Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2004 roku.

 
18.03.2005
Nowy konkurs w priorytecie IST (4 IST Call)
W dniu 16 listopada 2004, na konferencji w Hadze, otwarto 4 konkurs (4 IST Call).
Data zamknięcia konkursu: 22 marzec 2005.
Program pracy na lata 2005-2006 (Workprogramme 2005-2006) dostępny jest na
stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=174
Więcej informacji na temat bieżącego konkursu oraz tematów aktywnych
(Strategic Objectives), wraz z linkami do ciekawych stron związanych z konkursem,
znajdziecie Państwo w zakładce KONKURSY, na stronie:
http://www.6pr.pl/n/p/2/index.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.03.2005
Jak przygotowywać raporty projektowe w I Priorytecie Genomics and biotechnology for health
Na stronach CORDIS opublikowano nowy poradnik dla koordynatorów i partnerów sporządzających raporty projektowe w ramach I Priorytetu.

Poradnik ten dostępny jest na stronach: http://www.cordis.lu/lifescihealth/home.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.03.2005
Nowy konkurs w programie NEST ogłoszony
Dnia 10 grudnia 2004r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w programie NEST. Termin nadsyłania wniosków- do 13 kwietnia 2005r.

Ogłoszony konkurs składa się z dwóch części:

1. Działania o tematyce otwartej NEST C1 (STREP) i NEST C2 (SSA) dla projektów typu:

ADVENTURE
INSIGHT
NEST SUPPORT
2. Działanie o określonej tematyce NEST PATHINDER obejmuje trzy inicjatywy:

„Synthetic Biology”
„What it means to be human”
“Measuring the Impossible”
W porównaniu z poprzednimi konkursami wprowadzono kilka zmian:

wnioski należy przesyłać tylko elektronicznie za pomocą systemu EPSS;
obowiązuje jedna data zamknięcia dla wszystkich konkursów w 2005r.;
wnioski typu NEST SUPPORT mogą być przygotowane dla NEST C1 i C2 oraz NEST PATH
budżet projektów INSIGHT został zwiększony do 2 mln euro, a czas trwania do trzech lat
Więcej informacji dostępnych na stronie: http://fp6.cordis.lu/nest/calls.cfm

 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.03.2005
Nowy konkurs: Stypendia Marie Curie: Transfer of Knowlegde
Dnia 15 grudnia Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs na projekty typu Transfer of Knowledge. Termin składania wniosków mija 15 maja 2005 r. Budżet na ten konkurs wynosi 45 mln euro.

Projekty koordynowane przez instytucje z mniej rozwiniętych regionów UE, w tym z Polski, traktowane są priorytetowo.
Dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=156
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
02.11.2004
!!!!Działanie 1.4 w ramach SPO WKP otwarte!!!!
MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-naukową a gospodarką
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 działając na podstawie Porozumienia
z Ministrem Gospodarki i Pracy ogłasza otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków do poddziałań:
 1.4.1. Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
 1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
 1.4.3. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,
 1.4.4. Projekty celowe realizowane przez CZT.

Terminy składania wniosków:

Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3:

od 2 listopada 2004 r. do 17 grudnia 2004 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 -16.15. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 17 grudnia 2004 r. o godz. 16.15.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej rundzie aplikacyjnej, aż do wyczerpania środków finansowych. Termin kolejnej rundy aplikacyjnej zostanie podany odrębnie

Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4:

nabór odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 30 czerwca 2006 r. lub wyczerpania środków finansowych.
Wnioski te będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres:
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Departament Badań na Rzecz Gospodarki
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303
Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 SPO-WKP oraz wzory wniosków i lista wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej MNiI w zakładce poświęconej Działaniu 1.4 oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl
Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pl lub telefonicznie pod numery: (022) 628 82 00, 529 23 80, (022) 629 15 88 lub 529 23
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
25.10.2004
Nowe konkursy w Badaniach i Innowacjach
Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w akcji „Badania i innowacje” na projekty typu akcje wspierające – SSA i koordynujące – CA.
Pierwszy z nich, ogłoszony 19 października br., dotyczy wspierania uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Wywiad gospodarczy i technologiczny – ETI). Budżet wynosi 22 mln euro, identyfikator konkursu to FP6-2004-INNOV-5, termin składania wniosków mija 10 lutego 2005r. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=171
Drugi konkurs (identyfikator FP6-2004-INNOV-6) dotyczy przedsiębiorczej innowacyjności – współpracy sieciowej. Ogłoszono go 26 października br., budżet sięga 20 mln euro., termin składania wniosków mija 27 stycznia 2005r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=172
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
21.10.2004
Nowy Program Pracy dla "Horyzontalnych działań badawczych na rzecz MŚP"
Około połowy grudnia br. Komisja Europejska planuje ogłosić konkursy na rok 2005 wraz z Nowym Programem Pracy dla „Horyzontalnych działań badawczych na rzecz mśp”. Poniżej w punktach podajemy najważniejsze informacje (z zastrzeżeniem, że mogą one jeszcze ulec zmianie):

Projekty Craft
- publikacja konkursu: 15/12/2004
- zamknięcie konkursu: 14/09/2005
- przewidywany budżet: 75 mln euro

Projekty Collective Research
- publikacja konkursu: 15/12/2004
- zamknięcie konkursu: 26/05/2005
- przewidywany budżet: 65 mln euro

Planowany wzrost budżetu na horyzontalne działania badawcze na rzecz mśp z 430 mln euro na 473 mln euro.
Nowa definicja mśp, która obowiązywać będzie od 01/01/2005
Pewne zasoby budżetowe zostały zarezerwowane na wsparcie uczestnictwa krajów rozwijających się, należących do obszarów Morza Śródziemnego, Bałkanów, Rosji oraz krajów z terenów byłego ZSRR.
Umowa konsorcjum będzie podpisywana przez partnerów w momencie rozpoczęcia projektu

Projekty ETI
- Publikacja konkursu: 19/10/2004
- Zamknięcie konkursu: 10/02/2005
- Przewidywany budżet: 22 mln euro
- Instrumenty: SSA, CA
- Czas trwania projektów: 12-36 m-cy
- Koszt pojedynczego projektu: 0,2 – 2 mln euro
- Założenia: projekty powinny koncentrować się na wsparciu udziału małych i średnich przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych/stowarzyszeń w biegnących oraz przygotowywanych projektach 6.PR oraz wspomagać ich przygotowanie do udziału w nowym programie.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
18.10.2004
Kolejne nowe konkursy w systemie stypendialnym Marie Curie
Komisja Europejska 15 października br. ogłosiła kolejne nowe konkursy w ramach akcji Marie Curie:

1) Europejskie stypendia indywidualne (EIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-5, budżet wynosi 65 mln euro, a termin składania wniosków przypada na 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=158

2) Międzynarodowe wyjazdowe stypendia indywidualne (OIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-6, budżet wynosi 20 mln euro, a wnioski można składać do 19 stycznia 2005r. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=159

3) Międzynarodowe przyjazdowe stypendia indywidualne (IIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-7, budżet wynosi 20 mln euro, termin składania wniosków mija 19 stycznia 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=160

4) Granty Marie Curie dla najlepszych zespołów badawczych (EXT)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-8, budżet wynosi 40 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=161

5) Nagrody Marie Curie (EXA)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-9, budżet wynosi 0,25 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=162

6) Katedry Marie Curie (EXC)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-10, budżet wynosi 8 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=163
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.09.2004
Nauka i Społeczeństwo - nowy konkurs
W dniu 15 września br. otwarty został nowy konkurs w programie "Science and Society": Science education and careers 2004. Jego identyfikator to: FP6-2004-Science-and-society-11 , budżet wynosi 3 mln euro, a dostępne typy projektów to CA i SSA. Termin składania projektów - 15 grudnia 2004. Wszystkie niezbędne pliki dostępne są poprzez stronę internetową http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=168 i http://www.cordis.lu/science-society/  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
Nowy Workprogramme i trzy nowe konkursy w stypendiach Marie Curie
Komisja Europejska wraz z opublikowaniem nowego Programu Pracy na lata 2005 i 2006 dla akcji stypendialnych Marie Curie ogłosiła trzy nowe konkursy:

1) Sieci badawczo-szkoleniowe (RTN) interdyscyplinarne i międzysektorowe
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-1 , budżet wynosi 45 mln euro, a termin składania wniosków przypada na 2 grudnia 2004 i 28 kwietnia 2005. Ewaluacja będzie dwustopniowa. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=154#

2) Stypendia dla instytucji na szkolenie początkujących naukowców (EST)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-2 , budżet wynosi 170 mln euro, a wnioski można składać do 15 grudnia 2004r. Ocena będzie dwustopniowa. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=155#

3) The Researchers in Europe Initiative – konkurs na udział w Europejskim Roku Naukowca 2005
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-13 , budżet wynosi 3 mln euro, termin składania wniosków mija 2 grudnia 2004. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=166

Workprogramme można znaleźć pod każdym ze wskazanch wyżej adresów.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
10.09.2004
Ogłoszenie nowego konkursu Priorytetu 6.1. - FP6-2004-Energy-3
W dniu 8 września 2004 Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs Priorytetu 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne. Tematyka konkursu obejmuje działania średnio- i długoterminowe,identyfikator to FP6-2004-Energy-3 , a jego budżet wynosi 190 mln euro. Przewidziane instrumenty to IP, NoE, STREP i CA. Ostateczny termin składania wniosków - 8 grudnia 2004.
Bliższe informacje i dokumenty konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=167
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
29.07.2004
Wstępne wyniki europejskich stypendiów indywidualnych Marie Curie
Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki stypendiów EIF. Komisja otrzymała 3161 wniosków, z czego 2922 sprostało wymogom formalnym i zostało poddanych ocenie. Około 69% z nich przeszło wszystkie progi, ale z powodu zbyt niskiego budżetu konkursu (55 mln €), w stosunku do ilości złożonych wniosków, sfinansowanych będzie tylko około 12% pozytywnie ocenionych projektów. Lista wniosków wraz z ocenami znajduje się na stronie internetowej KE: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/opportunities/proposals_en.html oraz pod adresem serwisu informacyjnego CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/mc_eur_fellowships.htm  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
27.07.2004
Nowe konkursy FOOD
24 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła kolejne trzy konkursy tematyczne w Priorytecie 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności".
Pierwszy z nich, o identyfikatorze FP6-2004-Food-3-A , zostanie zamknięty 7 października 2004r. . Jego budżet wynosi 152 mln €, a dostępne instrumenty to IP i NoE.Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=151#

Drugi konkurs ma identyfikator FP6-2004-Food-3-B . Budżet sięga 59 mln €, a wnioski można składać do 8 lutego 2005r. Dostępne rodzaje projektów to STREP,CA i SSA. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=152#

Trzeci z konkursów ma identyfikator FP6-2004-Food-3-C . Termin składania wniosków przypada 7 września 2005r. , a budżet wynosi 5 mln €. Dostępne instrumenty to SSA. Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=153#

Więcej informacji w naszym Terminarzu konkursów w 6. PR pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=6
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
23.07.2004
Zwolnienia podatkowe stypendiów Marie Curie w 6PR
Stypendia Marie Curie oraz JRC w 6PR są zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Decyzji (DSW-2-0412-06/2M/2004) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 lipca 2004. Decyzja została wydana zgodnie z art.21 ust.1. pkt.39 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. Dodatkowym punktem art 21. zwalniających dochody osób uzyskiwanych z programów ramowych jest pkt.46.  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
22.07.2004
Kolejne konkursy Priorytetu 4, 6.1 i 6.2
29 czerwca br. zostały ogłoszone trzy konkursy Priorytetu 6a – Zrównoważone Systemy Energetyczne - wspólne dla 3 priorytetów:
- 4. Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna
- 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne
- 6.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy

Pierwszy z nich to konkurs o identyfikatorze FP6-2004-TREN-3. Jego budżet wynosi 252 mln €, w tym na Priorytet 4.: 64 mln €; na Priorytet 6.1.: 132 mln €; a na Priorytet 6.2.: 56 mln €. Przewidziane instrumenty: IP, STREP, CA, SSA. Dokumentacja konkursowa oraz tematy objęte konkursem znajdują się na stronie serwisu CORDIS pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=144

Kolejny konkurs na projekty typu IP i STREP. Jego identyfikator to FP6-2004-HYDROGEN-1 , a budżet sięga 35 mln €. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=143

Trzeci z konkursów ma identyfikator FP6-2004-HYDROGEN-2. Jego budżet wynosi 4,5 mln €., a składac można wyłącznie projekty typu IP. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=142

Termin składania wniosków dla wszystkich trzech konkursów mija 8 grudnia 2004.

Informacje o tychże konkursach można też znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego pod adresem: http://www.6pr.pl/n/p/6a/konkursy.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
23.06.2004
Nowy konkurs w Priorytecie 6c
16 czerwca br. KE ogłosiła kolejny konkurs tematyczny w priorytecie „Zmiany globalne i ekosystemy”; dostępne są wszystkie rodzaje projektów. Jego identyfikator to FP6-2004-Global-3 , budżet wynosi 205 mln €, a termin składania wniosków mija 26 października 2004 i 15 marca 2005.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na następującej stronie internetowej: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=133#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
28.05.2004
Nowa szansa na aktywne włączanie się w projekty 6FP/IST !
W pierwszych miesiącach br., przy pełnym poparciu Komisji Europejskiej, wokół departamentu Nowych Środowisk Pracy (New Working Environments Unit) programu FP6/IST powstały grupy robocze AMI@Work. Ich główne zadania to:
- wspieranie promowania idei AMI - Ambient Mobile Intelligence - zarówno wśród dotychczasowych uczestników projektów IST, jak i nowych instytucji, przede wszystkim tych pochodzących z Nowych Krajów Członkowskich;
- wsparcie Komisji Europejskiej w definiowaniu tematów przyszłych konkursów IST/6FP oraz zakresu 7 Programu Ramowego;
- współpraca przy tworzeniu nowych konsorcjów na rzecz realizacji projektów IST.

Dla firm i instytucji z Polski, AMI@Work to przede wszystkim szansa na włączenie się w nurt europejskich badań, uczestnictwo w projektach oraz aktywne kształtowanie wizji przyszłych działań wspólnotowych w tym zakresie.

Dotychczas powołane zostały następujące zespoły - Społeczności (ang. Communities):
 Collaboration @ Work
 Knowledge @ Work
 Mobility @ Work
 Rural @ Work
 Wellbeing @ Work
Obejmują one szczegółowe zagadnienia - przede wszystkim z zakresu e-pracy i pracy mobilnej, rozwoju obszarów pozamiejskich oraz technologii mobilnych.
Oficjalne rozpoczęcie działalności poszczególnych Społeczności nastąpiło podczas konferencji, która odbyła się w Brukseli w dniach 7-9 czerwca br.

Zachęcamy do wirtualnego udziału w działaniach wybranej Społeczności. Została w tym celu stworzona specjalna internetowa platforma komunikacyjna, do której dostęp można uzyskać również na stronie http://www.mosaic-network.org/registerAMI/index.html (po kliknięciu "Register" u dołu strony, należy podać swój e-mail, a następnie wybrać zakres rejestracji - do rodziny Społeczności AMI@Work.

Dzięki platformie, będziecie Państwo na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w wybranej Społeczności(-ach), uzyskacie możliwość uczestniczenia w dyskusji ogólnej lub indywidualnej, będziecie mogli deklarować swoją chęć uczestnictwa w tworzonych projektach lub zgłaszać własne pomysły na wnioski.

Tworzenie Społeczności AMI wspierane jest przez Komisję Europejską oraz koordynowane przez projekt MOSAIC. Więcej informacji o samym projekcie oraz Rodzinie AMI@Work - na stronach http://www.mosaic-network.org lub http://www.amiatwork.com, a także u polskiego Partnera projektu:

ITTI
Adam Turowiec

Dyrektor ds. Rozwoju
tel. (61) 861 00 73
faks: (61) 861 05 79
e-mail: adamt@itti.com.pl
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
26.05.2004
Kwestionariusz dla stypendystów
Uprzejmie prosimy wszystkich stypendystów (nie tylko Marie Curie) o wypełnienie kwestionariusza znajdującego się na stronie: http://www.cec-wys.org/html/
Prośba jest skierowana do naukowców z Polski wyjeżdżających zagranicę, jak i do obcokrajowców przebywających na stypendiach w Polsce.
Z góry dziękujemy za pomoc!!!
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
19.05.2004
Zmiana w EPSS - Elektroniczny system składania wniosków
W części B formularza wniosku projektowego nastąpiła ważna zmiana. Dotychczas Komisja akceptowała część B wniosku projektowego nadsyłanego drogą elektroniczną w formacie zarówno PDF jak i RTF.
Występowały jednak różne problemy w przypadku formatu RTF. Komisja zadecydowała więc, że od maja 2004 r. będzie akceptować część B wniosku wyłącznie w formacie PDF.
Aktualna wersja EPSS znajduje się na stronie CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#userguides
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
06.05.2004
Wytyczne finansowe - Nowa wersja
Komisja Europejska opublikowała nową wersję wytycznych finansowych ("Financial Guidelines" - kwiecień 2004). Nowa wersja znajduje na stronie internetowej CORDISu pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm w dziale Model Contract.  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.04.2004
Przewodnik dot. ochrony praw własności intelektulanej w 6.PR
Komisja Europejska umieściła na stronach serwisu CORDIS przewodnik mający pomóc uczestnikom projektów 6.PR w zarządzaniu i ochronie praw własności intelektualnej. Znajduje się on na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#ipr  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
31.03.2004
Marie Curie - nowa strona do poszukiwania możliwości wspierania młodych naukowców
Na serwerze CORDIS dostępna jest nowa strona internetowa przeznaczona dla młodych naukowców o wolnych stanowiskach i możliwościach wspierania w instytutach europejskich w ramach środków przyznanych instytucjom na stypendia MC oraz na konferencje i "Summer Schools". Naukowcy mogą znaleźć na tej stronie informacje o możliwościach wspierania i wolnych miejscach pracy dotyczących zarówno 5. Programu Ramowego jak i 6 Programu Ramowego.

Ze względu na to, że wiele projektów pierwszej rundy konkursów 6PR jest jeszcze w fazie negocjacji, obecnie w bazie danych znajdują się głównie informacje dotyczące 5PR. natomiast należy się spodziewać opublikowania danych 6PR w ciągu 2 - 3 miesięcy.

Adres jest następujący: http://mc-opportunities.cordis.lu
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
11.03.2004
Nowy serwis CORDISu - debata nt. 7 Programu Ramowego
CORDIS uruchomił nowy serwis informacyjny o przyszłym - 7 Programie Ramowym. Debata nt. 7PR zaczęła się we wrześniu 2003, kiedy to Rada zasugerowała potrzebę lepszego wykorzystania przez sektor B+R dostępnych funduszy, w tym funduszy strukturalnych. Od tego czasu pojawiło się kilka znaczących opinii. Najważniejsze z nich są dostępne na stronach serwisu w sekcji "FP7 related news". Serwis ma na celu informowanie o aktualnym rozwoju wydarzeń związanych z debatą o 7PR. Jego adres to: http://www.cordis.lu/era/fp7.htm  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.03.2004
Nowy serwis na CORDISie: Infrastruktury w 6.PR
Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny o programie Infrastruktury badawcze w 6. PR. Jego adres to: http://www.cordis.lu/infrastructures/  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
26.02.2004
Tłumaczenie kontraktu do 6.PR na język polski
Tłumaczenie kontraktu z KE w ramach 6.PR na język polski (Core-Contract, Annex II, Annex III dla Integrated Projects, Networks of Excellence, Cooperative Research, Collective Research, Integrated Infrastructure Initiatives) umieszczone zostało na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.6pr.pl/prawo/index.html  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
30.01.2004
Nowy serwis informacyjny CORDISu - "Projekty 6.PR"
Serwis będzie zawierał wszelkie informacje na temat projektów finansowanych przez 6.PR. Aktualnie można już przeglądać działania Wspólnotowego Centrum Badawczego - JRC, pozostałe dane będą pojawiać się stopniowo wraz z ukazywaniem się informacji o zaakceptowanych przez Komisje Europejską projektach. Ponadto w serwisie można znaleźć aktualności projektowe i tzw. success stories.
Adres serwisu to: http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<