AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Nominacja polskiej "Nocy naukowców"
Noc Naukowców została nominowana w plebiscycie "SOCZEWKI FOCUSA" w
kategorii INICJATYWA. Nagroda w tej kategorii jest przyznawana osobom,
instytucjom czy organizacjom, które potrafią zachęcić do poszerzania
wiedzy oraz popularyzują naukę poprzez zabawę.

Plebiscyt "SOCZEWKI FOCUSA" ogłoszony przez redakcję miesięcznika
„Focus" ma wyłonić najważniejsze wydarzenia naukowe 2011r. Nominacje
zostały przyznane w czterech kategoriach: NADZIEJA, INICJATYWA, PRZEŁOM
(po 5 kandydatur) i KSIĄŻKA(4 kandydatury). *Głosowanie rozpoczęło się
24 listopada br. i potrwa do 16 stycznia r.* Wyniki zostaną ogłoszone w
lutym 2012 r.

Szczegółowe informacje: http://www.focus.pl/informacje/soczewki11/


HORYZONT 2020 nowości z Komisji Europejskiej
30 listopada br. Komisja Europejska ogłosiła pakiet środków na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. Przedstawiona została propozycja zainwestowania 80 mld euro w badania i innowacje w celu przyspieszenia wzrostu i stworzenia miejsc pracy. Programy te będą finansowane w latach 2014-2020.

Szczegółowe informacje:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1475&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en


Konkursy Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 15 września br. trzy konkursy dla badaczy. Pierwszy przeznaczony jest dla naukowców, którzy potrzebują środków na zakup lub zbudowanie aparatury naukowo-badawczej.
Drugi skierowany jest do osób dopiero rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora, które chcą otrzymać fundusze na sfinansowanie badań. W ramach trzeciego konkursu można wnioskować o dotację na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowców.
Szczegółowe informacje: http://www.ncn.gov.pl/


List do rektorów
Minister Barbara Kudrycka 23 sierpnia br. skierowała do rektorów szkół wyższych list informujący o nowych obowiązkach uczelni, które wynikają z wchodzącej w życie 1 października 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/konkursy-na-wolne-stanowiska-pracy-na-uczelniach/


European Union Women Innovators prize
Komisja Europejska w celu zachęcenia kobiet do udziału w badaniach ogłosiła konkurs European Union Women Innovators prize. W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze osiągnięcia trzech kobiet
z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, które są twórcą lub współtwórcą przedsiębiorstwa.
Wartość nagród wynosi:
pierwsze miejsce : 100.000 euro
drugie miejsce: 50.000 euro
trzecie miejsce: 25.000 euro
Wnioski można składać do: 20 września br., do godziny 17.00
Szczegółowe informacje:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovatorsHORIZON 2020 - efekty konsultacji
Komisja Europejska przeprowadziła warsztaty i spotkania konsultacyjne dotyczące kształtu nowego programu HORIZON 2020. Osiągnięty efekt to kierunki w jakie zmierza nowy program.
Szczegółowe informacje:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops


Otwarto nowe konkursy w 7. PR!!!
20 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła 42 nowe konkursy w 7. Programie Ramowym UE we wszystkich obszarach tematycznych i akcjach 4 programów szczegółowych: Współpracy, Ludziach, Pomysłach i Możliwościach. Większość z nich zostanie zamknięta w listopadzie bądź grudniu tego roku.

Lista konkursów oraz niezbędna dokumentacja do każdego z nich jest dostępna na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls .

W dniu ogłoszenia konkursu strona była często wyłączona ze względu na przeciążenie serwerów Komisji Europejskiej. Dostępność strony będzie ulegać poprawie, dlatego zachęcamy do regularnych prób połączeń. Terminarz konkursów znajdzie się wkrótce w zakładce "Konkursy" działu "7. Program Ramowy" naszej strony internetowej.


Projekty z 7.PR w naszym regionie
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego w Wielkopolsce i Lubuskiem.
Szczegóły w zakładce: 7. Program Ramowy UE


Wsparcie na uzyskanie grantu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosila nabór wniosków do I edycji programu "Wsparcie na uzyskanie grantu". Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Wsparcie można otrzymać pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego. Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym.
Wnioski mozna składać od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje: http://www.parp.gov.pl/index/index/1762


Kalkulacja ryczałtu dla właścicieli MŚP
Komisja Europejska wprowadziła na początku roku radykalne rozwiązanie dotyczące kalkulacji ryczałtu wynagrodzń właścicieli MŚP w postaci ryczałtu na koszty osobowe dla tych, którzy nie pobierają
pensji, w związku z czym ich wynagrodzenia nie są formalnie rejestrowane w systemie księgowym. KE opracowała proste narzędzie do kalkulacji ryczałtu w odniesieniu do poszczególnych krajów.
Jest to rozwiązanie tymczasowe, bardziej zaawansowane narzędzie pojawi się za pewien czas w systemie Participant Portal, ale na razie można  korzystać z istniejącego.
Znajduje się ono na stronie:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/cordis-sme-owners-rates_en.zip


Europejskie konsultacje kształtu nowego programu ramowego
20 maja br. upływa termin wyrażania opinii przez środowisko naukowe i przemysłowe oraz ich reprezentanów  na temat Zielonej Księgi dotyczącej kształtu kolejnego europejskiego programu badań rozpoczynającego się w 2013r. Zachecamy do zabrania głosu w tej sprawie.
10 czerwca br.  w Brukseli odbędzie się konferencja podsumowująca przeprowadzone konsultacje.
Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm


Innowacje drogą do sukcesu.
30 marca br. w hotelu Vivaldi w Poznaniu odbędzie się spotkanie "Innowacje drogą do sukcesu. Możliwości 7. Programu Ramowego UE dla przedsiębiorstw." Do udziału zapraszamy szczególnie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy podczas spotkania uzyskają praktyczne wskazówki nt. pisania wniosków. Udział firm aktualnie realizujących projekty z 7. PR pozwoli słuchaczom zapoznać się z doświadczeniami z uczestnictwa oraz korzyściami, jakie odnosi firma biorąc udział w 7. Programie Ramowym UE. Dodatkowym atutem będzie udział eksperta Komisji Europejskiej, który udzieli słuchaczom cennych wskazówek dotyczących pisania wniosków.
Omówimy też wstępne wyniki projektu europejskiego MaPEeR SME, który bada programy wspierające współpracę MŚP i jednostek badawczych w całej UE.
Szczegóły na naszej stronie internetowej w dziale Nasze szkolenia


Nowe zasady dofinansowania projektów z 7.PR przez Ministerstwo
11 stycznia br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowania w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych
na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U.
Nr 20 poz. 103). Nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę dotyczacą wysokości dofinansowania wkładu własnego. Aktualnie będzie możliwe otrzymanie do 80% środków krajowych. Rozporządzenie weszło w życie 12 lutego br.
Szczegółowe informacje: http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=104&layout=1&page=0


ANKIETA DOT. PRZYSZŁEGO PROGRAMU RAMOWEGO
W związku ze zbliżającym sie kolejnym Programem Ramowym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi prace nad polskim stanowiskiem w tym aspekcie. W związku z tym opracowano kwestionariusz dotyczący doświadczeń związanych z uczestnictwem w 7. Programie Ramowym oraz z zaleceniami odnoszącymi przyszłego Programu Ramowego. MNiSW zwraca się z prośbą o wypełnanie zamieszczonej na stronie internetowej ankiety i przesyłanie jej na adres: piotr.kowalik@nauka.gov.pl w terminie do 14 lutego br.

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/trwaja-prace-nad-przyszlym-programem-ramowym/


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza