AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Wesołych Świąt!
Z okazji magicznych Świąt Bożego Narodzenia i otwierającego nowe możliwości Nowego Roku życzymy Państwu, aby nadchodzący 2015 rok był pełen sukcesów i radości, niczym świąteczny piernik bakalii oraz okazją do inspirujących spotkań - jak bliskie spotkania wigilijne i czasem dobrych pomysłów i nieszablonowych rozwiązań - jak kreatywnie ozdobiona choinka!

Zespół RPK Poznań, Poznański Park Naukowo-Technologiczny


Prezentacje z konferencji "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki"
Prezentacje z konferencji nt. Horyzontu 2020 zorganizowanej 3 grudnia 2014 r. przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych w Poznaniu wraz z Uniwersytetem im, Adama Mickiewicza oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punkem Kontaktowym Programów Badawczych UE  znajdują się w archiwum szkoleń.


„Uwłaszczenie - zmiany w relacjach między twórcą a uczelnią, w świetle nowych zapisów w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym”
10 grudnia br. zapraszamy na szkolenie „Uwłaszczenie - zmiany w relacjach między twórcą a uczelnią, w świetle nowych zapisów w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym". Podczas wydarzenia zostaną przedstawione zmiany w Prawie o Szkolnictwie Wyższym, które weszły w życie z dniem 1 października br. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. uwłaszczenia naukowców.

Szkolenie poprowadzi mec. Michał Żukowski, radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawnych finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, były pracownik renomowanych warszawskich kancelarii i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie Kierownik Działu Prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laureat tegorocznej edycji programu „Rising Stars Prawnicy-Liderzy jutra" organizowanego przez Lexis Nexis i Dziennik Gazetę Prawną.

Szczegółowe informacje w zakładce: Szkolenia


KONFERENCJA - Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki
3 grudnia br. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych w Poznaniu wraz z Uniwersytetem im, Adama Mickiewicza oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punkem Kontaktowym Programów Badawczych UE  zapraszają na konferencję "Horyzont 2020 - wyzwania i szanse dla polskiej nauki."
Więcej informacji


Konferencja dot. badań międzynarodowych i prawa własności intelektualnej
Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ i projekt Heip-Link zapraszają 28 października br. na konferencję dotyczącą problematyki badań międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem roli prawa własności intelektualnej.Konferencja jest podsumowaniem ponad dwuletniego projektu HEIP-LINK, który ma na celu wspieraniu współpracy naukowej i badawczej między europejskimi uczelniami wyższymi i ich strategicznymi partnerami w państwach BRICS, ASEAN i Ameryce Łacińskiej. Zakres tematyki konferencji obejmuje mi.in. następującą tematykę zalety międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej, własność intelektualna w kontekście badań transgranicznych, komercjalizacja wyników badań naukowych, rola centrum transferu technologii, Horizon 2020 w kontekście współpracy międzynarodowej i praw własności intelektualnej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Roboczym językiem konferencji będzie język angielski.

Zapraszamy do udziału w konferencji badaczy uczestniczących w projektach międzynarodowych, przedstawicieli centrów innowacji i transferu technologii, krajowych punktów kontaktowych, organizacji zarządzających własnością intelektualną, menadżerów projektów naukowych i badawczych.

Udział jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje:

http://www.heip-link.net/content/open-registration-international-conference-ip-management-poland


Katedra ERY - ponowne ogłoszenie konkursu na kierownika
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ponownie ogłosił nabór na kierownika Katedry ERA w ramach projektu BIO-TALENT [The Creation of the Department of Integrative Plant Biology] finansowanego jako pilotażowy konkurs ERA Chairs 7PR. Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie genetyki genomiki roślin, a jego zadaniem będzie utworzenie zespołu badawczego [6 naukowców oraz broker innowacji]. Czas trwania projektu - 2014-2019.

Szczegółowe informacje:
http://www.igr.poznan.pl/pl/bio-talent/job-vacancies


Ogłoszenie wyników konkursu "Bilet do Horyzontu 2020"
Niniejszym mamy przyjemność poinformować, że laureatem konkursu "Bilet do Horyzontu 2020" został Pan dr inż. Remigiusz Łabudzki z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie gratulujemy!


Jak mówić by Cię zrozumiano
26 września br. zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu OFERTA NAUKI DLA BIZNESU. Szkolenie „Jak mówić by Cię zrozumiano" będzie dotyczyło umiejętności niezbędnych pracownikom naukowym przy skutecznym i efektywnym nawiązywaniu relacji z biznesem. Prezentowana metodyka zostanie oparta na narzędziu Business Model Canvas. Szkolenie będzie połączone z praktycznymi ćwiczeniami oraz lunchem i sesją networkingową. Dedykowane jest dla pracowników naukowych, a prowadzone będzie przez ekspertów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Szczegółowe informacje: http://dtt.ppnt.poznan.pl/component/seminar


Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
W dniach 17-18 września br. zapraszamy na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Warsztaty są dla osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków.
W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji zakładce "Szkolenia".


KONKURS dla Naukowców „Bilet do Horyzontu 2020”
Jeśli jesteś naukowcem pracującym, na terenie województwa wielkopolskiego i Ziemi Lubuskiej, w państwowej uczelni wyższej, w państwowym instytucie badawczym lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, zapraszamy do udziału w konkursie „Bilet do Horyzontu 2020".

Do 8 września 2014 r. do godz. 12.00 czekamy na propozycje projektów badawczo-wdrożeniowych, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Następnie komisja konkursowa oceni zebrane pomysły pod względem potencjału do nawiązania współpracy międzynarodowej oraz wyłoni dwóch laureatów.

 

Nagrodą jest wyjazd na wydarzenie „Horizon 2020 - EU Brokerage Event on Energy and Environment", które odbędzie się w Lille we Francji, 9 października 2014 r.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: krystian.jarmuszkiewicz@ppnt.poznan.pl


Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Poznan Open Innovation Marketplace
11 września br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zaplanowano spotkanie dużych firm z młodymi innowatorami. Udział wezmą - z jednej strony - start-upy, spin-offy, innowatorzy i pomysłodawcy (solvers), a z drugiej - korporacje (challengers), które szukają dla siebie nowych rozwiązań i unikatowych technologii.
Na rozwiązanie czekają zadania (challenges) m.in. od takich gigantów jak Beiersdorf, Bertelsmann, Philips czy Synthos. Wydarzenie ma zasięg europejski.

Zgłaszać się można do 23. sierpnia br.
Szczegółowe informacje: http://iasp.ppnt.poznan.pl/page/14-Poznan-Open-Innovation-Marketplace

Wydarzeniu towarzyszy IASP European Division Workshop (także 11 września) - międzynarodowy warsztat dla managerów parków naukowo-technologicznych i centrów innowacji.
Szczegółowe informacje: www.iasp.ppnt.poznan.pl


Granty na granty ogłoszone
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 30.000 zł

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacja konkursową na stronie MNiSW


Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?
W dniach 24-25 czerwca br. zapraszamy na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Warsztaty są dla osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego HORYZONT 2020 oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków.
W programie liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny.

Szczegółowe informacje w zakładce Szkolenia


Nauka warta Zachodu! - SZKOLENIE ODWOŁANE
17 czerwca br. zapraszamy na spotkanie "Nauka warta Zachodu! Korzyści z udziału w projektach międzynarodowych". Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projektach miedzynarodowych finansowanych z Horyzontu 2020. Spotkanie to będzie połączone z forum doswiadczeń naukowych i mozliwością nawiązania bezposrednich kontaktów.

Szczegółowe informacje w zakładce: Szkolenia


PROMUJ SIĘ GLOBALNIE!!!
Naukowców z poznańskich uczelni, którzy są otwarci na nawiązywanie międzynarodowych kontaktów badawczych i biznesowych, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "BIO - Promuj się globalnie!!!"organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Główną nagrodą jest tygodniowy wyjazd na BIO International Convention - The Global Event for Biotechnology w terminie 23-26.06.2014 r. do San Diego (Kalifornia, Stany Zjednoczone).BIO International Convention to wydarzenie dla szeroko pojętej branży biotechnologicznej, obejmującej takie specjalności jak np.: bioprocesy, rozwiązania IT, diagnostyka, chemia, medycyna i farmacja. Co roku gromadzi ono tysiące głównych graczy rynkowych z ponad 60-ciu krajów. Tydzień intensywnego nawiązywania kontaktów otworzy Ci nowe możliwości i pozwoli nawiązać międzynarodową współpracę.

Szczegółowe informacje: http://dtt.ppnt.poznan.pl

 

 


Udział w projekcie badawczym - wymiar osobisty i interpersonalny
3 kwietnia br. Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza naukowców do udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektem. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Udział w projekcie badawczym - wymiar osobisty i interpersonalny". Szkolenie poprowadzi Tomasz Cichocki - ekspert w zakresie innowacji i transferu wiedzy, konsultant, doradca, trener biznesu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona !!!

Szczegółowe informacje:http://www.ucitt.pl/preinkubator/oferta.php


Katedra ERY - kierownik poszukiwany
Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ogłosił nabór na kierownika Katedry
ERA w ramach projektu BIO-TALENT [The Creation of the Deparment of
Integratove Plant Biology] finansowanego jako pilotażowy konkurs
ERA cHairs 7PR. Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie genetyki
genomiki roślin, a jego zadaniem będzie utworzenie zespołu badawczego [6
naukowców oraz broker innowacji]. Czas trwania projektu - 2014-2019.

Szczegółowe informacje:
http://www.igr.poznan.pl/news/71/60/Nabor-na-Kierownika-Katedry-ERA-rozpoczety


EURAXESS ROADSHOW
Komisja Europejska wystąpiła z nową inicjatywą promującą EURAXESS. W ramach tej promocji do 29 miast z 22 krajów europejskich przyjedzie specjalny autobus reklamowy. W Polsce odwiedzi on Poznań, Warszawę oraz Wrocław. W Poznaniu będziemy go gościć na Kampusie UAM Morasko 14 marca b.r. w godz. 10:00 - 16:00.
Jego zadaniem jest pokazanie pełnej oferty usług sieci Centrów Informacji EURAXESS, dotyczących informacji i wsparcia europejskich i pozaeuropejskich naukowców w rozwoju kariery naukowej, w dostępie do rynku pracy, w mobilności międzynarodowej.
W tym dniu RPK PR UE wraz z Centrum Informacji EURAXESS organizuje szkolenie dla studentów, doktorantów, naukowców i instytucji naukowych. Będzie się ono składało z dwóch części. Pierwsza dla studentów, doktorantów i naukowców, będzie dotyczyć portalu EURAXESS, poszukiwania pracy oraz stypendiów. Pokazana zostanie bogata gama stypendiów i ofert pracy dostępna za pomocą portalu, jak również stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. W drugiej części zaprezentowane zostaną możliwości dla instytucji naukowych, usługi EURAXESS oraz stypendia instytucjonalne.
Planowana jest także prezentacja jedynej w Poznaniu instytucji będącej laureatem loga "HR Excellence in Research" oraz debata na temat Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Szczegółowe informacje w zakładce Szkolenia


Przestrzeń kosmiczna w Horyzoncie 2020 - możliwości grantowe.
3 marca br. zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom finansowania grantów dotyczących przestrzeni kosmicznej z Programu Horyzont 2020.
Seminarium skierowane jest do naukowców oraz przedsiębiorców.
Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady Horyzontu 2020, tematy pierwszych konkursów, a także zasady współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
Ponadto omówione zostaną możliwości otrzymania grantów zarówno dla indywidualnych naukowców, jak i dla instytucji w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie oraz z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Szczegółowe informacje w zakładce: Szkolenia


DRUGA WIECZORNA E-DEBATA W PORTALU NAUKOWCA - ŻYCIE DLA I Z NAUKI
W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz firmy DGA S.A. 7 lutego br. zapraszamy Państwa do udziału w „Drugiej Wieczornej E-Debacie w Portalu Naukowca". W spotkaniu można uczestniczyć stacjonarnie lub wirtualnie - z dowolnego miejsca z dostępem
do Internetu. W debacie udział weźmie 6 reprezentantów różnych nauk. Tematyka dyskusji będzie skupiać się na kwestii życia dla i z nauki. Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na m.in. następujące pytania:
- co oznacza dziś bycie naukowcem?
- jak myśleć o sensie i wartości pracy badacza?
- czy możliwe jest życie z nauki?

Uzupełnieniem debaty jest dedykowane szkolenie poświęcone dwóm tematom: „Jak skutecznie zdobywać granty? Dobre praktyki dla Horyzontu 2020" oraz „Efektywna współpraca z uczelnianymi komórkami wsparcia".

Miejsce (E-Debata): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, sala 111A
Miejsce (szkolenie): Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, sala 029A

Rejestracja dla uczestników stacjonarnych - poprzez e-mail: jakub.jasiczak@ue.poznan.pl

Dostęp do transmisji internetowej (Korzystanie z czatu wymaga rejestracji)
http://new.livestream.com/portalnaukowca/debata

 


Horyzont 2020 oraz COSME – możliwości dla przedsiębiorstw
24 lutego br. organizujemy szkolenie „Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie?".
Nowa perspektywa finansowa 2014 - 2020 jest szansą również dla polskich firm. Możliwości dofinansowania, specjalne instrumenty finansowe dla MŚP, zasady aplikowania do programów Horyzont 2020 oraz COSME przedstawią eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Szczegółowe informacje w zakładce Nasze szkolenia


Platforma upowszechniania nauki w Polsce – PONAD HORYZONTEM
Pod koniec ubiegłego roku w Internecie, dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powstała nowa inicjatywa, której celem jest popularyzacja szeroko rozumianej nauki. Poprzez filmy, galerie zdjęciowe i artykuły, powstające we współpracy z naukowcami, twórcy platformy chcą przybliżać specyfikę różnych dziedzin nauki, prezentować badania prowadzone przez polskich naukowców oraz ich wyniki i sposoby praktycznego wykorzystania. Będą pokazać jak różne są metody uprawiania poszczególnych dziedzin nauki - od nauk humanistycznych po tzw. nauki ścisłe. Będą wykazywać jak dotychczasowy trend nauki w kierunku specjalizacji, zmienia się coraz bardziej w konieczną interdyscyplinarność. Na platformie prezentowane będą poszczególne instytucje naukowe poprzez ich działalność i osiągnięcia.
Platforma PONAD HORYZONTEM ma spoglądać dalej, głębiej szerzej. Cały czas rozwija się, więc może być miejscem na prezentowanie swoich dokonań.

Platforma jest ogólnie dostępna pod adresem www.o-nauce.pl


Materiały z konferencji inaugurującej Horyzont 2020
W dniach 14-16 stycznia br. na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja otwierająca program Horyzont 2020 w województwach wielkopolskim i lubuskim.  Konferencja została zorganizowana przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przy współpracy wyżej wymienionych uczelni.

Prezentacje przedstawiane podczas poszczególnych dni są do pobrania w:
 archiwum szkoleń

 


OTWARCIE HORYZONTU 2020 - KONFERENCJA INAUGURUJĄCA W POZNANIU!
Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą program Horyzont 2020 w województwach wielkopolskim i lubuskim. Inauguracja odbędzie się od 14 do 16 stycznia 2014 roku na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja jest organizowana przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM przy współpracy wyżej wymienionych uczelni.

W pierwszym dniu wydarzenia będzie mowa o nowej perspektywie finansowej dla badań i innowacji w latach 2014-2020, czyli o nowych programach operacyjnych, komplementarnych w stosunku do Horyzontu 2020: programach Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja i Rozwój, Polska Cyfrowa i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, a także o Horyzoncie 2020.

Drugi dzień będzie poświęcony w całości Horyzontowi 2020. Omówione zostaną zasady oraz możliwości udziału w priorytetach - Wyzwania społeczne i Wiodąca rola w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem szans dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzeci dzień to okazja do zapoznania się z ofertą Horyzontu 2020 w zakresie stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie, grantów Europejskiej Rady Badań Naukowych i akcji dotyczącej poszerzania uczestnictwa skierowanej głównie do nowych krajów członkowskich.

Szczegółowe informacje w zakładce: nasze szkolenia


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza