Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2003 roku.

 
24.12.2003
Nowy konkurs w ramach "Nauki i społeczeństwa"
17 grudnia pojawił się nowy konkurs o identyfikatorze FP6-2003-Science-and-Society-7 . Dostępne rodzaje projektów to CA i SSA. Budżet wynosi 7.1 mln euro. Wnioski można składać do 11 maja 2004r.
Więcej informacji pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=119#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
24.12.2003
Działania wspierające współpracę międzynarodową - nowe konkursy
KE opublikowała kolejne konkursy akcji INCO, i tak:
- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-INCO-DEV-2 . Dostępne instrumenty to STREP i CA. Budżet to 36.2 mln euro. Termin składania wniosków upływa 14 września 2004r. Pełna dokumentacja na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=120


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-INCO-MPC-2 . Rodzaje projektów to STREP i CA, budżet sięga 27.1 mln euro, a wnioski można składać do 14 września 2004r. Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=121


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-INCO-Russia + NIS-1 . Projekty mają mieć formę STREP lub CA. Budżet wynosi 14 mln euro, a termin składania wniosków mija 27 kwietnia 2004r. Dokumentcaja konkursowa na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=122  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
24.12.2003
Nowe konkursy dla MŚP
17 grudnia Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy z zakresu horyzontalnych działań na rzecz małych i średnich firm:
- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-SME-1 . Projekty typu CRAFT. Budżet wynosi 75 mln euro, a termin przysyłania wniosków mija 21 października 2004r. Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=102


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-SME-2 . Projekty Collective Research. Budżet sięga 41 mln euro, wnioski można wysyłać do 6 kwietnia 2004r. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=103#


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-SME-3 . Dostępne instrumenty to SSA. Budżet wynosi 2 mln euro. Termin nadsyłania wniosków mija 6 kwietnia 2004r. Dalsze informacje pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=104
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
24.12.2003
Nowe konkursy NEST
17 grudnia ogłoszono kolejne konkursy w dziedzinie NEST, czyli nowe i powstające nauki i technologie. Oto ich lista:
- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NEST-B-1 . Projekty mają mieć formę STREP. Budżet sięga 14 mln euro, a termin składania wniosków przypada na 14 kwietnia 2004 . Dalsze informacje na stronie: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=114#


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NEST-B-2 . Rodzaje projektów to CA i SSA. Budżet wynosi 1 mln euro. Termin przysyłania wniosków mija 14 kwietnia 2004r. Pełna dokumentacja pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=115#


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NEST-B-3 . Dostępne instrumenty to STREP. Budżet sięga 14 mln euro, a wnioski można wysyłać do 15 września 2004r. Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=116#


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NEST-B-4 . Rodzaje projektów: CA i SSA. Budżet wynosi 1 mln, a termin składania wniosków mija 15 września 2004r. Dokumentacja znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=117#


- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NEST-Path . Projekty mają mieć formę STREP i CA. Budżet to 35 mln euro, a wnioski można przysyłać do 14 kwietnia 2004r. Dalsze informacje pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nest/call_details.cfm?CALL_ID=118#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.12.2003
Nowy konkurs w Priorytecie 6b "Harmonijny rozwój transportu powierzchniowego"
Komisja Europejska ponownie opublikowała konkurs o identyfikatorze FP6-2002-Transport-2. rozszerzając nieco tematykę. Terminy składania wniosków mijają 6 kwietnia i 22 września 2004r. Pełen tekst konkursu i pozostałe potrzebne dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=21#


Ponadto KE ogłosiła nowy konkurs o identyfikatorze FP6-2003-Transport-3. Dostępne instrumenty to: IP, NoE, STREP i CA. Budżet wynosi 150 mln euro, a termin wysyłania wniosków upływa 6 kwietnia 2004r. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=107#  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.12.2003
Nowe konkursy w Priorytecie 4 "Lotnictwo i technologia kosmiczna"
W Priorytecie 4 KE ogłosiła dwa nowe konkursy i opublikowała zmiany w jednym z wczesniej ogłoszonych konkursów i tak:
- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-AERO-1. Dostępne rodzaje projektów to IP, NoE, STREP i CA. Budżet konkursu wynosi 300 mln euro. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2004r. Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=105#

- ponowna publikacja konkursu o identyfikatorze FP6-2002-Aero-2. Zmiana dotyczy dostępnych instrumentów &#8211; powinny to być projekty SSA. Terminy składania wniosków przypadają na 31 marca i 28 września 2004r. Pełen tekst konkursu znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=8

- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-SPACE-1. Wymagane rodzaje projektów to: IP, NoE i STREP. Budżet konkursu sięga 60 mln euro, a termin składania wniosków mija 31 marca 2004r. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=106
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.12.2003
Nowe konkursy w Priorytecie 3 "Nanotechnologie, nanonauki, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne"
KE opublikowała natepujące nowe konkursy:
- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-NI-3. Dostępne rodzaje projektów to Integrated Project (IP) i Network of Excellence (NoE). Budżet wynosi 245 mln euro i zakłada się, że sfinansowane zostanie około 20 projektów. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004r. Więcej informacji pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=108#

- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-SME-3. Konkurs jest skierowany do małych średnich przedsiębiorstw. Dostępne rodzaje projektów to IP. Budżet konkursu wynosi 80 mln euro. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=109#

- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-STEEL-3 (very low CO2 steel processes). Projekty mają mieć formę IP. Budżet konkursu to 25 mln euro, a wnioski można składać do 17 marca 2004r. Więcej informacji pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=110#

- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-TI-3-main. Rodzaje projektów to STREP, SSA i Coordination Actions (CA). Budżet sięga 105 mln euro; finansowanie otrzyma około 50 projektów. Termin nadsyłania wniosków upływa 12 maja 2004r. Dalsze informacje na stronie: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=111#

- konkurs o identyfikatorze FP6-2003-NMP-TI-3-ncp. Konkurs jest skierowany do punktów kontaktowych, szczególnie tych z krajów kandydujących. Instrumenty do wykorzystania to CA. Termin składania wniosków mija 2 marca 2004 , a budżet mieści się w 105 mln z konkursu FP6-2003-NMP-TI-3-main. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/nmp/call_details.cfm?CALL_ID=113#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
17.12.2003
Nowy konkurs w Priorytecie 1 "Genomika i Biotechnologia dla Zdrowia"
Komisja Europejska ogłosiła konkurs w dziedzinie zwalczania chorób; identyfikator FP6-2003-LIFESCIHEALTH-3. Projekty mogą mieć formę Specific Targeted Research Project (STREP) lub Specific Support Action (SSA). Termin składania wniosków upływa 24 marca 2004 , budżet wynosi 12 mln euro.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/call_details.cfm?CALL_ID=112#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
09.12.2003
Zaproszenie do składania "expressions of interest" z dziedziny "Zrównoważonych systemów energetycznych"
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na propozycje projektów do Workprogramme priorytetu energetycznego. Celem jest lepsze dostosowanie tematyki przyszłych konkursów do zapotrzebowania ze strony potencjalnych projektodawców. Umieszczenie w bazie swojej propozycji ma charakter jedynie informacyjny i nie zobowiązuje to złożenia później właściwego wniosku, ale pozwala na zorientowanie się kto przygotowuje projekty, jest zatem pomocne w poszukiwaniu partnerów. Termin składnia propozycji upływa 19 marca 2004r.
Formularz i dodatkowe informacje znajdują się na stronie serwisu CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/eoi_details.cfm?CALL_ID=100
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.12.2003
Poradnik "Finansowanie projektów w 6.Programie Ramowym UE"
Krajowy Punkt Kontaktowy opracował poradnik, który powstał z myślą o przybliżeniu szerokiemu kręgowi zainteresowanych zasad finansowania w 6.PR. Będzie on uzupełniany i aktualizowany w miarę ukazywania się nowych publikacji Komisji Europejskiej dotyczących finansowania projektów oraz zdobywania doświadczeń podczas ich realizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi on Państwu przygotowanie wniosków i rozliczanie projektów w 6.PR.
Poradnik można znaleźć pod adresem: http://www.6pr.pl/prawo/f_finansowanie_por.html
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
20.11.2003
Wyniki pierwszych konkursów 6.PR - Lista finansowanych Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości
Na stronie Komisji Europejskiej http://europa.eu.int/comm/research/fp6/firstcallresult_en.html zostały zamieszczone informacje o Projektach Zintegrowanych (IP) i Sieciach Doskonałości (NoE), które znalazły się na "krótkiej liście" projektów przeznaczonych do finansowania po pierwszym konkursie 6. Programu Ramowego. Projekty te będą finansowane, jeśli pozytywnie zostaną zakończone związane z nimi negocjacje finansowe. Ponad 40% przysłanych do KE wniosków miało partnerów z krajów kandydujących. Wciąż jest jednak mało projektów z koordynatorami z tych krajów - KE zamierza wpłynąć na tę sytuację m.in. poprzez ogłoszenie specjalnego konkursu dla krajów kandydujących.  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
20.11.2003
Infrastruktura badawcza - ogłoszenie konkursu
11 listopada br. został ogłoszony konkurs dla infrastruktur badawczych: "Design Studies, Construction of New Infrastructures and Accompanying Measures". Termin składania wniosków upływa 4 marca 2004 r. Budżet konkursu wynosi 70 mln euro.
Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność nadesłania "proposal notification" - zawiadomienia o zamiarze złożeniu projektu.
Podstawowe dokumenty są dostępne na następujących stronach: http://www.6pr.pl/n/s/3/dokumenty.html oraz http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=76#
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
20.11.2003
EURATOM - otwarto nowy konkurs
Zagadnienia objęte konkursem to: ochrona przed promieniowaniem (w tym medyczne zastosowania promieniotwórczości), ochrona w miejscu pracy, radioekologia, bezpieczeństwo istniejących instalacji atomowych, badania nad przemieszczaniem się odpadów w złożach geologicznych. Proponowane instrumenty: IP, STREP, CA.
Termin zamknięcia konkursu przypada na 14 kwietnia 2004. Budżet wynosi 61 milionów euro.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.cordis.lu/fp6-euratom/
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.11.2003
Nowe konkursy w Priorytecie 5 "Food Quality and Safety"
5 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w priorytecie dotyczącym żywności. Pierwszy , o identyfikatorze FP6-2003-Food-2-A, ma budżet w wysokości 192 mln euro i obejmuje zarówno nowe, jak i tradycyjne instrumenty. Termin składania wniosków przypada na 5 lutego 2004r. Szczegółowe informacje o tematyce tego konkursu wraz z dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku znajdują się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/food/call_details.cfm?CALL_ID=96

Drugi konkurs (FP6-2003-Food-2-B) dotyczy tylko projektów typu Specific Support Actions; jego budżet wynosi 5 mln euro, a wnioski należy składać do 29 września 2004r. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na następującej stronie: http://fp6.cordis.lu/food/call_details.cfm?CALL_ID=97
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.11.2003
Wstępne wyniki pierwszych konkursów na indywidualne stypendia międzynarodowe Marie Curie: wyjazdowe (OIF) i przyjazdowe (IIF)
Na stronach serwisu Cordis 3 listopada br. ukazały się wstępne wyniki stypendiów Outgoing International Fellowships i Incoming International Fellowships. Na konkurs OIF wpłynęło 287 wniosków, z czego 240 spełniło kryteria formalne, a 42 (15%) uzyskało ocenę "A" oznaczającą dofinansowanie. Natomiast na IIF KE otrzymała 437 wniosków, 363 zostało ocenionych, a 56 (13%) zostanie sfinansowanych.
Lista wniosków znajduje się pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.11.2003
Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS) dostępny dla kolejnych konkursów
KE uruchomiła system EPSS dla wniosków o projekty CRAFT (termin 27 listopada 2003) oraz dla dwóch rodzajów wniosków stypendialnych: szkolenia początkujących naukowców (EST) i europejskie stypendia indywidualne (EIF) . Oczywiście skorzystanie z systemu nie jest obowiązkowe i ci, którzy wolą wysłać wniosek tradycyjnie: pocztą lub za pośrednictwem kuriera wciąż mogą to uczynić. System EPSS jest dostępny na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
30.10.2003
Nowe dokumenty dotyczące 6.PR: poprawiona wersja Financial Guidelines i Frequently Asked Questions
Komisja Europejska uaktualniła wytyczne finansowe "Financial Guidelines" dając im równocześnie nowy tytuł: "Guide to Financial Issues Relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programme" (Revised Draft Version October 2003). Zmieniona wersja zawiera pewne przeróbki redakcyjne. Ponadto zmiany dotyczą nowych ustaleń finansowych oraz wyjaśnień poszczególnych punktów (ich krótka lista znajdzie się w numerze 7 Newslettera RPK Poznań).
Komisja opublikowała także zaktualizowaną listę często zadawanych pytań (FAQ) . Lista obejmuje takie tematy jak: udziały/uprawnienia do wsparcia finansowego, umowa konsorcjum, negocjacje i formularze, rodzaje działań, koszty, udział Wspólnoty oraz ochrona praw własności intelektualnej. W zestawie pytań odnośnie kosztów szczegółowo wyjaśnione są modele kosztów, personel, podzlecenia oraz wpływy (receipts). Obydwa dokumenty znajdują się na stronie serwisu CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
22.10.2003
Wstępne wyniki pierwszych konkursów na stypendia rozwojowe Marie Curie (ToK) i stypendia na szkolenie początkujących naukowców (EST)
20 października br. ukazały się wstępne wyniki konkursów Marie Curie ToK i EST. Komisja Europejska otrzymała aż 741 wniosków EST, z których 706 spełnilo wymogi formalne i zakwalifikowało się do oceny. 67.4% zostało ocenionych pozytywnie, ale dofinansowanie otrzyma tylko 7-8% projektów.
Natomiast na ToK przysłano 251 wniosków, z których do oceny przeszło 220. Pozytywną ocenę uzyskało 64.1% z nich, a dofinansowanie uzyska 39% wniosków.
Lista wniosków, wraz z komentarzem do ocen, znajduje się na stronie serwisu CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
29.09.2003
Informacja dla uczestników projektów z 6 PR z krajów kandydujących
Jako że Traktat Akcesyjny zastrzega, iż żadne zobowiązania finansowe na rzecz tychże krajów nie mogą zostać zatwierdzone między 1.1.2004 a 30.04.2004, KE wystosowała informację wyjaśniającą powstałe z tego tytułu wątpliwości. Najważniejsze, iż to zastrzeżenie nie stanowi przeszkody w uczestnictwie w 6 PR ani w kwalifikowaniu kosztów ponoszonych w tym okresie w związku z projektem.
Cały tekst komunikatu znajduje się pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/accession_info.htm
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
26.08.2003
Informator o nauce polskiej na stronach serwisu CORDIS
Na CORDISIE można znaleźć informacje o nauce i innowacjach w krajach kandydujących. Adres strony to: http://www.cordis.lu/national_service/en/candidate_countries.htm

Informacje o Polsce są dostępne pod adresem:
http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=MSS_NEWS_PL_HOME&;ACTION=R
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.08.2003
Wstępne wyniki konkursów na stypendia indywidualne i granty reintegracyjne Marie Curie
31 lipca br. ukazały się wstępne wyniki stypendiów Intra-European Fellowships (EIF) i European Reintegration Grants (ERG). Są one dostępne na stronie CORDIS pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm
Jeśli chodzi o stypendia EIF, to na 1805 złożonych wniosków 1665 zostało zakwalifikowanych do oceny, z czego 60-70% zostało pozytywnie ocenionych, ale tylko 20-25% będzie mogło otrzymać dofinansowanie. Natomiast w przypadku stypendiów ERG współczynnik sukcesu jest znacznie wyższy; złożono 73 wnioski, do oceny nie zakwalifikował się tylko jeden, a finansowanie otrzyma mniej więcej aż 93%.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
05.08.2003
European Researcher's Mobility Portal
Od połowy lipca br. funkcjonuje na serwerze Komisji Europejskiej Portal Internetowy przeznaczony dla mobilnych naukowców i organizacji, firm, instytutów badawczo-naukowych i uniwersytetów, oferujących dla nich programy stypendialne, granty i możliwości zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że celem portalu jest pomoc w wyszukiwaniu różnego rodzaju stypendiów, także tych spoza 6 Programu Ramowego.
Adres European Researcher's Mobility Portal, to: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm

Zasadniczą rolą Portalu jest rzetelne udzielanie informacji na temat zasad przyjazdu do danego kraju, prawnych aspektów zatrudnienia i zameldowania się, prawa do ubezpieczeń społecznych, zasad opodatkowania i innych społeczno - prawno - kulturowych kwestii.
Portal dopiero zaczyna swoją działalność, toteż ilość linków i ich trafność nie zawsze jest w pełni zadowalająca - będzie podlegać dalszej weryfikacji i systematycznemu uzupełnianiu.
Zachęcam do zamieszczania informacji na stronie o wszelkich programach stypendialnych i możliwościach prowadzenia badań przez zagranicznych pracowników naukowo - badawczych. Indywidualni naukowcy, pragnący pogłębiać swoją wiedzę bądź pracować / kontynuować badania za granicą, również mają możliwość umieszczenia informacji o sobie wraz z załączonym CV.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
01.08.2003
Dokumenty dotyczące 6. PR: Negotiation Guidelines i Model Contract dla stypendiów Marie Curie
Na stronach serwisu CORDIS znajduje się dokument (zróżnicowany z uwagi na poszczególne rodzaje projektów) stanowiący pomoc dla koordynatorów zaakceptowanych już wniosków w przygotowaniu do procesu negocjacyjnego z KE.
Można go znaleźć pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm
Ponadto KE ustaliła tekst modelowego kontraktu dla wniosków stypendialnych Marie Curie. Jest on dostępny na stronie CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#mcmcurie
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
29.10.2003
KOLEJNE KONKURSY W PRIORYTECIE "BIO"
15 lipca 2003 został ogłoszony drugi konkurs na projekty badawcze w Priorytecie BIO. Konkurs zostanie zamknięty 13 listopada 2003. Dostępny budżet to 411 mln euro. KE przygotowała stronę z pełną informacją na ten temat. Adres strony w bazie CORDIS:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=80


15 lipca 2003 został ogłoszony drugi konkurs Priorytetu BIO na Specific Support Action (SSA). Konkurs zostanie zamknięty 15 kwietnia 2004. Budżet konkursu to 4 mln euro.
KE przygotowała stronę z pełną informacją na ten temat. Adres strony w bazie CORDIS:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=88
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
3.04.2003
Uruchomiono Elektroniczny system składania wniosków
Od dawna zapowiadany system elektronicznego składania wniosków on-line został w końcu uruchomiony na stronie WWW CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm . Dzięki niemu można składać wnioski bezpośrednio z własnego komputera. Zaletą nowego systemu jest również łatwość wypełniania formularzy wnioskowych, system pomaga w uzupełnianiu powtarzających się informacji, podlicza dane finansowe oraz tworzy komunikaty o niewypełnionych polach. nie ma potrzeby składania podpisu elektronicznego. System EPSS służy też do wysłania wniosku ze strony internetowej jak też przygotowania wniosku na dyskietce, CD-ROMie czy wydruku i wysłania pocztą.
Wszyscy, którzy liczą na złożenie wniosku w dniu "deadlinu" powinni pamiętać o konieczności wcześniejszej rejestracji w systemie - uzyskania "loginu" i hasła.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
2.04.2003
Podstawy formalno-prawne projektów - "Modelowy kontrakt w projektach 6PR"
Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję modelowego kontraktu, jaki będzie zawierany pomiędzy Komisją a konsorcjum realizującym projekt. Zapisy modelowego kontraktu będą standardem we wszystkich projektach, a dotyczą one całości relacji pomiędzy Komisją a konsorcjum w związku z dofinansowaniem projektu. Modelowy kontrakt (jak i przyszłe umowy) składa się z tekstu głównego, w którym będzie ustalony czas i zakres projektu, skład konsorcjum, wysokość dofinansowania i sposoby składania sprawozdań. Aneksy dotyczące poszczególnych rodzajów projektów regulują szczegółowe zasady realizacji projektu, w tym finansowe oraz dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Tekst modelowego kontraktu znajduije się w internecie:
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#modelcontracts .
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
2.04.2003
Publikacja o 6 Programie Ramowym po polsku
"Uczestnictwo w badaniach europejskich, Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006) - przewodnik dla wnioskodawców". Polską wersję broszury KE opublikował Krajowy Punkt Kontaktowy opisuje ona w przystepny sposób zasady i cele 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz procedury związane z uczestnictwem. Wersja pdf broszurydostepna jest na stronie internetowej KPK:
http://www.6pr.pl/broszura/index.html
Tłumaczenie:
Marta Bańkowska na podstawie "Participating in European Research. Guide for applicants under the Sixth Framework Programme for European Research & Technological Development (2002-2006)" za zgodą Komisji Europejskiej.
Redakcja i korekta: Krajowy Punkt Kontaktowy 6. PR
Broszura w wersji drukowanej jest dostępna również w RPK w Poznaniu.
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
10.03.2003
"6 Program Ramowy w skrócie",
opublikowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii - Regionalny Punkt Kontaktowy, jest to tłumaczenie oficjalnego dokumentu "FP6 in brief" uzupełnionego o dodatkowe informacje, m.in. o specjalnych projektach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Broszura jest dostępna m.in. w czterech Regionalnych Punktach Kontaktowych: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie.  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
3.03.2003
Dokumentacja projektów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRAFT i Collective Research)
Krajowy Punkt Kontaktowy opublikował polskie tłumaczenie dokumentu programowego oraz formularzy dla projektów CRAFT oraz badań sektorowych (Collective Research). Przypomnijmy, projekty CRAFT mają na celu rozwiązanie problemu technicznego lub opracowanie technologii dla grupy konkretnych firm, projekty badań sektorowych natomiast służą całym branżom przedsiębiorstw, najczęściej reprezentowanym przez stowarzyszenia czy izby gospodarcze. Inicjatorami, a nawet koordynatorami mogą być jednostki naukowe. Polska wersja ma ułatwić przygotowanie wniosku, sam projekt musi być złożony w oficjalnym, języku roboczym UE, co praktycznie oznacza język angielski. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej KPK: http://www.6pr.pl/n/s/1/dok.html.  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
31.01.2003
TERMINARZ KONKURSÓW W 6 PROGRAMIE RAMOWYM Informacje o wszystkich konkursach w naszym serwisie
2.03.2003
Wsparcie uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw.
Akcja "Badania i innowacje" 1 marca ogłosiła konkurs na projekty ETI - Wywiad gospodarczy i technologiczny
Znak konkursu: FP6-2003-INNOV-1
Data składania wniosków: 29 kwietnia 2003r.
Budżet: 20 mln euro
Zakres konkursu: Projekty wsparcia uczestnictwa MŚP w projektach 6PR, zwłaszcza w IP i NoE. Konkurs jest skierowany do tzw. instytucji pośredniczących, działających na rzecz przedsiębiorstw - punktów kontaktowych, zrzeszeń przemysłowych, sieci i stowarzyszeń przemysłowych, sieci i stowarzyszeń badawczych, izb czy stowarzyszeń branżowych.
Dokumentacja konkursowa: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=59
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<