AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2015

- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020

10 maja br. zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad tworzenia budżetu projektu w Horyzoncie 2020. Podczas warsztatów oprócz części teoretycznej będzie możliwość ćwieczenia w praktyce poznanych zasad dotyczących różnych etapów opracowywania budżetu projektu.

 
Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Dzień informacyjny dla przedsiębiorców

9 maja na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM odbędzie się dzień informacyjny dla przedsiębiorców. Interesują Cię fundusze unijne? Szukasz informacji na temat programów oferujących wsparcie dla innowacyjnej działalności? Chcesz się dowiedzieć jak zwiększyć wartość merytoryczną Twojego wniosku projektowego?

Zarejestruj się i przyjdź na wydarzenie organizowane przez RPK Poznań oraz ośrodek EEN w Poznaniu.

Rejestracja dostępna jest w zakładce szkolenia.


Miesiąc naukowej mobilności i MSCA
KPK w dniach 24 - 26 kwietnia organizuje spotkania dla instytucji realizujących projekty MSCA:

• 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach ITN, ale otwarte również dla potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Szymona Środy z REA)
• 25 kwietnia spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące IPR i OA w projektach MSCA z udziałem IPR Helpdesk (z udziałem p. Jakuba Romuckiego z IPR Helpdesk oraz prof. Marka Niezgódki z ICM UW)
• 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach RISE, ale otwarte również dla potencjalnych wnioskodawców (z udziałem p. Roberta Szczepańskiego z REA)

 

Rejestracja oddzielna na każdy dzień jest dostępna na stronie: www.kpk.gov.pl

 


Nowa funkcjonalność portalu EURAXESS!
Portal EURAXESS został rozbudowany o nową funkcję - „Hosting offers”. Umożliwia ona instytucjom zamieszczanie ofert goszczenia naukowców realizujących bądź chcących realizować projekty w ramach różnych programów europejskich (m.in. Horyzont 2020). Zamieszczanie ww. ofert jest bezpłatne, a są one widoczne dla naukowców z całego świata. Aby je zamieścić wystarczy jedynie założyć konto na portalu EURAXESS.


Portal EURAXESS - nowa funkcja
Od niedawna w portalu EURAXESS istnieje nowa funkcja umożliwiająca zamieszczanie ofert goszczenia naukowców (Hosting Offers) w ramach różnych programów (czy to H2020: MSCA, ERC, Infra i innych). Ważne jest to w kontekście umiędzynarodowienia i w związku ze zbliżającym się konkursem na granty indywidualne MSCA.

Informacje o tym znajdują się na portalu:

 

 https://www.euraxess.pl/pl/poland/news/nowa-opcja-na-portalu-hosting-offers


Kolejna polska instytucja z logiem HR Excellence in Research

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia zapewnia naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste zasady rekrutacji zgodne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Gratulacje!

Więcej informacji: http://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/logo-hr-excellence-in-research-dla-uep,a58572.html

 


Kolejny Punkt Kontaktowy w Wielkopolsce

Do Naszej Lokalnej Sieci Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE dołączyła kolejna jednostka.
Z radością witamy na pokładzie Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Cieszymy się, że jesteście z Nami.


50 000 euro czeka, żeby je zdobyć!

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Planujesz wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Instrument MŚP (Faza 1) w Horyzoncie 2020? 

Zapraszamy na szkolenie „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza 1”, które odbędzie się 22 lutego.

Więcej informacji w zakładce szkolenia.


Premia na Horyzoncie. MNiSW uruchomiło nabór wniosków!
Reprezentujesz jednostką naukową? Realizujesz bądź realizowałeś projekt w Horyzoncie 2020 lub programie EURATOM? Chcesz zdobyć środki na dodatki do wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie? Sprawdź ofertę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w trybie ciągłym ogłosiło nabór wniosków do programu Premia na Horyzoncie.

Więcej informacji na stronie MNiSW.


V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ PLUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło V edycję konkursu "Mobilność Plus". Środki mogą otrzymać młodzi naukowcy (do 35. roku życia) na finansowanie pobytów w zagranicznych ośrodkach naukowych. Cel wyjazdu to udział w badaniach naukowych lub w pracach rozwojowych. Podróż może trwać od 6 do 36 miesięcy, a termin rozpoczęcia pobytu za granicą nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Szwajcaria w pełni stowarzyszona z Horyzontem 2020
16 grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne. Szwajcaria, która nie jest członkiem ani Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązała się przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób.
Przyjęte przepisy oznaczają również, że od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w programie badawczym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony z programem. Otwiera sie zatem dla Szwajcarskich naukowców możliwość pełnego udziału w europejskich projektach badawczych finansowanych przez Horyzont 2020.

Szczegóły: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64991.html

 

 


Nowy Punkt Kontaktowy w Wielkopolsce
Z radością informujemy, że grono naszych Punktów Kontaktowych poszerzyło sie o nową jednostkę. Miło nam powitać w naszej sieci Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich


Nowa strona EURAXESS juz działa!
28 listopada uruchomiona została nowa wersja krajowego portalu Sieci Euraxess, która wspiera międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców. Na stronie znajdą Państwo m.in. informacje związane z zatrudnianiem oraz pobytem zagranicznych naukowców w Polsce czy też prawno-administracyjnymi aspektami wyjazdów polskich badaczy zagranicę. Ponadto - poprzez Portal - uzyskują Państwo dostęp do europejskiej bazy ofert pracy z sektora B+R oraz różnych mozliwości grantowych.


Informacja dla firm posiadających Seal of Excellence, faza I
Składałeś wniosek do fazy I Instrumentu MŚP w ramach Horyzontu 2020?
Przekroczyłeś próg punktowy i zdobyłeś certyfikat Seal of Excellence?
Jednak z uwagi na niewystarczający budżet nie udało Ci się zdobyć grantu?

Jeżeli tak, to jest to informacja skierowana właśnie do Ciebie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła pracę nad programem, który umożliwi dofinansowanie projektów, które znalazły się właśnie w takiej sytuacji.

PARP zachęca wszystkich (a zwłaszcza posiadaczy ww. certyfikatu)
do przesyłania swoich uwag i sugestii na temat wspominanego programu do Pani Doroty Frączek, Departament Analiz i Strategii PARP (+224328350, e-mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl).


Konsultacje społeczne – możliwość oceny Horyzontu 2020 oraz EURATOMU.

Rozpoczął się proces ewaluacji Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoją opinią na temat funkcjonowania ww. programów mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, które trwają do 15 stycznia 2017r. Zebrane przez Komisje Europejską opinie na temat wspomnianych inicjatyw posłużą poprawie ich funkcjonowania oraz kształtu przyszłych programów w UE.

 

Ankiety dostępne pod adresami:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm

 

Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016.


Konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”
Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych 3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu). Więcej informacji (terminarz, opis procedury konkursowej oraz regulamin) na stronie PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/wydarzenia-erc/4281-polska-akademia-nauk-organizuje-konkurs-warsztaty-erc-dla-nauk-spolecznych-i-humanistycznych


Nowy program wspierający naukowców przygotowujących wnioski o granty ERC
W odpowiedzi na inicjatywę ERC w 5 krajach europejskich - Czechach, Estonii, Słowenii,w Polsce i na Węgrzech (a także w regionie Flandrii) - powstają programy „visiting fellowships„. Mają one ułatwić naukowcom jak najlepsze przygotowanie wniosku o grant ERC.

Wsparcie polega na sfinansowaniu 3-6 miesięcznego stażu przyszłego autora wniosku w zespole realizującym obecnie projekt ERC, co przyczynić się ma do podniesienia jakości przyszłego wniosku o grant ERC. Koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku pokrywają poszczególne kraje wysyłające naukowców na staż.

W Polsce taki program „visiting fellowships" będzie realizowany przez Narodowe Centrum Nauki.


Konkurs ERC Starting Grant 2017 otwarty
26 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze ERC Starting Grant 2017. Granty mają na celu wspierać przyszłych naukowych liderów, którzy znajdują się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Granty przyznawane są młodym naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na Portalu Uczestnika
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.htmlOd stycznia 2017 Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo HR Excellence in Research.
Instytucje, które będą ubiegać się o to wyróżnienie przed styczniem 2017, korzystają ze starych zasad. Są jeszcze dwa terminy (1 - 15 września i 1 - 15 listopada 2016) na przesłanie dokumentów do Komisji Europejskiej.
Zmiany w zasadach są potrzebne, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.
Nowe zasady będą bardziej szczegółowe, będą miały określone ramy czasowe, Zakładają większą kontrolę zewnętrzną oraz ocenę ekspertów.
Więcej informacji na stronie http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna/459-aktualnoci-euraxess.htm


Granty na granty: promocja jakości
1 lipca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych UE i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.


Jednostki naukowe mogą wnioskować o refundację kosztów w wysokości :

- 30.000 zł -  występując w roli koordynatora projektu
- 10.000 zł - występując w roli koordynatora pakietu

 

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-granty-na-granty-promocja-jakosci.html


Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu Horyzont 2020

Informujemy, że Krajowy Pynkt Kontaktowy opublikował na swojej stronie poradnik dotyczący zasad finansowych w Horyzoncie 2020 w polskiej wersji językowej. Zachęcamy do lektury.

 


Szczegółowe informacje:

ttp://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_finansowo-prawny_H2020.pdf

 


Nominowani do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

Zachęcamy do zapoznania sie z listą nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki 2016 w kategoriach nauka, biznes i nagroda indywidualna. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali wręczenia Nagród Kryształowej Brukselki 2016, 2 czerwca 2016 r.

 

http://konferencja2016.kpk.gov.pl/nominowani/


SUKCES BBH Biotech w SME INSTRUMENT Faza I
SUKCES BBH Biotech młodej, poznańskiej firmy, lokatora Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego Fundacji UAM. Projekt USONIPRO zdobył finansowanie w H2020 w instrumencie SME Instrument Faza I. Gratulujemy i cieszymy się podwójnie - mamy w tym sukcesie swój udział.
RPK Poznań


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”
Na podstawie §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie" na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html


Konsultacje KE dot. programów pracy 2018-2020
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie kolejnych programów pracy (2018-2020) dot. wyzwania: „Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials".

Konsultacje potrwają do dnia 8 kwietnia br.

Szczegóły na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
oraz https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf


NANOTECH POLAND 2016 Conference and Exhibition

22-25 czerwca br. w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja i wystawa NANOTECH POLAND 2016
Konferencja będzie miejscem spotkań naukowców, badaczy, analityków, klinicystów, decydentów, przedsiębiorców w celu omówienia bieżących i przyszłych perspektyw w zakresie prac badawczo - rozwojowych w obszarze nanonauk i nanotechnologii.

 

Szczegółowe informacje: www.nanotechpoland.pl.


Nowa Akcja w HORYZONCIE 2020 – European SME Innovation Associate – Pilot

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz Start-up, będą miały możliwość otrzymania finansowego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej na zatrudnienie naukowców ze stopniem doktora, pochodzących z zagranicy.
Przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów na krajowym rynku pracy, stają przed szansą rekrutacji pracowników na rynku europejskim. Wiedza i kwalifikacje naukowców mają być podstawą do otwarcia nowych możliwości i przyczynić się do znaczącego, innowacyjnego wzrostu przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf


Tunezja stowarzyszona z programem Horyzont 2020
Od 1 stycznia 2016 r. Tunezja jest 14 krajem, który podpisał umowę stowarzyszeniową z programem Horyzont 2020. Dzięki temu naukowcy, przedsiębiorcy i innowatorzy z Tunezji mogą w pełni uczestniczyć w programie Horyzont 2020, na równych zasadach z państwami członkowskimi UE i pozostałymi krajami stowarzyszonymi.

 

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215


Akcje Marii Skłodowskiej – Curie dla instytucji. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników oraz tworzenie sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.
18 lutego br. serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzysektorowej i międzynarodowej współpracy oraz tworzeniem sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Planowany nabór wniosku w ramach "Premii na Horyzoncie"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie" na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020".
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego „Horyzont 2020" przed dniem złożenia wniosku.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-planowanym-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

 

 


Premia na Horyzoncie – rozporządzenie weszło w życie!
7 grudnia br., w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe mogą otrzymać na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Konkurs MNiSW - Premia na Horyzoncie - to długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego, która ma zachęcić polskich naukowców do ubiegania się o europejskie granty.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf


Międzynarodowe Agendy Badawcze -konkurs ogłoszony
26 listopada br. FNP rozpoczęła nabór wniosków do konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Program jestskierowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Ma to na celu wykorzystanie najlepszych praktyk w obszarze konstrukcji tematów badawczych w sposób maksymalnie zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania grantu, w obszarze polityki personalnej, a także zarządzania pracami B+R i komercjalizacji ich wyników.

Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek, które zostaną wyłonione we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln euro.
Termin składania pierwszej części wniosków: 15 stycznia 2016 r. (godz. 16:00)

 

Szczegółowe informacje:

http://www.fnp.org.pl/rusza-pierwszy-konkurs-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej/


Premia na Horyzoncie - podpisane rozporządzenie

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie". Dodatkowe fundusze będą wsparciem finansowym dla naukowców realizujących projekty w ramach Horyzontu 2020.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od roli pełnionej w projekcie (koordynator lub partner) oraz wysokości dofinansowania polskiego beneficjenta.

 

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW

 


Robocze wersje dokumentów Programu Pracy na lata 2016-2017
Komisja Europejska opublikowała robocze wersje dokumentów Programu Pracy na lata 2016-2017, dotyczące różnych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, w tym tematów: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz Europa w zmieniającym się świecie.
Zachęcamy do zapoznania się z opublikowaną w nich listą tematów konkursowych na najbliższe dwa lata oraz aktywnego uczestnictwa w programie Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17


Dni informacyjne konkursów na lata 2016-2017
Komisja Europejska w najbliższym czasie ogłosi tematy oraz terminy nowych konkursów na lata 2016-2017. W związku z tym zapraszamy w najbliższych miesiącach do Brukseli i Warszawy na zorganizowane dni informacyjne w poszczególnych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?p=25566


HR Excellence in Research
Ministerstwo Nauki rozpoczyna plan wdrażania na polskich uczelniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.O wprowadzenie w życie tych dokumentów zwracali się do MNiSW sami naukowcy oraz związki zawodowe. Karta i Kodeks to zbiór zasad zaleconych przez Komisje Europejską i stosowanych przez instytucje naukowo-badawcze w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/archiwum-biuletynu-mnisw/17-kwietnia-2015-r.html


Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Od 13 do 27 maja trwały konsultacje projektu rozporządzenia, które określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Nowelizacja rozporządzenia jest niezbędna z uwagi na wprowadzenie nowych form finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym dofinansowanie działań związanych z uczestnictwem w programie Horyzont 2020 (tzw. premia na Horyzoncie).

Oczekuje się, że proponowane regulacje przyczynią się do szybszego rozwoju polskiej nauki we współpracy z partnerami zagranicznym, a tym samym podniesienia jej poziomu, co w konsekwencji wpłynie na rozwój polskiej gospodarki.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/8b6a0250623a05754cbd1f01a412a26e.pdf


Premia na Horyzoncie – konsultacje projektu rozporządzenia

Od 13 do 27 maja trwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020".

HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Do tej pory można było jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie.

Zmiana przepisów ma sprawić, że polscy naukowcy i zespoły badawcze będą liczniej uczestniczyć w europejskich programach badawczych. Środki finansowe na wynagrodzenia mają być dzielone na podstawie tego, jaka jest rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/


Granty na granty
27 marca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło II edycję programu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.

Szczegółowe informacje na stronie: MNiSW


Granty indywidualne MSC - kolejny nabór.
Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursie o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (granty MSC). Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców , którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub posiadają stopień naukowy doktora. Granty MSC mają charakter wyjazdowy, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (MSC European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (MSC Global Fellowships).

Termin składania wniosków: do 10 września br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań