Strona RPK Poznań
 

Aktualności - archiwalne z 2002 roku.

 
18.12.2002
Pierwsze konkursy w 6PR!!!
Ogłoszono pierwsze konkursy w 6PR. Dostęp do dokumentacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
4.12.2002
Potrzebni eksperci do oceny wniosków w 6PR
Dnia 4 grudnia 2002 roku Komisja Europejska skierowała zaproszenie do osób indywidualnych i instytucji do zgłaszania kandydatów na ekspertów, których zadaniem będzie analiza i wybór najlepszym projektów w 6 Programie Ramowym (2002-2006). Najwyższa klasa ekspertów stanowi gwarancję, że wyselekcjonowane projekty najsilniej przyczynią się do rozwoju Europejskiego Obszaru Badań.
Do zadań eksperta należeć może także monitoring realizowanych projektów, finansowanych przez Komisję Europejską.
Prawo do ubiegania się o status eksperta przysługuje naukowcom z całego świata. 40 procent z zaakceptowanych kandydatur mają stanowić kobiety. W przypadku, kiedy kandydat był już ekspertem w poprzednich programach ramowych i znajdują się już w bazie danych, zobowiązany jest do ponownej rejestracji stosownie do nowych priorytetów tematycznych.
Wszystkie wnioski mogą zostać składane jedynie poprzez Internet na stronie:
http://emmfp6.cordis.lu
Tekst zaproszeń został zamieszczony w Official Journal of the European Communities nr C 300 A z 4.12.2002 r., pod adresem:
http://eisnet.eis.be/Content/Default.asp?PageID=324
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
4.12.2002
Oficjalne Publikacje o 6 Programie Ramowym
Służby informacyjne Komisji Europejskiej przygotowały na inaugurację 6 Programu Ramowego kilka ciekawych broszur i ulotek informacyjnych.
Chyba najwartościowszy z nich jest przewodnik Jak uczestniczyć w 6 Programie Ramowym (Participating in European Research. Guide for Applicants under the Sixth Framework Programme for European Research & Technological Development (2002-2006). Autorzy opracowania zapowiadają kolejne aktualizacje w następnych latach. Pozycja ta zawiera przystępny (jak na Komisję Europejską) opis założeń 6 Programu Ramowego, zasad uczestnictwa, praktyczne porady, prezentację priorytetów tematycznych oraz innych akcji w 6PR, jak też źródła dodatkowych informacji i pomocy. Broszurę można odnaleźć w internecie:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/how-to-participate_en.pdf.
W wersji drukowanej można ją zamówić w jednostce informacyjnej Komisji Europejskiej (Communication Unit), e-mail: research@cec.eu.int, lub zapytać w najbliższym punkcie kontaktowym.
Warto zajrzeć również do kilku innych wydawnictw.
Krótki przewodnik po akcjach Marie Curie (A Rough Guide to the Marie Curie Actions) prezentuje w przejrzysty sposób system stypendialny w 6 Programie Ramowym oraz jeszcze krótsza ulotka o akcjach Marie Curie (The Marie Curie Actions - Training, mobility and career development opportunities for researchers). Informacje zawarte w tych ulotkach zawarto również w internecie:
http://europa.eu.int/mariecurie-actions .
Założenia nowych projektów 6PR opisują: FP6 Instruments implementing the priority thematic areas of Sixth Framework Programme (ta broszura przedstawia zasady wszystkich głównych rodzajów grantów oraz różnice pomiędzy nimi) oraz mniejsze ulotki o projektach zintegrowanych (Integrated Projects. Generating the knowledge to implement the priority thematic areas) oraz sieciach doskonałości (Networks of Excellence. Addressing the fragmentation of European research). Również te wydawnictwa rozprowadzane są przez jednostkę informacyjną KE.
Tuż przed konferencją inaugurującą 6PR ukazały się specjalne wydania kwartalnika RTD Info. Edycja listopadowa poświęcona jest priorytetom tematycznym 6PR, natomiast wersja datowana na październik 2002 promuje kraje kandydujące. RTD Info można przeglądać (jak też zamówić bezpłatną prenumeratę) na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo.html .
O 6 Programie Ramowym traktuje również specjalne wydanie biuletynu EUROABSTRACTS. Biuletyn dostępny jest w wersji drukowanej oraz internetowej (http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html).
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
21.11.2002
Regionalna konferencja inaugurująca 6 PR - materiały z konferencji.

27.11.2002
6 Program Ramowy w pytaniach i odpowiedziach
Co to jest Program Ramowy Unii Europejskiej?

Program Ramowy (PR) jest głównym narzędziem Unii Europejskiej finansowania badań w Europie. PR jest przygotowywany przez Komisję Europejską, zatwierdzany wspólnie przez Radę i Parlament Europejski w procesie tzw. "ko-decyzji". Programy ramowe obejmują okres 5 lat przy czym ostatni rok poprzedniego PR i pierwszy rok kolejnego PR nakładają się. PR realizowane są od 1984 roku.

Jakie są główne założenia 6 PR?

Celem 6 Programu Ramowego jest...

Więcej na stronie: www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=15
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
29.06.2002
6 Program Ramowy został uchwalony przez Radę Europejska i Parlament Europejski więcej informacji:
TARGET="_blank">http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-debate/roadmap.htm
aktualne teksty programów:
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-activities/activities.htm  ... więcej  >>>
   zwiń  <<<    
29.06.2002
Przygotowania 6PR
ZGŁOSZENIA "EXPRESSION OF INTEREST
7 czerwca zakończyła się akcja zgłaszania pomysłów na projekty zintegrowane i sieci doskonałości w ramach konkursu "Expression of Interest". Do Komisji Europejskiej przesłano około 11.500 zgłoszeń. Zostały one ocenione przez ekspertów, raporty z analiz zostaną opublikowane w połowie września w CORDISIE. Zostaną one również wzięte pod uwagę w przygotowywaniu tematyki pierwszych konkursów. Terminy ich ogłoszenia oraz składania wniosków nie są jeszcze znane.
W połowie września opublikowane zostaną również konkretne zgłoszenia. Pomysłodawcy będą mieli możliwość ich uzupełniania i poprawiania. Powstała w ten sposób baza pomysłów ma również na celu ułatwienie potencjalnym uczestnikom konsorcjów projektowych nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie partnerów. Oferty te znajdą się pod adresem konkursu EoI:
http://www.cordis.lu/fp6/eoi-instruments
 ... więcej  >>>
   zwiń  <<<