozporządzenia, wnioski o przyznanie środków finansowych na uczestniczenie w przedsięwzięciu Ministra mogą być składane nie później niż dwa miesiące od dnia ogłoszenia przedsięwzięcia, tj. do dnia 2 maja 2007 r.
Kompletne wnioski należy przesyłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Europejskich – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa lub składać w sekretariacie Departamentu – pok. 250.
Kontakt:
Katarzyna Walerowicz
Główny specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE
tel. 0 22 52 92 246; fax. 0 22 52 92 781
e-mail: katarzyna.walerowicz@mnisw.gov.pl
Więcej informacji i niezbędne formularze są dostępne na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=308&news_id=4638&layout=2&page=text

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.03.2007
Nowe konkursy w Programie „People”
28 lutego br. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze w 7.PR konkursy na stypendia indywidualne Marie Curie oraz na współpracę przemysłu i akademii w ramach projektów stypendialnych. Ten ostatni ma budżet 38,4 mln €, a termin składania wniosków przypada na 31 maja 2007r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na następującej stronie:http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=43
W ramach kształcenia i rozwoju kariery otwarto trzy konkursy:
- na Stypendia na wyjazdy na terenie Europy dla doświadczonych naukowców:
budżet: 72 mln €, termin składania wniosków: 14 sierpnia 2007r. Dokumentacja konkursowa:http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=44
- Stypendia na wyjazdy poza Europę dla doświadczonych naukowców: budżet: 24 mln €, termin składania wniosków: 14 sierpnia 2007r. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=45
- Stypendia na przyjazdy do Europy dla doświadczonych naukowców, budżet: 24 mln €,
termin składania wniosków: 14 sierpnia 2007r. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=46
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
14.02.2007
Doradztwo online w 7. Programie Ramowym
Informujemy, iż Komisja Europejska uprościła swoją usługę dotyczącą doradztwa online na temat 7. Programu Ramowego. Zamiast dotychczas istniejących 35 stanowisk doradczych (przez e-mail) wprowadzona została teraz usługa „FP7 Enquiry Service” dostarczana przez Europejskie Centrum Kontaktowe (Europe Direct Contact Centre).
Na podstawie wyboru odpowiedniej kategorii tematycznej kompetentni konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa zapytania.
Formularz „FP7 Enquiry Service” znajduje się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/enquiries/index.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
22.01.2007
Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach MNT ERA-NET
Informujemy, iż ogłoszony został międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach projektu MNT ERA-NET (Micro- and Nanotechnology European Research Area).
1. Procedura europejska: Harmonogram składania wniosków przedstawia się następująco:
do 15 marca br. - składanie tzw. pre-proposals. Wniosek powinien zawierać wstępny opis projektu (formularz znajduje się na stronie MNT ERA-NET http://www.mnt-era.net/call%202007). Koordynator MNT, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowym kierownikiem projektu, zaopiniuje zasadność złożenia tzw. full proposals, ewentualnie zarekomenduje wprowadzenie korekt lub udoskonaleń;
do 22 maja br. składanie tzw. full proposals;
jesień 2007 r. początek projektu (czas trwania: 3 lata).
Szczegółowe informacje dot. harmonogramu tematyczno-chronologicznego znajdują się na stronie MNT ERA-NET (http://www.mnt-era.net/call%202007).
2. Procedura polska: Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach MNT są projekty specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę z dnia 4 sierpnia 2005 roku.
Kontakt: Instytut Technologii Elektronowej - polski koordynator projektu MNT ERA-NET
osoba kontaktowa: dr Piotr Dumania
e-mail: pdumania@ite.waw.pl ; tel.: (0-22) 54 87 880
Dodatkowe informacje i formularze znajdują się na stronie MNT ERA-NET-u:
http://www.mnt-era.net/call%202007
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
22.01.2007
Internetowa platforma informacyjna poświęcona B+R i polityce badawczej
Komisja Europejska uruchomiła ERAWATCH - internetową platformę informacyjną poświęconą systemom badawczym i polityce w dziedzinie badań w Unii Europejskiej.
Dla decydentów i analityków politycznych pracujących w dziedzinie nauki i badań ERAWATCH jest źródłem zwięzłych i aktualnych informacji oraz analiz dotyczących rozwoju systemów, programów i polityk badawczych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA, Chinach i Japonii.
Jako platforma stworzona w celu wspierania trwającego procesu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB), ERAWATCH zawiera informacje na temat najnowszych dokumentów o charakterze politycznym, programów badawczych, agencji finansujących, wyników badawczych, jak również ważnych wskaźników, takich jak wydatki, publikacje i patenty.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://cordis.europa.eu/erawatch/
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
02.01.2007
Pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym UE
Informujemy, iż 22 grudnia 2006r., Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym.
Konkursy opublikowano w ramach programu szczegółowego Euratom oraz każdego spośród czterech programów szczegółowych 7. PR: Współpraca; Pomysły; Ludzie i Możliwości.
Konkursy dotyczą następujących dziedzin:
Współpraca
- Zdrowie;
- Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia;
- Technologie teleinformatyczne;
- Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
- Energia;
- Środowisko (w tym zmiany klimatu);
- Transport (w tym aeronautyka);
- Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
- Przestrzeń kosmiczna;
- Bezpieczeństwo;
- ERA-NET/ERA-NET Plus;
- Koordynacja i współpraca w kontekście ERA (Europejskiej Przestrzeni Badawczej).
Pomysły
- Dotacje na pierwsze samodzielne badania, przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań.
Ludzie
- Wstępne szkolenia za pośrednictwem sieci Marie Curie;
- Europejskie granty reintegracyjne;
- Międzynarodowe granty reintegracyjne;
- Noc Naukowców;
- Nagrody Marie Curie.
Możliwości
- Infrastruktura naukowo-badawcza;
- Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
- Regiony wiedzy;
- Potencjał naukowo-badawczy;
- Nauka w społeczeństwie;
- Spójne kształtowanie polityk badawczych;
- Działania w zakresie współpracy międzynarodowej.
Program szczegółowy Euratom
- Zaproszenie w dziedzinie jądrowej (oparte na tymczasowych programach prac, które zostaną potwierdzone do 1 marca 2007 r.).
Pełną dokumentację znajdą Państwo na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
02.01.2007
Konkurs otwarty w ramach Działania 2.2.1. SPO RZL "Centra kształcenia na odległość na wsiach"
Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach" w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Weryfikacja formalna wniosków nastąpi w ciągu 14 dni po dniu złożenia. Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej www.fundusze-ue.men.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pokój nr 60, tel. (22) 522 48 06.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/page/pl/aktualnosci/konkurs-nr-921a2006/
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
02.01.2007
Serwis CORDIS uruchamia nową sekcję "Wskazówki i pomoc"
Informujemy, iż w oficjalnym serwisie informacyjnym UE dotyczącym badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CORDIS uruchomiono nową sekcję "Wskazówki i pomoc" ("Guidance and Support") w celu dalszego zwiększenia pomocy dla użytkowników, umożliwiającej im najlepsze wykorzystanie serwisów CORDIS.
Nowa sekcja "Wskazówki i pomoc" jest pojedynczym punktem dostępu do wszystkich serwisów pomocniczych dla stron "najwyższego poziomu" oraz do wszystkich serwisów dostarczających użytkownikom konkretnych wskazówek i konkretnej pomocy. Dlatego jest to pierwszy adres dla każdego, kto poszukuje pomocy w poruszaniu się po witrynie internetowej CORDIS i po serwisach prowadzonych przez CORDIS.
Zmodyfikowany serwis stanowi scentralizowany punkt dostępu do tematów "pomocy" oraz do takich narzędzi, jak indeksy, glosariusz, CORDIS FAQ (najczęściej zadawane pytania), mapa wszystkich serwisów prezentowanych na stronie internetowej, sekcja "Co nowego" oraz ogólne informacje podstawowe na temat CORDIS.
Użytkownicy poszukujący konkretnych informacji szczegółowych znajdą przydatne instrumenty, takie jak indeks A-Z, linki i ogólna wyszukiwarka serwisu CORDIS. Jeżeli pomimo wykorzystania tych serwisów pytania pozostają nadal bez odpowiedzi, sekcja "Wskazówki i pomoc" zapewnia bezpośredni dostęp do kilku opracowań wyjaśniających i do punktu informacyjnego CORDIS.
Zainteresowani użytkownicy mogą również skorzystać z sekcji "Wskazówki i pomoc" w celu dokonania rejestracji w serwisach zindywidualizowanych oraz zamówienia przydatnych serwisów, takich jak powiadamianie pocztą elektroniczną czy wiadomości RSS.
Ponadto wykaz wydarzeń zawiera informacje na temat konferencji, wystaw i innych wydarzeń, podczas których będzie reprezentowany serwis CORDIS. Serwis oferuje wreszcie również punkt dostępu do innych istotnych powiązanych serwisów Urzędu Oficjalnych Publikacji, takich jak Księgarnia UE czy Eur-Lex, czyli baza danych prawodawstwa UE.
Nowy serwis "Wskazówki i pomoc" jest dostępny w sześciu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej:
w języku angielskim - http://cordis.europa.eu/guidance/home_en.html
w języku polskim - http://cordis.europa.eu/guidance/home_pl.html

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.12.2006
Wstępna wersja Programu Pracy dla IDEAS
Na stronie European Research Council dostępna jest wstępna wersja Programu Pracy dla IDEAS. W 13-stronicowym dokumencie krótko opisano planowane rodzaje grantów. Szerzej omówiono zasady składania i oceniania wniosków na granty dla niezależnych badaczy na wczesnym etapie kariery (ERC Starting Grants). Więcej informacji na stronie:
http://erc.europa.eu/index_en.cfm?p=3_library
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
15.12.2006
Konkurs na niezależnych ekspertów oceniających wnioski w 7. Programie Ramowym UE
Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany do indywidualnych naukowców, organizacji lub instytucji, by zgłaszali kandydatów na niezależnych ekspertów w 7. Programie Ramowym UE.
Ekspertów można zgłaszać do:
- oceny wniosków projektowych w różnych dziedzinach naukowych, składanych na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską;
- monitoringu wykonywania zadań w projektach, które uzyskały dofinansowanie z Komisji Europejskiej;
- do innych działań, gdzie obecność eksperta będzie wymagana.
Ekspertów może zgłaszać instytucja zatrudniająca takie osoby lub zgłoszenia można dokonać samodzielnie.
Rejestracji można dokonać na stronie:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<