AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Dwumiesięcznik "Spin off"
Fundacja ProRegio zaprasza wielkopolskich naukowców oraz studentów do lektury pierwszego numeru dwumiesięcznika o przedsiębiorczości akademickiej - „Spin off".

W pierwszym numerze ukażą się m.in. artykuły naszych amerykańskich współpracowników poświęcone patentowaniu i funkcjonowaniu „firm technologicznych" w USA, a także wywiad z Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej UMP.

Szczegółowe informacje: www.proregio.org.pl (w zakładce projekty)


Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w programie "Ideas Plus". Do konkursu można zgłaszać projekty złozone wczesniej w programie POMYSŁY, które zostały wysoko ocenione i zakwalifikowane do drugiego etapu, ale nie zostały przyjęte do finansowania. Tremin składania wniosków upływa 29 listopada br. o godzinie 12.00
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/ideas-plus/ideas-plus/


Konkurs w ramach inicjatywy KadTech
7 lipca br. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił pierwszy konkurs w ramach Programu KadTech. Celem programu jest wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące innowacyjny projekt, którego celem jest opracowanie i komercjalizacja nowej technologii, planujące zatrudnienie w tym celu wysoko wykwalifikowanego personelu, a także dodatkowo zainteresowane zakupem usług wsparcia innowacji.

Wiecej informacji: https://kadtech.ncbir.pl.


Nowe konkursy w 7.PR otwarte!!!
20 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła 51 nowych konkursów w 7. Programie Ramowym UE - praktycznie we wszystkich obszarach tematycznych i akcjach 4 programów szczegółowych: Współpracy, Ludziach, Pomysłach i Możliwościach. Większość z nich zostanie zamknięta w grudniu tego roku.
Lista konkursów oraz dokumentacja do każdego z nich jest dostępna na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm .
Terminarz konkursów znajduje się też na naszej stronie internetowej: http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/site/index2-5.php


Granty na granty ogłoszone
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił IV edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" w 2010r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://tinyurl.com/2u6cxj3


Ankieta MOREBRAIN
Krajowe oraz Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców zwracają się z gorącą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety utworzonej w ramach międzynarodowego projektu unijnego MOREBRAIN.

W projekt zaangażowana jest cała międzynarodowa sieć EURAXESS, gdyż ankieta jest adresowana do naukowców we wszystkich krajach Europy i w USA.

Ankieta bada przyczyny, dla których naukowcy emigrują ze swoich krajów, pozostają za granicą na stałe, a także jakie są przyczyny ich powrotów do kraju pochodzenia.
Chcielibyśmy, aby ankieta dotarła do jak największej grupy naukowców, nie tylko tych na emigracji.

Wszystkich naukowców pracujących w polskich placówkach naukowych (od doktoranta po profesora), a także w przemyśle. Serdecznie prosimy o poświęcenie 15 minut naszej ankiecie.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Ankieta dostępna pod adresem: http://survey.ucd.ie/morebrain/


Raportowanie w 7.PR tylko przez internet

Komisja Europejska ogłosiła, że od 1 marca br. używanie udostępnionych przez nią internetowych narzędzi do składania raportów związanych z projektami 7. Programu Ramowego staje się obowiązkowe. Dotyczy to zarówno okresowych i końcowych raportów składanych przez beneficjentów, jak i raportów składanych przez ekspertów zaangażowanych do oceny projektów.

 

Dostęp do narzędzia dla beneficjentów możliwy jest pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal .

 

Dostęp dla ekspertów oraz krótkie instrukcje obsługi tych narzędzi znajdują się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sesam


Apel europejskich naukowców

Grupa doświadczonych europejskich naukowców opublikowała deklarację, w której domaga się znacznego uproszenia procedur administracyjnych i ram finansowania badań naukowych. Jest ona zgodna z zaleceniami i wnioskami wielu europejskich grup ekspertów.

 

Kluczowy komunikat tej oddolnej deklaracji sprowadza się do tego, że finansowanie europejskich badań powinno opierać się na zaufaniu i odpowiedzialnym partnerstwie. Badania naukowe należy finansować zgodnie z ich specyfiką, zapewniając przy tym odpowiedni zakres odpowiedzialności. Deklaracja jest skierowana do Europejskiej Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego.

 

Tekst deklaracji jest dostępny na stronie internetowej „Trust Researchers” pod adresem: http://www.trust-researchers.eu/ . Każda osoba zainteresowana badaniami naukowymi może się pod nią podpisać.


Ryczałty na koszty diet i hoteli

23 marca 2009r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu możliwości stosowania ryczałtu w odniesieniu do kosztów diet i hoteli związanych z podróżami odbytymi w ramach projektów (stawka ta nie dotyczy kosztów podroży, które będą rozliczane jak dotychczas wg rzeczywiście poniesionych kosztów). Mozliwość zastosowania powyższego ryczałtu w ramach danego konkursu określona będzie w stosownym Programie Pracy.


Szczegółowe informacje dotyczące stosowania ryczałtu na koszty diet i hoteli oraz tabela stawek zanajdują się na stronie: tutaj


WYPŁACANIE DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ W PROJEKTACH

Przypominamy, że w uaktualnionej wersji Poradnika Finansowego (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions), ukazała się informacja na temat warunków, jakie muszą być spełnione, aby wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń mogło być przez KE zaakceptowane w projektach 7.PR. Jest to informacja istotna dla instytucji, które wprowadziły, są w trakcie lub zamierzają wprowadzić regulacje wynagrodzeń w ramach projektów.

Generalnie wypłata premii, dodatków do wynagrodzeń, które nie wynikają z obowiązujących regulacji, nawet jeśli ich poniesienie jest potwierdzone listą płac, może być zakwestionowane i nie uznane za część normalnego wynagrodzenia. Jeśli jednak taka wypłata jest normalnym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z obowiązujących regulacji i w zgodzie z normalną praktyką beneficjenta, wtedy może być przez KE zaakceptowana.

Aby dodatkowe wynagrodzenia mogły być przez KE zaakceptowane, muszą spełniać następujące warunki: 

• Wypłata musi następować na podstawie wewnętrznych regulacji oraz /lub praktyk instytucji (metoda kalkulacji, kategorie pracowników których dotyczy, maksymalna wysokość itd.);

• System dodatkowych wynagrodzeń musi obowiązywać we wszystkich typach projektów (UE i innych, krajowych i międzynarodowych);

• System dodatków nie może skutkować zawyżeniem poziomu wynagrodzeń w stosunku do rynkowych wynagrodzeń pracowników tego samego rodzaju, o podobnym stopniu kwalifikacji i doświadczenia;

• Dodatki muszą być księgowane w księgach beneficjanta jako koszty wynagrodzeń i muszą podlegać opodatkowaniu i obciążeniom socjalnym odnoszącym się do wynagrodzeń;

• Wynagrodzenia dodatkowe muszą być wypłacane jako składnik wynagrodzenia brutto.

Szczegółowa informacja: „Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions”
str. 48-49: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza