AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

ŻYCZENIA NOWOROCZNE


Życzymy wszelkiej pomyślności, licznych sukcesów
oraz wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym 2016 roku.
Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
12 stycznia 2016r. zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Spotkanie skierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w programach ramowych.
Podczas warsztatów oprócz części teoretycznej przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia praktyczne, dotyczące różnych etapów opracowywania budżetu projektu.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


ERC STARTING GRANTS
Informujemy, że do 17 listopada br. otwarty jest konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC).Przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali dyplom doktora 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2016 r. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.
Grant ERC Strating Grant daje mozliwość stworzenia niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.


Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1135-erc-2016-stg.html


Warsztaty - jak napisac wniosek do programu Ramowego Horyzont 2020?
W dniach 2-3 grudnia br. zapraszamy na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Warsztaty są dla osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków.
W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.
Udział w warsztatach jest bezpłatny

Więcej informacji zakładce "Szkolenia".


Finanse w Horyzoncie 2020
26 listopada br. organizujemy warsztaty: "Finanse w Horyzoncie 2020". Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze przyswojenie zasad finansowych obowiązujących w Horyzoncie 2020.

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia


Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
18 listopada 2015 r. zapraszamy na szkolenie dotyczące aspektów prawnych i administracyjnych zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak -rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej oraz Anna Chuda z ZUS. Omówione zostaną obowiązujące przepisy krajowe oraz ich praktyczne zastosowanie. Podczas szkolenia będzie możliwość konsultacji konkretnych przypadków zatrudnienia cudzoziemców w Polsce lub wysyłania Polaków za granicę.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
20 października br. zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Spotkanie skierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w programach ramowych.
Podczas warsztatów oprócz części teoretycznej przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia praktyczne, dotyczące różnych etapów opracowywania budżetu projektu.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych
15-16 grudnia br. organizujemy warsztaty zatytułowane: "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych". Serdecznie zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy są zainteresowani składaniem wniosków do Komisji Europejskiej lub są w trakcie realizacji projektu. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze zapoznanie sie z różnymi aspektami zarządzania projektami.

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia


Konferencja Otwieramy polską naukę
W dniach 21-22 września br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na konferencję "Otwarta nauka". Będzie ona poświęcona udziałowi polskich zespołów w Horyzoncie 2020 i otwartemu dostępowi do treści naukowych. Drugiego dnia odbędzie się Polsko-Chińskie Forum Rektorów.

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/otwarta-nauka/


Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
W dniach 16-17 września br. zapraszamy na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Warsztaty są dla osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków.
W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Więcej informacji zakładce "Szkolenia".


Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów ramowych UE
18 września br. organizujemy szkolenie: "Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE". Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. W programie spotkania omówione zostaną zasady finansowe obowiązujące w Horyzoncie 2020 oraz teoretyczne i praktyczne aspekty przeprowadzania audytów w Programach Ramowych.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych
Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje seminarium pt.: „Zostań profesjonalnym recenzentem projektów w krajowych i międzynarodowych programach innowacyjnych". Podczas seminarium zaprezentowane zostaną możliwości dla recenzentów w programach: Horyzont 2020, Granty na Granty oraz programach NCBR (tbd), poznamy także doświadczenia ekspertów już oceniających wnioski.

Do udziału zapraszamy dotychczasowych recenzentów, jak również osoby zainteresowane oceną projektów w Horyzoncie 2020, programach NCBR oraz Grantów na Granty.

Seminarium odbędzie się 29 czerwca br. w Warszawie w Pałacu Staszica ul. Nowy Świat 72 w godz.: 10:30 - 14:00.

Szczegółowe informacje:
http://www.kpk.gov.pl/?event=zostan-profesjonalnym-recenzentem-projektow-w-krajowych-i-miedzynarodowych-programach-innowacyjnych


Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
19 czerwca br. zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Spotkanie skierowane jest do osób posiadających ogólną wiedzę w programach ramowych.
Podczas warsztatów oprócz części teoretycznej przeprowadzone zostaną liczne ćwiczenia praktyczne, dotyczące różnych etapów opracowywania budżetu projektu.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Jak pisać, żeby się popisać? Warsztaty odwołane

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zaplanowane na dzień 16 kwietnia br. warsztaty z pisania wniosków o granty indywidualne „Jak pisać, żeby się popisać?” zostały odwołane. O nowym terminie ww. warsztatów poinformujemy wkrótce.


Życzenia świąteczne
Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.
życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE


Zasady finansowe w Horyzoncie 2020 - warsztaty
14 kwietnia br. organizujemy warsztaty: "Finanse w Horyzoncie 2020". Szczególnie zapraszamy osoby zajmujące się sprawami finansowymi projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych UE. W programie warsztatów przewidziano wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających na łatwiejsze przyswojenie zasad finansowych obowiązujących w Horyzoncie 2020.

Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia


Jak pisać, żeby się popisać? Szkolenie odwołane. Nowy termin zostanie podany wkrótce.
16 kwietnia br. zapraszamy na warsztaty "Jak pisać, żeby się popisać? Warsztaty pilotażowa z pisania wniosków o granty indywidualne." Spotkanie jest skierowane do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora. Podczas warsztatów omówimy zasady ubiegania się o stypendium indywidualne w akcjach Marii Skłodowskiej-Curie oraz przeprowadzimy ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP - I faza
18 lutego br. zapraszamy na szkolenie "Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP - I faza". Skierowane jest ono do przedsiębiorców , którzy planują wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub technologii. Podczas spotkania omówione zostaną mozliwości oferowane w ramach Instrumentu dla MŚP.

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza