AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Granty na granty dla MŚP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II rundę naboru w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu.Wsparcie na uzyskanie grantu to możliwość refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji do 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych międzynarodowych programów innowacyjnych (także ogłaszanych i wdrażanych poza UE).

Refundacja może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 tys. złotych, jeśli jest on koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 tys. złotych - jeśli jest partnerem w projekcie.

W 2. rundzie naboru w 2012 roku, do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje kwota ok. 1,5 mln złotych, niewykorzystanych środków, po pierwszej rundzie

Nabór wniosków trwa od dnia 4 września 2012 r. do dnia 15 października 2012 r. do godz. 16.30.

 

Szczegółowe informacje: http://www.parp.gov.pl/granty

 Oxygenalia 2012
Stowarzyszenie oraz Kapituła Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego organizują I Międzynarodową Konferencję Naukową - Oxygenalia 2012. Celem konferencji jest pokazanie kluczowej roli tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych i medycynie oraz w praktycznych i przemysłowych zastosowaniach. Oxygenalia to interdyscyplinarne wydarzenie naukowe z udziałem polskich uczonych o światowej sławie oraz wybitnych naukowców zagranicznych, odbędzie się w Collegium Chemicum Wydziału Chemii UAM, na Kampusie Morasko w Poznaniu, w dniu 26 października br. Hasłem konferencji jest „Tlen pierwiastkiem życia". W podejmowanych interdyscyplinarnych działaniach w ramach Oxygenaliów pragniemy przybliżyć społeczeństwu, środowisku naukowemu i młodzieży studenckiej światowe osiągnięcia oraz dorobek wybitnych uczonych i inżynierów, zwłaszcza polskich, w aktualnie prowadzonych badaniach naukowych, aplikacjach medycznych i działaniach przemysłu.

Szczegółowe informacje: www.oxygenalia.plKonkursy FNP
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków do następujących programów:
-HOMING PLUS - termin złożenia wniosku - 15 października 2012 r.
- POMOST (granty ułatwiające powrót do pracy naukowej rodziców) - termin złożenia wniosku - 15 października 2012 r.
- START - termin złożenia wniosku - 17 września - 31 października 2012 r.
- VENTURES - termin złożenia wniosku - 1 września - 31 października 2012 r.

 

Dokumentacja konkursowa jest dostępne na stronie internetowej FNP


140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało w dwóch konkursach aż 140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym. W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.
Wnioski mozna składać do 28 września br.

Szczegółowe informacje:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1473,140-mln-zl-na-lepsza-wspolprace-uczelni-z-gospodarka.html


Zostań ekspertem w Programie Polsko-Norweska Współpraca Badawcza!
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza zaprasza specjalistów z dziedzin naukowych, ekonomicznych i technologicznych do składania  aplikacji do bazy ekspertów Programu. Eksperci będą oceniać wnioski o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu.
Kandydaci muszą posiadać umiejętności i wiedzę odpowiednią dla obszarów działalności, które reprezentują. Muszą posiadać wysoki poziom doświadczenia zawodowego w sektorze publicznym lub prywatnym związanym z co najmniej jednym z następujących obszarów lub działań: badania w danej dziedzinie naukowej/technologicznej, zastosowanie wyników badań naukowych, transfer technologii, innowacje oraz współpraca międzynarodowa w nauce i technologii.

Szczegółowe informacje:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,1439,zostan-ekspertem-w-programie-polsko-norweska-wspolpraca-badawcza.html


Stypendia zagraniczne dla naukowców i doktorantów
Stypendia zagraniczne dla naukowców i doktorantów polecane przez Centrum Euraxess wg terminów aplikowania:

1. stypendia post-doc w Belgii  - 15 września 2012
http://www.vib.be/en/training/postdoc-program/Pages/default.aspx

2. program stypendialny PhD Microsoft Research Cambridge - 20 września 2012
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-europe.aspx

3. stypendia na Tajwanie  - 30 września 2012
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

4. stypendia Fundacji Kościuszkowskiej do USA - 15 października 2012
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/

5. stypendia post-doc uniwersytetów australijskich - październik 2012
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships

6. stypendia PhD i post-doc w Szwajcarii - SCIEX - termin 1 listopada 2012
http://sciex.pl/

7. stypendia DAAD na pobyty badawcze w Niemczech - termin 15 listopada 2012
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html

8. stypendia PhD i post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta do Niemiec - na bieżąco
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

Inne możliwości na stronie portalu Euraxess Polska:
http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych


Dołączanie do projektów ICT
Pojawiła się możliwość dołączania się do trwających projektów obszaru ICT. Jest ona zawarta w programie pracy w działaniu "Objective ICT-2013.11.4: Supplements to Strengthen
Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union "realizowanym w call 10. Konkurs ten zostanie otwarty 10-go lipca 2012 r. Dotyczy to już trwających projektów, które kończą się po 30 czerwca 2014 r.

Warunkiem udziału jest wystąpienie koordynatora projektu z wnioskiem o dołączenie nowego partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum i uzasadnienie jego obecności w konsorcjum. Dofinansowanie max. do 1 mln€ lecz nie więcej niż 30% częścibudżetu projektu finansowanego przez UE.


szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/shownews.html?id=10440

 


Komisja Europejska ogłosiła konkursy w 7.PR
10 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy w 7.PR. 8,1 miliarda euro przeznaczone jest na badania i innowacje prowadzące do pobudzenia gospodarczego i wzrostu zatrudnienia oraz zwiększające
konkurencyjność Europy. W 52 konkursach mogą wziąć udział naukowcy, uniwersytety, instytuty i organizacje oraz przedsiębiorstwa z wszystkich państw członkowskich i stowarzyszonych.

Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do konkursów można znaleźć na stronie CORDIS -  http://tinyurl.com/ccx66k9


Karier naukowa w Europie - ankieta Komisji Europejskiej
Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej (5min.) ankiety Komisji Europejskiej, która dotyczy barier związanych z rozwojem kariery naukowców w Europie.
Pytania zostały opracowane przez naukowców z różnych krajów wybranych przez KE jako „Voice of the Researchers" w celu konsultowania kwestii wpływających na kariery naukowców pracujących w Europie. Następnie naukowcy zostali zaproszeni do Brukseli w marcu b.r., aby porozmawiać m. in. o następujących kwestiach:możliwości rozwoju kariery naukowej oraz utrudnień z tym związanych, postrzegania zawodu naukowca, zabezpieczeń społecznych, finansowania badań itp

Dyskusje pokazały niekiedy znaczące rozbieżności występujące pomiędzy regulacjami krajowymi a aspiracjami KE. Zebranie Państwa opinii ma na celu zidentyfikowanie najistotniejszych kwestii, z którymi borykają się naukowcy.

Ankieta zostanie automatycznie zamknięta po zebraniu 1000 formularzy.

 

Szczegółowe informacje: www.surveymonkey.com/s/FT7KNRZ


Granty na granty
22 maja br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił VI edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych zamierzających podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

Możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

 

Więcej informacji:

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=224&layout=1&page=0PRZYWÓDZTWO ZADANIOWE W FIRMIE - STRATEGIE I KOMPETENCJE
InQbator Technologiczny i Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają 2 marca br. na szkolenie otwarte pt.: PRZYWÓDZTWO ZADANIOWE W FIRMIE - STRATEGIE I KOMPETENCJE. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników firm ukierunkowanych na pracę zadaniową i projektową, osób zainteresowanych skuteczniejszym zarządzaniem zasobami firmy i jej otoczenia oraz wzmacnianiem osobistego potencjału.
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 PLN netto/osobę.
Więcej informacji: www.inqbator.pl


Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!
8 marca br. organizujemy na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu seminarium "Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!". Podczas spotkania uczestnicy bedą mieli okazję do zapoznania się teoretycznie i praktycznie jak zostaje się ekspertem KE. W programie przewidziane są wystąpienia osób, które podzielą się swoimi doświadczeniami z oceniania wniosków projektowych.

Szczegóły na stronie internetowej w dziale Nasze szkolenia


STAŻE I SZKOLENIA BIOTECHNOLOGICZNE
INNO GENE S.A. oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. zapraszają wielkopolskich naukowców z dziedziny biotechnologii do udziału w projekcie "BIO-TECH TRANSFER - staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A." (BIO-TECH). Jest on realizowany w ramach priorytetu 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu wsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R.

Adresatami projektu BIO-TECH są wielkopolscy pracownicy naukowi jednostek badawczych oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w wielkopolskich jednostkach naukowych lub badawczo - rozwojowych na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora. Oferta kierowana jest do reprezentantów następujących dziedzin nauki: biotechnologii (medycznej, rolniczej i przemysłowej), biologii molekularnej i biochemii.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego br.

 

Więcej informacji: www.inno-gene.eu


NAUKA BEZ GRANIC - MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z BRAZYLIĄ
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza polskich naukowców do korzystania z brazylijskiego programu „Science without Borders" (SwB). Został on stworzony w lipcu br. w celu doskonalenia procesu kształcenia kadr dla strategicznych sektorów high-tech oraz wzmocnienia naukowej i technologicznej kadry tego kraju.
W ramach programu SwB naukowcy spoza Brazylii mogą ubiegać się o granty badawcze realizowane w tym państwie. Taka możliwość oferowana jest młodym badaczom po doktoracie oraz doświadczonym naukowcom o uznanej pozycji w swojej dziedzinie.
Terminy składania wniosków :
15 lutego, 4 czerwca i 1 października br.

Więcej informacji
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/opportunities-for-individuals-from-abroad
Strona programu „Science without Borders"
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/home

 


Staż kluczem do biznesu
Fundacja ProRegio zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wielkopolskich uczelni do wzięcia udziału w naborze na bezpłatne miesięczne staże, które odbywać się będą w zagranicznych i krajowych przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskają Państwo pisząc na adres marek.kotecki@proregio.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 61 855 05 28.

Regulamin uczestnictwa oraz wymagana dokumentacja rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.proregio.org.pl w zakładce PROJEKTY/STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU

 


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza