AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Raport idealny w Horyzoncie 2020

Realizujesz lub rozliczasz projekt w ramach programu Horyzont 2020, a w perspektywie jest sprawozdanie okresowe czy też końcowe. Zapraszamy 19 stycznia na warsztaty "Raport idealny w Horyzoncie 2020". W programie oprócz wiedzy teoretycznej liczne ćwiczenia praktyczne.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Innowacyjna firma. Wsparcie przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie Ministerstwa Rozwoju w PPNT
14 grudnia br. zapraszamy do PPNT na spotkanie „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich", organizowane przez Ministerstwo Rozwoju.
W programie prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, ekspertów Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu dotyczące różnych możliwości finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Szczegóły: http://ppnt.poznan.pl/poznaj-formy-wspierania-innowacyjnych-firm-z-funduszy-ue/

 


Międzynarodowa wymiana pracowników. Projekty instytucjonalne Marie Skłodowskiej-Curie
Interesujesz się międzynarodową i międzysektorową współpracę badawczą? Chcesz zdobyć fundusze na wymianę personelu zajmującego się badaniami i innowacjami? Interesuje Cię transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania? Program RISE jest dla ciebie.

Chcesz aby Twoja instytucja oferowała wysokiej jakości szkolenia doktoranckie dla naukowców z całego świata? Stwórz międzynarodową sieć współpracy rozwijającą umiejętności młodych naukowców w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Zainteresuj się możliwościami jakie daje program ITN.

30 listopada zapraszamy na szkolenie poświęcone ww. programom. Prelegentami podczas wydarzenia będą zarówno realizatorzy projektów jak i eksperci w temacie.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia.


ZMIANA TERMINU szkolenia - Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE
Zajmujesz się obsługą projektów finansowanych z programów ramowych UE? Zasady finansowe w Horyzoncie 2020 są dla Ciebie niejasne? Twój projekt będzie poddany audytowi lub kontroli Komisji Europejskiej? Zapraszamy 15 grudnia 2016 r. na nasze szkolenie „Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE".

Szkolenie poprowadzą Agata Bartoszewska ekspertka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu oraz Karolina Giełda, biegły rewident, Członek zarządu IDEA AUDYT Sp. z o.o.

Rejestracja w zakładce szkolenia


Sky is the limit, rozwiń skrzydła za granicą
„Sky is the limit, rozwiń skrzydła za granicą” Jesteś młodym naukowcem? Planujesz rozwijać karierę za granicą? Chcesz się dowiedzieć jak powinno wyglądać Twoje europejskie CV? Jak wybrać odpowiednią dla Ciebie ofertę stażu, stypendium, pracy? Interesuje Cię wyjazd w ramach projektu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców? Zapraszamy 16 listopada br, na spotkanie „Sky is the limit, rozwiń skrzydła za granicą” organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z PPNT Więcej informacji w aktualnościach na www.ppnt.poznan.pl


Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Zatrudniasz obcokrajowców lub wysyłasz naukowców za granicę i nie wiesz jakich formalności należy dopełnić? Chcesz dowiedzieć się więcej? Jeżeli tak, to zapraszamy 22 listopada na szkolenie „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą". Omówimy przepisy krajowe oraz ich praktyczne zastosowanie.

Więcej informacji w zakładce szkolenia


Możliwości finansowania innowacji w MŚP

25 października odbędzie się szkolenie pt. „Możliwości finansowania innowacji w MŚP". Jeżeli Twoja firma szuka opcji dofinansowania innowacji ze źródeł unijnych to jest to szkolenie właśnie dla Ciebie!
Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości w Instrumencie MŚP (Horyzont 2020) czy też w poddziałaniu 2.3.2 - Bony na Innowacje, czy 2.3.1. Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznes dla MSP (PO IR).


Więcej informacji w zakładce szkolenia


Finanse w Horyzoncie 2020

Zajmujesz się kwestiami finansowymi w Programach Ramowych? Chcesz rozwinąć swoją wiedzę w powyższej tematyce? Jeżeli tak to zarezerwuj termin w swoim kalendarzu, 27 października organizujemypraktyczne warsztaty pt. „Finanse w Horyzoncie 2020", gdzie omówimy zagadnienia związane z uczestnictwem i kosztami w projektach międzynarodowych.


Więcej informacji w zakładce szkolenia


Warsztaty poświęcone grantom ERC dla humanistów

Polska Akademia Nauk organizuje 25-26 października warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia do 10 października.
Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Drugi dzień warsztatów poświęcony zostanie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu tylko 10 najbardziej zaawansowanych projektów przygotowywanych przez uczestników.


Więcej informacji: http://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4261-biuro-ds-doskonalosci-naukowej-pan-organizuje-warsztaty-dla-humanistow


Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020 - dwudniowe warsztaty
21-22 września br. organizujemy warsztaty zatytułowane: "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020". Serdecznie zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy są zainteresowani składaniem wniosków do Komisji Europejskiej lub są w trakcie realizacji projektu. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze zapoznanie sie z różnymi aspektami zarządzania projektami.


Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia.


Być trzecim, czyli kolejne warsztaty ERC w PAN

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach 19 września, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC). Zgłoszenia do 2 września.
Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł netto (kwota ta pokrywa koszt cateringu dla uczestników spotkania). Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie:

http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1041-byc-trzecim-czyli-kolejne-warsztaty-erc-w-pan

 


CITIES OF THE FUTURE 2016

Serdecznie zapraszamy na organizowane 30 września br. w Istambule w Turcji spotkania brokerskie CITIES OF THE FUTURE 2016. Uczestnicy z krajów UE mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje: https://www.b2match.eu/futurecities-h2020


Wakacji czas

Pomimo okresu wakacyjnego eksperci RPK Poznań zapraszają do konsultacji wniosków.


Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii zaawansowanych materiałów i biotechnologii,

15 czerwca br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym na Politechnice Śląskiej, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Klastrem Nano, organizuje "Krajowy dzień informacyjny z obszaru nanotechnologii,
zaawansowanych materiałów i biotechnologii". Jest to wydarzenie towarzyszące zarówno Konferencji „InterNanoPoland 2016" jak i Międzynarodowym Targom Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016
Będzie to okazja do zapoznania się z tematami konkursów na 2017 r. w ramach Programu Horyzont 2020 jak i zapoznania się z przykładami aktywnego uczestnictwa w programach ramowych UE.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-z-obszaru-nanotechnologii-zaawansowanych-materialow-i-biotechnologii

 


Zmiana terminu - Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020 - dwudniowe warsztaty

21-22 września br. organizujemy warsztaty zatytułowane: "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020". Serdecznie zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy są zainteresowani składaniem wniosków do Komisji Europejskiej lub są w trakcie realizacji projektu. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze zapoznanie sie z różnymi aspektami zarządzania projektami.


Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia.


Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze.

7 czerwca br. organizujemy szkolenie " Miliony za pomysły. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze." Zapraszamy naukowców posiadajaących od conajmniej 2 lat stopień doktora oraz pomysł na interdyscyplinarny projekt. Szkolenie poprowadzi dr Wiesław Studencki - ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Finanse w Horyzoncie 2020

15 czerwca br. organizujemy warsztaty: "Finanse w Horyzoncie 2020". Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze przyswojenie zasad finansowych obowiązujących w Horyzoncie 2020.

 

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia


RAPORT IDEALNY W HORYZONCIE 2020

23 maja br. zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom raportowania w  Programie Ramowym HORYZONT 2020. Spotkanie skierowane jest do osób realizujących projekty w programach ramowych, a w związku z tym zobowiązanych do składania raportów do Komisji Europejskiej.
Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia, zarówno dotyczące raportu merytorycznego jak i finansowego.


Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia.


Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych

11 maja br. organizujemy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu warsztaty "Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych". Spotkanie poprowadzi specjalista w tej dziedzinie - Łukasz Wściubiak - rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej. W trakcie warsztatów uczestnicy bedą mieli okazję w praktyczny sposób nauczyć się przeszukiwania dostępnych baz patentowych.


Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia


Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020

10 maja br. organizujemy szkolenie "Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020". Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami włsności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Programów Ramowych UE. Szkolenie poprowadzi specjalista w tej dziedzinie Łukasz Wściubiak - rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowy Punkt Kontaktowy zapraszają na konferencję „Horyzont 2020 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy - możliwości i wyzwania dla Polski". Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca  br. w Warszawie w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju. Głównym celem Konferencji, która adresowana jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, jest podsumowanie uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020.
Polscy naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie uczestniczą w ponad 400 projektach Horyzontu 2020. Aby docenić wysiłki polskich instytucji i wypromować ich sukcesy wręczymy Nagrodę Kryształowej Brukselki, podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki w dniu 2 czerwca br.

 

Szczegółowe informacje: http://konferencja2016.kpk.gov.pl/

 


Życzenia Świąteczne

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w gronie rodziny i przyjaciół!

Życzy zespół RPK Poznań


Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców.
Zapraszamy na seminarium pt. Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców.
Seminarium odbędzie się 21 kwietnia br., w godzinach 10:00 - 14:30 w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Na spotkaniu przedstawimy bogatą ofertę stypendialną dla doktorantów.
Zapraszamy młodych naukowców z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Wiosenny apetyt na stypendium; Czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

14 kwietnia br. zapraszamy na spotkanie "Wiosenny apetyt na stypendium; Czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)". Warsztaty skierowane są wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora. Konsultanci RPK przedstawią aktualnie ogłoszony konkurs, a przede wszystkim wskazówki, jak stworzyć dobry wniosek. Swoimi doświadczeniami z oceny wniosków MSCA podzieli się ekspert - dr hab. inż. Marcin Łuczak.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Warsztaty - jak napisać wniosek do programu Ramowego Horyzont 2020?

W dniach 15-16 marca br. zapraszamy na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Warsztaty kierujemy do osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej w ramach projektów badawczo - innowacyjnych, finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE. W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji zakładce "Szkolenia".

 


Finanse w Horyzoncie 2020
17 marca br. organizujemy warsztaty: "Finanse w Horyzoncie 2020". Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze przyswojenie zasad finansowych obowiązujących w Horyzoncie 2020.

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia


RPK Poznań poszukuje stażystki/stażysty !!!
Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zespołu i chcesz aktywnie wspierać środowisko naukowe i przedsiębiorców w aplikowaniu o środki z Programu Ramowego Horyzont 2020 zapraszamy Cię do złożenia swojego CV. Do Twoich zadań będzie należała przede wszystkim bieżąca administracyjna i merytoryczna praca. Po odbyciu stażu, istnieje możliwość zatrudnienia. Rekrutacja trwa do 18 marca.

Szczegóły oferty:
http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/item/825-oferta-stazu-w-dziale-programow-badawczych-ppnt


ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Posiadasz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie? Jesteś naukowcem, przedsiębiorcą, specjalistą w obszarze innowacji, transferu technologii, administracji czy zarządzania? ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ! Oceniaj wnioski w H2020, zdobywaj doświadczenie, nawiązuj kontakty międzynarodowe. Zapraszamy na szkolenie 11 marca 2016 r. (piątek), godz. 11.00 – 14.30. Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Poznaj Portal Uczestnika i inne serwisy!
1 marca br. organizujemy warsztaty: "Poznaj Portal Uczestnika i inne serwisy! Jak efektywnie wykorzystać ich zasoby w Horyzoncie 2020?". Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych udziałem w Horyzoncie 2020. Podczas warsztatów uczestnicy będą w sposób interaktywny mogli się zapoznać m.in. z możliwościami oferowanymi przez serwisy Komisji Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny H2020

31 stycznia br. upływa termina nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję. Wybrana grupa zaczne prace w pierwszym kwartale tego roku, a zakończy w grudniu 2017r.


Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?p=27790

 

 


Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe

10 lutego br. zapraszamy na spotkanie pt.: "Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe". Bedą to interaktywne warsztaty, podczas których omówiona zostanie teoria poparta licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Kierujemy to spotkanie do osób odpowiedzialnych za rozwój wydziałów i instytutów oraz innych instytucji naukowych.


Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza