AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM:

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

- 2005 cz. I

- 2005 cz. II

- 2004

- 2003
- 2002

 

Aktualności

„Dzień z NAWA” w AWF Poznań
21 października w Auli AWF w Poznaniu odbędzie się „Dzień z NAWĄ”. Ma on na celu przybliżenie aktualnej oferty programowej, głównych zasad i założeń programów wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a także wsparcie aktywności pracowników instytucji naukowych w konkursach ogłaszanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Wydarzenie jest skierowane do pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników pionów zajmujących się międzynarodową wymianą akademicką.

Więcej -> https://bit.ly/2lp9dH3


10 października w Warszawie odbędzie się konferencja innoShare University 2019  skupiająca międzynarodowe środowisko innowatorów - przedstawicieli świata nauki, firmy technologiczne oraz startupy. Jest to wydarzenie, na którym naukowcy, pomysłodawcy i przedsiębiorcy znajdują wiedzę i kontakty niezbędne do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Poruszone zostaną m.in. tematy takie jak: komercjalizacja projektów wywodzących się z uczelni, współpraca nauki z biznesem, spin-off’y w Polsce i na świecie czy też uczelnie przyszłości.

Więcej: https://www.innoshare.pl/


Konsultacje nt. Horyzontu Europa
Do 4 października zostały przedłużone konsultacje dotyczące nowego Programu Ramowego UE na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W ramach konsultacji od lipca tego roku do Komisji Europejskiej napłynęło około 6 tysięcy odpowiedzi, w tym tylko 170 z Polski. Udział w konsultacjach w przyczyni się do wpływu na ostateczny kształt przyszłego programu Horyzont Europa, dlatego warto podzielić się swoją opinią.

Ankieta dostępna jest pod adresem -> https://bit.ly/2mk0LJ1


Ankieta dotycząca branży biotechnologicznej "UrBIOfuture Experience"
Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizuje międzynarodowy projekt UrBIOFuture, którego głównym celem  jest zwiększenie konkurencyjności branży biotechnologicznej w Europie. Obejmie on zmiany w systemie kształcenia, dynamiczniejszy rozwój karier, stworzenie nowych programów edukacyjnych i zwiększenie inicjatyw i projektów badawczych. Celem jest spowodowanie, aby Europa była liderem sektora bio-tech!

W ramach projektu została stworzona krótka ankieta, w której wszyscy chętni mogą przedstawić swoje pomysły na wsparcie rozwoju ścieżek kariery w kierunku umiejętności przydatnych w sektorze biotechnologicznym.  Jest ona dostępne pod adresem -> https://bit.ly/2mcQYEB

Swoje propozycje można przesyłać do 20 września. 


Fulbright Specialist Program

1 października Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów w Polsce. Umożliwia on polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami amerykańskimi oraz wspólną realizację projektu opracowanego przez Instytucje goszczącą. W ramach programu wnioski mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, czy też jednostki naukowe PAN.  

Więcej -> https://bit.ly/2lPQAeU


Ankieta dla przedstawicieli branży biotech

Wszystkich przedstwicieli branży biotech zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która ma na celu zrozumienie przyszłych potrzeb edukacyjnych branży biotechnologicznej i ocenę pod tym kątem obecnych programów kształcenia.   Dostarczone informacje będą traktowane statystycznie bez żadnego odniesienia do konkretnych firm czy osób.

 

Wypełnij ankietę -> https://bit.ly/2XGO3pv

 


Premia na Horyzoncie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie 2”. Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia i jest prowadzony w trybie ciągłym.


Program ma na celu wsparcie finansowe uczelni, instytutów  i  innych podmiotów prowadzących działalność naukową w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020, Euratom i innych finansowanych przez UE.  Środki finansowe przyznane w ramach Premii można przeznaczyć na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu. 

 

Więcej -> https://bit.ly/2KJIFMr


Dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie dotyczące obszaru „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”
3 lipca w Brukseli Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny poświęcony wyzwaniu społecznemu Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan w programie Horyzont 2020. Podczas wydarzenia przedstawiciele KE omówią tematykę nadchodzącego konkursu, którego budżet na badania i innowacje to ok. 650 mln euro. 

 Więcej -> https://bit.ly/2Ip1Qcy

 

Natomiast, 4 lipca odbędzie się spotkanie brokerskie również dotyczące obszaru zdrowia. Jest ono skierowane do szerokiego grona przedstawicieli przedsiębiorstw (w tym MŚP), uniwersytetów, organizacji badawczych, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z Europy i spoza niej, zainteresowanych wymianą nowych pomysłów, poszukiwaniem partnerów do współpracy w ramach ww. obszaru. Rejestracja będzie otwarta 29 kwietnia.

Więcej -> https://bit.ly/2PhIYNg

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.


Granty i stypendia

Portal Euraxess opublikował najnowszy, kwietniowy wykaz grantów i stypendiów dla naukowców.

Więcej -> https://bit.ly/2y6GQk6


Dzień informacyjny oraz międzynarodowe spotkanie brokerskie w obszarze 2. Wyzwania Społecznego
3 lipca w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny oraz międzynarodowe spotkanie brokerskie „BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event for 2020 calls” w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione konkursy na 2020 rok oraz praktyczne informacje nt. tego jak skutecznie aplikować o środki. Rejestracja zostanie otwarta w maju. Więcej -> https://bit.ly/2WFbM5w


Granty od National Geographic

Do 10 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty od National Geographic. W jego ramach badacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść do 30 000 dolarów. Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach: Early Career Grant (dla początkujących naukowców), Exploration Grant (dla doświadczonych liderów) oraz Request for proposals (dotyczący projektów o tematyce priorytetowej dla National Geographic).

 

Więcej -> https://goo.gl/w8Mrq4

 

 


Dofinansowanie wyjazdu na ICT Proposers’ Day 2019

19 i 20 września Komisja Europejska organizuje we wrześniu w Helsinkach ICT Proposers' Day 2019, czyli największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane tematy konkursów związanych z ICT. Istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na wyjazd na spotkanie. Komisja oferuje pokrycie kosztów transportu dla naukowców oraz przedsiębiorców. Wnioski można składać tylko do 25 marca.

 

Więcej -> https://goo.gl/d3FB7x


Granty i stypendia dla naukowców!

EURAXESS, czyli europejska sieć wspierająca mobilność międzynarodową naukowców opublikowała najnowszy, marcowy wykaz aktualnych grantów i stypendiów.

Sprawdź wykaz -> https://bit.ly/2y6GQk6


Customer experience – Odkryj swojego klienta

Poznański Park Naukowo-Technologiczny organizuje dwudniowe warsztaty z zakresu tematyki Customer Discovery oraz Interpreting the Customer z elementami UX, które odbędą się w dwóch terminach w różnych lokalizacjach (28 i 29 marca w Poznaniu, 2 i 3 kwietnia w Warszawie). Wydarzenia są skierowane do naukowców, innowatorów oraz przedstawicieli firm technologicznych. Dla tych, którzy mają produkt lub pomysł, ale brakuje im wiedzy lub umiejętności aby poprowadzić go biznesowo. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak zidentyfikować i poznać potrzeby swoich klientów. 

 

Więcej - > https://goo.gl/8ZdWhd

 


Master class nt. polityki spójności w Brukseli

W dniach 7 - 10 października w Brukseli odbędą się zajęcia Master Class na temat polityki spójności. Mogą w nich wziąć udział młodzi naukowcy dopiero rozpoczynający swoją karierę, których przedmiotem badań jest właśnie polityka spójności. Zajęcia mają na celu omówieniu ostatnich badań dotyczących rozwoju regionalnego i miejskiego w Europie oraz ww. polityki, umożliwieniu doktorantom i początkującym badaczom wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z decydentami politycznymi, urzędnikami UE i wykładowcami akademickimi z innych państw oraz podniesienie świadomości i zrozumienia potencjału badawczego w dziedzinie polityki spójności UE. Aplikować można jedynie do 1 maja!

 

Więcej -> https://goo.gl/1NJMCN

 


Poradniki dla grantów MSCA

W ramach projektu Net4Mobility+ opublikowano poradniki do aplikowania o projekty typu ITN oraz RISE w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zawierają one informacje o tym, jak z sukcesem wypełnić wniosek do każdego z konkursów MSCA. Znajdują się tam wskazówki ekspertów, lista najczęściej popełnianych błędów, odniesienia do dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne informacje.

 

Poradniki są dostępne pod adresem: https://bit.ly/2UIlB0I


Drugie wydanie "Aspektów finansowych i prawnych w programie Horyzont 2020"
Ukazała się publikacja pt. „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020", autorstwa Barbary Trammer i Bartosza Majewskiego - ekspetów Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE pełniących funkcję Legal & Financial NCP. To drugie wydanie poradnika z cyklu co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020.

Uaktualnione opracowanie powstało z myślą o przybliżeniu szerokiemu kręgowi zainteresowanych zasad związanych z prawnymi i finansowymi aspektami projektów programu Horyzont 2020 i Euratom Fission. Obejmuje zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu trzech lat trwania programu. Stan prawny na dzień 30 listopada 2018 r. Zachęcamy do lektury!

Poradnik na razie jest dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie www.kpk.gov.pl


Konsultacje nt. przyszłości Unii Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje obywatelskie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Zachęcamy wszystkich chętnych do wyraźnie swojej opinii na temat kształtu UE, jej polityki czy też kierunków rozwoju.

Więcej -> https://goo.gl/7NZ2Sf


Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020
22-23 listopada br. organizujemy warsztaty dotyczące "Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020". Serdecznie zapraszamy na nie tych wszystkich, którzy są zainteresowani składaniem wniosków do Komisji Europejskiej lub są w trakcie realizacji projektu. Podczas warsztatów zaplanowaliśmy wiele praktycznych ćwiczeń, które sprawią, że Państwa projekty będą skutecznie zarządzane. Zapraszamy.
Szczegóły w zakładce szkolenia.


Warsztaty poświęcone grantom ERC

16 listopada w Warszawie Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN organizuje warsztaty poświęcone grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Swoimi doświadczeniami i poradami podczas wydarzenia podzielą się m.in. wybitni naukowcy z Oxford University czy też Gill Wells, szefowa Europejskiego Biura na tej uczelni. Nadchodząca edycja warsztatów skierowana jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Rejestracja uczestników trwa do 29 października. 

Więcej -> https://bit.ly/2RlovHV

 

 


TOP100 INNOWATORZY GOSPODARKI

Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pilotażowy program TOP 100 Innowatorzy Gospodarki. Jego celem jest wsparcie finansowe przedsiębiorców w organizacji staży zagranicznych dla swoich pracowników, którzy będą mogli je odbyć w zagranicznych jednostkach naukowych lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

 

Więcej -> https://bit.ly/2zC6heo


Konkurs dla innowatorów z branży rolno-spożywczej!

Stworzyłeś innowacyjne rozwiązanie dla przemysłu rolno- spożywczego, które może zmienić na lepsze sposób w jaki produkujemy i spożywamy żywność? Potrzebujesz wsparcia na rozwój/komercjalizację tego rozwiązania?

Jeżeli tak, to koniecznie zgłoś się do konkursu Innovation Grants, którego organizatorem jest Europejski Instytut Technologii - EiT FOOD. Do wygrania są dwie nagrody o wartości 5 000 oraz 10 000 EUR. Aplikować można do 30 września.

Więcej -> https://bit.ly/2OQQu0f

 


Dzień informacyjny dla miast

Już 2 października w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny, podczas którego zostaną przedstawione konkursy dotyczące innowacji w miastach w programie Horyzont 2020. Poruszone zostaną zwłaszcza tematy powiązane z inteligentnymi rozwiązaniami w miastach tzw. smart cities z wielu obszarów tematycznych: transport, energia, środowisko, technologie informacyjne i komunikacyjne, społeczeństwo. W wydarzeniu mogą wziąć udział jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe.

 

 

Więcej -> https://bit.ly/2pwbkac

 


Dzień informacyjny dla przedsiębiorców

16 października na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbędzie się Dzień Informacyjny dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Europejskie – szansa na rozwój Twojej firmy”. Tematyka spotkania skupi się wokół aktualnie dostępnych na rynku źródeł finansowania rozmaitych przedsięwzięć (m.in. projektów badawczych, inwestycyjnych, czy też usług rozwojowych). Podczas wydarzenia zostaną przedstawione m.in możliwości jakie oferuje program Horyzont 2020, wybrane konkursy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, instrumenty oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, pożyczki Jeremie2 w ramach WRPO czy też projekt Sieć Otwartych Innowacji realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Zapisy trwają do 12 października.

 

Dodatkowe informację oraz rejestracja są dostepne w zakładce szkolenia.


Broker Innowacji poszukiwany!

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu poszukuje Brokera Innowacji do realizacji projektu BIO-TALENT. Jeżeli chcesz reprezentować pracowników Instytutu w kontaktach z biznesem, być odpowiedzialny za komercjalizacje wyników badań, nawiązywanie kontaktów z sektorem pozaakademickim oraz transfer technologii to jest to praca dla Ciebie. Sprawdź wymagania i aplikuj! Rekrutacja trwa do 30 września!

Szczegóły-> https://goo.gl/QipC7P

 


Granty i stypendia – Wrzesień 2018

Euraxess Poland opublikował najświeższe oferty grantów na badania i stypendia zagraniczne dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych -> https://goo.gl/smeGrJ

 


Konferencja INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY IPG PAS

W dniach 7 - 9 listopada w Centrum Konferencyjnym IOR w Poznaniu odbędzie się konferencja INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY IPG PAS, która jest organizowana przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Jest ona podsumowaniem pilotażowego projektu EU FP7 ERA Chair BIO-TALENT finansowanego z 7. Programu Ramowego, a jego główną ideą jest przedstawienie aktualnych podejść stosowanych w sektorze „plant science” w celu lepszego zrozumienia problemów związanych z produkcją, ochroną oraz biotechnologią roślin. Rejestracja abstraktów (abstract submission deadline) trwa tylko do 10 września.

Więcej informacji: https://goo.gl/WCjCpJ

 


Staże podoktoranckie w Belgii

1 sierpnia Wolny Uniwersytet Brukselski (The Université libre de Bruxelles) rozpocznie nabór w konkursie na staże podoktoranckie w ramach międzynarodowego programu podoktoranckiego, który jest współfinansowany przez Komisji Europejską. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać naukowcy po doktoracie z dowolnej dziedziny nauki. Każdy staż będzie trwać 2 lata i będzie zawierać indywidualny pogram rozwoju kariery.

 

Ponadto, w najbliższych 5 latach Uniwersytet ogłosi kolejne trzy konkursy, w których zrekrutuje 63 naukowców po doktoracie ze wszystkich dziedzinach nauki.

 

Więcej informacji: https://goo.gl/y6StVN


SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


„How to succeed in an ERC grant application?” -Warsztaty na temat grantów ERC organizowane przez Polską Akademię Nauk oraz University of Cambridge

14 i 15 czerwca w Warszawie odbędą się warsztaty dedykowano naukowcom reprezentującym dziedziny nauk o życiu, ścisłych i inżynieryjnych, którzy chcą aplikować o granty ERC. Spotkanie jest dedykowane w szczególności naukowcom planujących składanie wniosku o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie aplikowania o grant będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk i University of Cambridge. Rejestracja trwa do 4 czerwca.

 

 

 

Więcej informacji: https://bit.ly/2Kw8VVr

 


Konferencja pt. „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”

7 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Jej głównym celem jest dyskusja, jak wykorzystać nowe możliwości dla zwiększenia uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020 w latach 2018-2020, a także, jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE. Konferencji towarzyszyć będzie Gala wręczenia Nagród Kryształowej Brukselki 2018, , przyznawanych za wybitne osiągnięcia w programach ramowych UE na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Więcej informacji: https://bit.ly/2jYZxyt


Konsultacje z obywatelami nt. przyszłości Unii Europejskiej.

9 maja Komisja Europejska rozpoczęła skierowane do wszystkich Europejczyków internetowe konsultacje społeczne, zwracając się do nich z pytaniem, w którym kierunku ma podążać Unia Europejska. Jest to doskonała okazja aby wyrazić swoją opinię nt. przyszłości Unii Europejskiej. Europejczycy mają możliwość wyrażenia swojego zdania w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy.

 

 

Więcej infromacji: https://goo.gl/hfW6Pw

 


Polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych

24 i 25 maja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych.  Jej tematem przewodnim są interdyscyplinarne badania z zakresu klimatu, środowiska i energii oraz nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. Podczas wydarzenia będą omawiane możliwości finansowania polsko-niemieckich projektów badawczych w ramach Programu Ramowego „Horyzont 2020“.

 

Rejestracja do 5 maja: https://goo.gl/QkTcEK

Szczegóły: https://www.forschung.europa-uni.de/de/node/14561


„COORDINATORS’ DAY ON AMENDMENTS AND REPORTS”

12 kwietnia w Brukseli Komisja Europejska organizuje spotkanie pt. „Coordinators’ Day on Amendments and Reports”, które jest przeznaczone dla koordynatorów bieżących projektów finansowanych m.in. z budżetu programu HORYZONT 2020.

Więcej informacji: https://goo.gl/TU8vDF

 


Polskie Powroty ‒ pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Do 31 maja trwa nabór zgłoszeń w ramach pilotażowego programu „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jego celem jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Polskie Powroty oferują m.in. możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca oraz dają szansa uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Więcej informacji: https://goo.gl/R6bEvt


Konferencja „Patent na Sukces”

22 marca w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja “Patent na Sukces”. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym jest wynalazek lub patent? czym zajmuje się rzecznik, a czym urząd patentowy? lub jak chronić Twój pomysł na biznes? To koniecznie zarejestruj się na wydarzenie. Podczas konferencji zostaną poruszone te i inne zagadnienia z zakresu ochrony innowacyjnych pomysłów.

Więcej informacji: https://goo.gl/CGVMCz


Poznańskie sukcesy w Horyzoncie 2020

Kim są poznańscy laureaci grantów w Horyzoncie 2020?

Jak dostali dofinansowanie z Unii?

Co mogą poradzić innym?

Jeżeli interesują Cię odpowiedzi na powyższe pytania to koniecznie obejrzyj wywiady z poznańskimi beneficjentami programu Horyzont 2020! Przedstawiciele czterech instytucji zdradzają własne recepty na sukces w unijnych programach ramowych ->  https://goo.gl/fjGJo4

Filmy powstały we współpracy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych z RPK Poznań w ramach projektu KPK_LIVE – Historie sukcesów.


Najbliższe szkolenia RPK POZNAŃ

Zapraszamy na poniższe wydarzenia!

 

Przygotowujesz wniosek projektowy do programu Horyzont 2020? Potrzebujesz skalkulować budżet projektowy dla swojej instytucji bądź całego konsorcjum? Zapraszamy na warsztaty pt. „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”, które odbędą się 28 lutego.

 

Masz pomysł na badania w programie Horyzont 2020? Nie wiesz jak je przełożyć na projekt? Chcesz napisać wniosek? Nie wiesz na co zwrócić uwagę, żeby uzyskać finansowanie? Zastanawiasz się jak wybrać odpowiednią rolę dla siebie i instytucji? Jeżeli tak, to zapraszamy na warsztaty pt. „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?”, które odbędą się 13 i 14 marca.

 

Chcesz dowiedzieć się jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej i oceniać wnioski projektowe w realizowanych przez nią programach wspierających badania oraz innowacje? A może interesują Cię tajniki pracy takiego eksperta? Bądź szereg korzyści wynikających z pełnienia tej funkcji? Zapraszamy na seminarium informacyjne pt. „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!”, które odbędzie się 20 marca.

 

Zamierzasz rozwinąć potencjał swojej uczelni, wydziału bądź instytutu? Dowiedz się jak sfinansować i  zrealizować ten cel za pomocą odpowiednio zdefiniowanej strategii oraz efektywnego planu działań. Przyjdź na warsztaty pt. „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”, które odbędą się 23 marca.

 

Planujesz wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Instrument MŚP (Faza 1) w Horyzoncie 2020? Jeżeli tak, to zapisz się na szkolenie już dziś! Zapraszamy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców do udziału w szkoleniu pt. „Innowacja warta 50 tys. euro. Dowiedz się jak je zdobyć!”, które odbędzie się 27 marca.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja są dostępne w zakładce Szkolenia.


Granty i stypendia 2018

Uwaga naukowcy! Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą grantów i stypendiów!

Oferty są dostępne pod adresem: https://goo.gl/rbkpYh

 


Granty na granty – promocja jakości II

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy konkurs "Granty na granty - promocja jakości II". Jednostki naukowe, uczelnie publiczne i niepubliczne mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w związku z ubieganiem się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Planowany termin uruchomienia naboru to 1 marca 2018r.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html 


Komisja Europejska zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach online

W dniu 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji, które skupiają się na kluczowych obszarach polityki. Wszystkie zainteresowane osoby, naukowcy, organizacje i firmy mogą przedstawiać swoje opinie wypełniając kwestionariusz online, w terminie do 8 marca 2018 r.

Konsultacje dotyczące funduszy UE w obszarze inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en

Każdy głoś się liczy, zachęcamy do wyrażenia swojej opinii !

 

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach dot. Programu Euratom

Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach, mających określić przyszły kształt Programu Euratom, na lata 2021-2025. Kwestionariusz można wypełnić on-line do dnia 16 lutego 2018r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25


3 x R. Realizuj. Rozlicz. Raportuj. Czyli wszystko co należy wiedzieć o prowadzeniu projektów typu Innovative Training Networks, Research and Innovation Staff Exchange.
1 lutego zapraszamy na szkolenie "3 x R. Realizuj. Rozlicz. Raportuj. Czyli wszystko co należy wiedzieć o prowadzeniu projektów typu Innovative Training Networks, Research and Innovation Staff Exchange.".
Przedstawimy kwestie administracyjne i finansowe projektów ITN i RISE: od pisania wniosku, poprzez realizację grantu, kończąc na rozliczeniu z Komisją Europejską.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników Warsztat z pisania wniosków RISE Research and Innovation Staff Exchange.
Zapraszamy 19 stycznia na warsztaty "Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników Warsztat z pisania wniosków RISE Research and Innovation Staff Exchange". Adresowane są one do przedstawicieli jednostek naukowo - badawczych zainteresowanych pozyskaniem środków na wymianę pracowników w ramach międzysektorowej i międzynarodowej współpracy.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Spotkanie brokerskie „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”

Zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu brokerskim wszystkie osoby zainteresowane aktywnym udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Wydarzenie organizowane jest przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych w ww. obszarze we współpracy z Komisją Europejską.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Brukseli.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęcamy do szybkiego zgłaszania się i dokładnego uzupełnienia informacji niezbędnych do ukończenia procesu rejestracji. Można jej dokonać poprzez stronę: https://horizon-swafs2018.b2match.io/signup

Szczegółowe informacje na temat ww. spotkania dostępne są na stronie: https://horizon-swafs2018.b2match.io/

Najnowszy Program Pracy w temacie „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”, zawierający opis tematów konkursowych: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

 


Otwarty nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE)

22 listopada 2017 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników do 21 marca 2017 r. 

Strona konkursu (dokumentacja konkursowa, system aplikacyjny):

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 


Horizon 2020 Dashboard

Komisja Europejska udostępniła nowe narzędzie na Portalu Uczestnika: Horizon 2020 Dashboard, które umożliwia analizę statystyk i danych na temat złożonych wniosków oraz realizowanych projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Teraz można w prosty sposób poznać wskaźniki sukcesu w poszczególnych konkursach, alokację środków finansowych lub filtrować dane m.in. według krajów lub typów projektu.

We wstępnej wersji Horizon 2020 Dashboard znajdują się 3 panele informacyjne:

- dane o uczestnictwie w wnioskach,

- dane o finansowanych projektach,

- rozszerzony wybór grafik i zestawów danych dotyczących projektów

 

Widok nowego narzędzia jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/vYIOvW


Bezpłatny warsztat dot. obowiązku odbioru e-faktur przez podmioty publiczne

Komisja Europejskaj, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach wsparcia procesu wdrażania obowiązku odbioru faktur elektronicznych przez podmioty publiczne (wynikającego z postanowień Dyrektywy 2014/55/EU) zapraszają pracowników podmiotów publicznych na bezpłatny warsztat organizowany w Warszawiew siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dniu 27 listopada 2017r. w godzinach 11.00 – 17.00, sala ABC.
Warsztat jest realizowany w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) i prowadzony przez ekspertów z Komisji Europejskiej. Dedykowany jest dla pracowników działów odpowiedzialnych za wdrożenia systemów informatycznych (w szczególności e-fakturowania) w podmiotach publicznych.

Szczegóły na stronie: http://www.ilim.poznan.pl/aktualnosci/766-bezplatny-warsztat-dot-obowiazku-odbioru-e-faktur-przez-podmioty-publiczneDzień informacyjny "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka"

W dniu 6 grudnia br. zapraszamy do udziału w Dniu inofrmacyjnym poświęconym 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br.

Swoją obecność potwierdził  Dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego na lata 2018-2020.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz link do rejestracji: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020


„Odpowiedzialne Badania i Innowacje – Nauka dla społeczeństwa i gospodarki”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-29 listopada 2017 roku.

 

 

 

 

Węcej informacji, program oraz formularz dialog.amu.edu.pl


Dzień Informacyjny - Działania MSCA
16 listopada w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny dotyczący Działań Marii Skłodowskiej- Curie w Programie Horyzont 2020. Do udziału w spotkaniu zaproszony został przedstawiciel Research Executive Agency EC przedstawi konkursy MSCA w nowym Programie Pracy, a polscy uczestnicy trwających projektów MSCA opowiedzą o swoich doświadczeniach. Więcej informacji (program spotkania, możliwość rejestracji) znajdują się na stronach KPK: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnich-trzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji.


Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020", które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. Warsztaty skierowane są do osób, które zamierzają przygotowywać i składać wnioski do Horyzontu 2020. Więcej informacji oraz rejestracja w zakładce "szkolenia".


Szkolenie "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą"
Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą", które odbędzie się w dniu 17.11.2017 r. w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Łukasz Wściubiak – rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.
Spotkanie adresowane jest do pracowników działów kadr, księgowości, działów współpracy z zagranicą, biur wymiany międzynarodowej, samodzielnych pracowników naukowych prowadzących własne projekty, przewidujących przyjmowanie naukowców z zagranicy lub wysyłanie polskich
naukowców za granicę.
Więcej szczegółów oraz rejestracja w zakładce "szkolenia".


webinarium - Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia.
Serdecznie Państwa zapraszamy na webinarium dla wnioskodawców aplikujących do obszaru nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia. Webinarium organizowane jest w ramach projektu NMP TeAm (http://www.nmpteam.eu/)

Webinarium dotyczyć będzie programu pracy NMBP na kolejne 3 lata PR Horyzont 2020.
Istnieje również możliwość wcześniejszego zadawania pytań na formularzu rejestracyjnym. Zostaną one przekazane do oficera projektowego, który podczas spotkania udzieli na nie odpowiedzi.

Termin wydarzenia 31 października o godz. 14:00
Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIlleGJl5q3X84pT2vFYPPKjAKSVVE2rP8hh37MRkoqcQTqQ/viewform


Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności – wsparcie dla młodych naukowców w planowaniu kariery naukowej.
W dniach 18-20 października zapraszamy na Dni Kariery i Mobilności. Będą to trzy dni spotkań z ekspertami i doświadczonymi naukowcami, konsultacji, warsztatów, dyskusji, wymiany doświadczeń. „Sprawdź, jak to zrobić" - pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów. Drugi dzień, pod hasłem „Nauka, kariera, biznes", przybliży im możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Trzeciego dnia odbędą się „Warsztaty Rozwoju Kariery Naukowej", na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza oraz w rozwoju kariery naukowej.

Szczegółowe informacje: http://poznan.projektnaukowiec.pl

 


Nowy Program Pracy dla działań MSCA na lata 2018-2020
KE opublikowała draft Programu Pracy dla MSCA na lata 2018-2020.
Należy pamiętać , ze jest to wersja wstępna i zawarte w niej zapisy, m.in. daty opublikowania i zamknięcia konkursów oraz wymogi formalne mogą ulec zmianie.

Więcej informacji oraz linki do treści KE:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03._h2020-msca-2018-2020_post_isc_post_pc_for_pre-publication.pdf


Fulbright Specialist - konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

Do 13 listopada Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi nabór wniosków
na goszczenie w polskich instytucjach amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak m.in.: archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka.
O stypendia mogą się ubiegać instytucje (m.in. uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN) które wyrażają gotowość do przyjęcia specjalistów do prowadzenia
lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. 

Więcej informacji: https://goo.gl/LWdQrx

 


Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności – wsparcie dla młodych naukowców

W dniach 18-20 października zapraszamy na Dni Kariery i Mobilności. Będą to trzy dni spotkań z ekspertami i doświadczonymi naukowcami, konsultacji, warsztatów, dyskusji, wymiany doświadczeń. „Sprawdź, jak to zrobić" - pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów. Drugi dzień, pod hasłem „Nauka, kariera, biznes", przybliży im możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Trzeciego dnia odbędą się „Warsztaty Rozwoju Kariery Naukowej", na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza oraz w rozwoju kariery naukowej.


Szczegółowe informacje: http://poznan.projektnaukowiec.pl

 


Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy

Zachęcamy do składania wniosków na niskoprocentowe pożyczki, które są dostępne
w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

 

O środki aplikować mogą:

- studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich,

- absolwenci szkół średnich  i uczelni wyższych (w okresie do 48 miesięcy
od daty ukończenia szkoły/dnia otrzymania dyplomu),

- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni,

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy.

 

Wysokość pożyczki jaką można uzyskać na założenie działalności gospodarczej to prawie 85 tys. zł, a na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej to ok. 25 tys. zł. Przy ubieganiu się o pożyczkę nie jest wymagany wkład własny (nie ma opłat oraz prowizji), oprocentowanie jest stałe w skali roku 0,44%, a okres spłaty może trwać aż do 7 lat.

 

Więcej informacji: https://goo.gl/kXkoBz


Listopadowe spotkania brokerskie organizowane w ramach projektu BioHorizon:

6 Listopada w Pradze odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHoriozn Regional Brokerage event 2017, które będzie towarzyszyć konferencji RAFA 2017 Recent Advance in Food Security. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane i omówione możliwości jakie oferuje konkurs z obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyzont 2020. Rejestracja trwa do 31 października.

 

Więcej informacji: https://goo.gl/HcyEug

 

15 listopada w Brukseli również odbędzie się międzynarodowe spotkania brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event 2017” dotyczące obszaru (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.  Spotkania partnerskie ma na celu pomoc w znalezieniu partnerów dla nadchodzących w 2018 roku konkursów w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” oraz KET-Biotechologia. Rejestracja trwa do 26 października.

 

Więcej informacji:  https://goo.gl/xVDRnS

W obu wydarzeniach wezmą udział eksperci oraz reprezentanci Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w ww. obszarach. Spotkania mają na celu umożliwienie zainteresowanym podmiotom zaplanowania i  odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami.

 


Konkursy dla firm z sektora MSP!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabory do konkursów umożliwiających otrzymanie dotacji na zakup usług doradczych / eksperckich w ramach następujących działań:

Bony na innowacje dla MŚP - zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi technologii lub nowego projektu wzorniczego (do 85% dofinansowania). Wnioski można składać do 8 lutego 2018 roku.

Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu  dla MŚP - zakup usług wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym (do 70% dofinansowania) wraz z kosztami realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (do 45% dofinansowania). Wnioski można składać do 28 lutego 2018 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od października do 29 grudnia będzie prowadził nabór wniosków do kolejnej edycji poddziałania 1.1.1, tzw. „Szybka ścieżka” dla MŚP -  projekty obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o wartości powyżej 1 mln zł.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwościach pozyskania dotacji lub np. preferencyjnej pożyczki na cele inwestycyjne zachęcamy do kontaktu z Działem Projektów Badawczych, Budynek A lok.21 

Bartłomiej Walczak, tel. 61 827-97-73, e-mail: bw@ppnt.poznan.pl


Październikowe szkolenia i warsztaty w RPK Poznań

Zapraszamy na poniższe wydarzenia!

Masz pomysł na badania w programie Horyzont 2020? Ale nie wiesz jak je przełożyć na projekt? Chcesz napisać wniosek? Ale nie wiesz na co zwrócić uwagę, żeby uzyskać finansowanie? Zastanawiasz się jak wybrać odpowiednią rolę dla siebie i instytucji? Jeżeli tak, to zapraszamy na warsztaty pt. „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?”, które odbędą się 5 i 6 października.

Planujesz wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Instrument MŚP w Horyzoncie 2020? Szukasz możliwości sfinansowania projektów badawczych lub inwestycyjnych? Jeżeli tak, to zapisz się na szkolenie już dziś! Zapraszamy mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców do udziału w szkoleniu pt. „Fundusze Europejskie - szansa na rozwój Twojej firmy!”, które odbędzie się 10 października.

Myślisz o interdyscyplinarnym projekcie, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzącym do ważnych odkryć i przełomowych wyników? Dodatkowo posiadasz stopień naukowy doktora od przynajmniej 2 lat? Jeżeli tak, to koniecznie przyjdź na szkolenie pt. „Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”, które odbędzie się 11 października.

Szczególowe informacje oraz rejestracja są dostępne w zakładce szkolenia.


Bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej

Do 2 października naukowcy z następujących dziedzin: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska oraz inżynieria materiałowa mogą ubiegać się o możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej w wybranych ośrodkach w Europie.

Więcej informacji: https://goo.gl/GNmhrR

 


Konkurs „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”

Do 11 września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski mogą składać wnioski w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty i usługi) i wdrożyły je w praktyce. Wnioski można składać w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski.

 

Więcej informacji; https://goo.gl/RoAv2B


Nowy konkurs Komisji Europejskiej o nagrodę im. Altiero Spinellego

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs o nagrodę im. Altiero Spinellego. Jest on skierowany do naukowców, artystów, działaczy społecznych oraz innych osób, które swoimi działaniami pokazują dlaczego warto "zakochać się w Europie". Prace, które można zgłaszać do konkursu to m.in. publikacje, utwory audiowizualne, gazety, filmy fabularne itp.  Rejestracja uczestnictwa trwa do 16 sierpnia.

 

Więcej informacji: https://goo.gl/oEqjVy

 


Działalność RPK Poznań w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne.


Warsztaty związane z przygotowaniem i konsultacją wniosków projektowych
W ramach projektu ETNA2020, w pierwszej połowie września planowana jest organizacja warsztatów związanych z przygotowaniem i konsultacją wniosków projektowych do drugiego etapu konkursów Automated Road Transport (ART) lub Mobility for Growth (MIG) w wyzwaniu społecznym „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” oraz innych wniosków poświęconych tematyce transportowej w programie Horyzont 2020 (przygotowywanych na aktualne konkursy ogłoszone w 2017 roku). Warsztaty będą prowadzić eksperci mający doświadczenie związane z pisaniem i ocenianiem wniosków projektowych. Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=36931


Dotacje NCBiR - kolejny konkurs na projekty B+R już niebawem!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zbliżającym się konkursie „Projekty aplikacyjne” na przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), realizowanych przez konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych (np. PPNT). Termin złożenia wniosku projektowego to najpóźniej 18 grudnia, a minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln zł.

 

Inne konkursy w ramach PO IR, w których przedsiębiorcy mogą aktualnie aplikować to: „Regionalne agendy naukowo-badawcze” (NCBR, wnioski do 12.09.), „Szybka ścieżka - badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (NCBR, wnioski do grudnia), „Ochrona własności przemysłowej” (PARP, wnioski do grudnia) oraz „Bony na innowacje” (PARP, wnioski do lutego 2018).

 

Jednocześnie informujemy, że świadczymy usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej w tych i innych programach finansowanych ze środków UE.

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Działem Projektów Badawczych, Budynek A lok.21


Joanna Bosiacka-Kniat, tel. 61 827 97 48 e-mail: joanna.kniat@ppnt.poznan.pl
Bartłomiej Walczak, tel. 61 827-97-73 e-mail: bw@ppnt.poznan.pl

 


Finanse w Horyzoncie 2020
Zajmujesz się kwestiami finansowymi w Programach Ramowych? Chcesz rozwinąć swoją wiedzę w powyższej tematyce? Jeżeli tak to zarezerwuj termin w swoim kalendarzu, 28 czerwca organizujemy praktyczne warsztaty pt. „Finanse w Horyzoncie 2020", gdzie omówimy zagadnienia związane z uczestnictwem i kosztami w projektach międzynarodowych.


Więcej informacji w zakładce szkolenia


Warsztaty - Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na realizację projektów badawczych w Horyzoncie 2020 zapraszamy 26 i 27 czerwca na warsztaty pt. „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu". Podczas spotkania dowiecie się Państwo m.in. w jaki sposób wybrać właściwą dla siebie i instytucji rolę w projekcie, jak przełożyć pomysł na projekt oraz jak pisać, żeby uzyskać wysoką ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. Warsztaty zawierają liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Biznes bliżej nauki!
Firmy zainteresowane innowacjami oraz nawiązaniem kontaktów z sektorem nauki zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym 9 czerwca przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki na rzecz realizacji nowych projektów. W ramach spotkania można będzie m.in. poznać ofertę kilkunastu wielkopolskich instytutów naukowo-badawczych zainteresowanych wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem kontaktów z przedsiębiorcami. W programie przewidziano również prezentację projektu realizowanego wspólnie przez poznańską uczelnię oraz jedną z wielkopolskich firm. Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Urzędu.


Projekt NAUKOWIEC!

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

W ramach przedsięwzięcia jesienią w pięciu polskich miastach – Łodzi, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie – odbędą się dni kariery naukowej pod hasłem „Projekt NAUKOWIEC”. Podczas wydarzeń młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim. W grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo HR Excellence in Research. Kampania edukacyjna będzie promowana w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym.

Zespół projektowy, obok Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tworzą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR – firma wyspecjalizowana w promocji nauki.


Nowa funkcjonalność portalu EURAXESS!
Portal EURAXESS został rozbudowany o nową funkcję - „Hosting offers”. Umożliwia ona instytucjom zamieszczanie ofert goszczenia naukowców realizujących bądź chcących realizować projekty w ramach różnych programów europejskich (m.in. Horyzont 2020). Zamieszczanie ww. ofert jest bezpłatne, a są one widoczne dla naukowców z całego świata. Aby je zamieścić wystarczy jedynie założyć konto na portalu EURAXESS.


Kolejna polska instytucja z logiem HR Excellence in Research

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia zapewnia naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste zasady rekrutacji zgodne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Gratulacje!

Więcej informacji: http://ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15/logo-hr-excellence-in-research-dla-uep,a58572.html

 


Kolejny Punkt Kontaktowy w Wielkopolsce

Do Naszej Lokalnej Sieci Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE dołączyła kolejna jednostka.
Z radością witamy na pokładzie Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Cieszymy się, że jesteście z Nami.


50 000 euro czeka, żeby je zdobyć!

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Planujesz wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Instrument MŚP (Faza 1) w Horyzoncie 2020? 

Zapraszamy na szkolenie „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza 1”, które odbędzie się 22 lutego.

Więcej informacji w zakładce szkolenia.


Premia na Horyzoncie. MNiSW uruchomiło nabór wniosków!
Reprezentujesz jednostką naukową? Realizujesz bądź realizowałeś projekt w Horyzoncie 2020 lub programie EURATOM? Chcesz zdobyć środki na dodatki do wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie? Sprawdź ofertę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w trybie ciągłym ogłosiło nabór wniosków do programu Premia na Horyzoncie.

Więcej informacji na stronie MNiSW.


V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ PLUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło V edycję konkursu "Mobilność Plus". Środki mogą otrzymać młodzi naukowcy (do 35. roku życia) na finansowanie pobytów w zagranicznych ośrodkach naukowych. Cel wyjazdu to udział w badaniach naukowych lub w pracach rozwojowych. Podróż może trwać od 6 do 36 miesięcy, a termin rozpoczęcia pobytu za granicą nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html


Szwajcaria w pełni stowarzyszona z Horyzontem 2020
16 grudnia 2016 r. szwajcarski parlament przyjął nowe prawo imigracyjne. Szwajcaria, która nie jest członkiem ani Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązała się przestrzegać unijnych zasad swobodnego przepływu osób.
Przyjęte przepisy oznaczają również, że od 1 stycznia 2017 r. Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w programie badawczym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony z programem. Otwiera sie zatem dla Szwajcarskich naukowców możliwość pełnego udziału w europejskich projektach badawczych finansowanych przez Horyzont 2020.

Szczegóły: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64991.html

 

 


Nowy Punkt Kontaktowy w Wielkopolsce
Z radością informujemy, że grono naszych Punktów Kontaktowych poszerzyło sie o nową jednostkę. Miło nam powitać w naszej sieci Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich


Nowa strona EURAXESS juz działa!
28 listopada uruchomiona została nowa wersja krajowego portalu Sieci Euraxess, która wspiera międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców. Na stronie znajdą Państwo m.in. informacje związane z zatrudnianiem oraz pobytem zagranicznych naukowców w Polsce czy też prawno-administracyjnymi aspektami wyjazdów polskich badaczy zagranicę. Ponadto - poprzez Portal - uzyskują Państwo dostęp do europejskiej bazy ofert pracy z sektora B+R oraz różnych mozliwości grantowych.


Informacja dla firm posiadających Seal of Excellence, faza I
Składałeś wniosek do fazy I Instrumentu MŚP w ramach Horyzontu 2020?
Przekroczyłeś próg punktowy i zdobyłeś certyfikat Seal of Excellence?
Jednak z uwagi na niewystarczający budżet nie udało Ci się zdobyć grantu?

Jeżeli tak, to jest to informacja skierowana właśnie do Ciebie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła pracę nad programem, który umożliwi dofinansowanie projektów, które znalazły się właśnie w takiej sytuacji.

PARP zachęca wszystkich (a zwłaszcza posiadaczy ww. certyfikatu)
do przesyłania swoich uwag i sugestii na temat wspominanego programu do Pani Doroty Frączek, Departament Analiz i Strategii PARP (+224328350, e-mail: dorota_fraczek@parp.gov.pl).


Konsultacje społeczne – możliwość oceny Horyzontu 2020 oraz EURATOMU.

Rozpoczął się proces ewaluacji Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoją opinią na temat funkcjonowania ww. programów mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, które trwają do 15 stycznia 2017r. Zebrane przez Komisje Europejską opinie na temat wspomnianych inicjatyw posłużą poprawie ich funkcjonowania oraz kształtu przyszłych programów w UE.

 

Ankiety dostępne pod adresami:
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm

 

Więcej informacji w komunikacie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016.


Konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”
Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych 3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu). Więcej informacji (terminarz, opis procedury konkursowej oraz regulamin) na stronie PAN: http://instytucja.pan.pl/index.php/wydarzenia-erc/4281-polska-akademia-nauk-organizuje-konkurs-warsztaty-erc-dla-nauk-spolecznych-i-humanistycznych


Nowy program wspierający naukowców przygotowujących wnioski o granty ERC
W odpowiedzi na inicjatywę ERC w 5 krajach europejskich - Czechach, Estonii, Słowenii,w Polsce i na Węgrzech (a także w regionie Flandrii) - powstają programy „visiting fellowships„. Mają one ułatwić naukowcom jak najlepsze przygotowanie wniosku o grant ERC.

Wsparcie polega na sfinansowaniu 3-6 miesięcznego stażu przyszłego autora wniosku w zespole realizującym obecnie projekt ERC, co przyczynić się ma do podniesienia jakości przyszłego wniosku o grant ERC. Koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku pokrywają poszczególne kraje wysyłające naukowców na staż.

W Polsce taki program „visiting fellowships" będzie realizowany przez Narodowe Centrum Nauki.


Konkurs ERC Starting Grant 2017 otwarty
26 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze ERC Starting Grant 2017. Granty mają na celu wspierać przyszłych naukowych liderów, którzy znajdują się na etapie tworzenia grupy badawczej i przeprowadzania pierwszych niezależnych badań. Granty przyznawane są młodym naukowcom, bez względu na obywatelstwo, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po ukończeniu doktoratu. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na Portalu Uczestnika
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.htmlOd stycznia 2017 Komisja Europejska zmienia zasady ubiegania się o logo HR Excellence in Research.
Instytucje, które będą ubiegać się o to wyróżnienie przed styczniem 2017, korzystają ze starych zasad. Są jeszcze dwa terminy (1 - 15 września i 1 - 15 listopada 2016) na przesłanie dokumentów do Komisji Europejskiej.
Zmiany w zasadach są potrzebne, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.
Nowe zasady będą bardziej szczegółowe, będą miały określone ramy czasowe, Zakładają większą kontrolę zewnętrzną oraz ocenę ekspertów.
Więcej informacji na stronie http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna/459-aktualnoci-euraxess.htm


Granty na granty: promocja jakości
1 lipca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych UE i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.


Jednostki naukowe mogą wnioskować o refundację kosztów w wysokości :

- 30.000 zł -  występując w roli koordynatora projektu
- 10.000 zł - występując w roli koordynatora pakietu

 

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-granty-na-granty-promocja-jakosci.html


Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu Horyzont 2020

Informujemy, że Krajowy Pynkt Kontaktowy opublikował na swojej stronie poradnik dotyczący zasad finansowych w Horyzoncie 2020 w polskiej wersji językowej. Zachęcamy do lektury.

 


Szczegółowe informacje:

ttp://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_finansowo-prawny_H2020.pdf

 


Nominowani do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

Zachęcamy do zapoznania sie z listą nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki 2016 w kategoriach nauka, biznes i nagroda indywidualna. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali wręczenia Nagród Kryształowej Brukselki 2016, 2 czerwca 2016 r.

 

http://konferencja2016.kpk.gov.pl/nominowani/


SUKCES BBH Biotech w SME INSTRUMENT Faza I
SUKCES BBH Biotech młodej, poznańskiej firmy, lokatora Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego Fundacji UAM. Projekt USONIPRO zdobył finansowanie w H2020 w instrumencie SME Instrument Faza I. Gratulujemy i cieszymy się podwójnie - mamy w tym sukcesie swój udział.
RPK Poznań


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”
Na podstawie §13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie" na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

Szczegółowe informacje:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html


Konsultacje KE dot. programów pracy 2018-2020
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie kolejnych programów pracy (2018-2020) dot. wyzwania: „Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials".

Konsultacje potrwają do dnia 8 kwietnia br.

Szczegóły na stronie:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
oraz https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf


NANOTECH POLAND 2016 Conference and Exhibition

22-25 czerwca br. w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja i wystawa NANOTECH POLAND 2016
Konferencja będzie miejscem spotkań naukowców, badaczy, analityków, klinicystów, decydentów, przedsiębiorców w celu omówienia bieżących i przyszłych perspektyw w zakresie prac badawczo - rozwojowych w obszarze nanonauk i nanotechnologii.

 

Szczegółowe informacje: www.nanotechpoland.pl.


Nowa Akcja w HORYZONCIE 2020 – European SME Innovation Associate – Pilot

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz Start-up, będą miały możliwość otrzymania finansowego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej na zatrudnienie naukowców ze stopniem doktora, pochodzących z zagranicy.
Przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych specjalistów na krajowym rynku pracy, stają przed szansą rekrutacji pracowników na rynku europejskim. Wiedza i kwalifikacje naukowców mają być podstawą do otwarcia nowych możliwości i przyczynić się do znaczącego, innowacyjnego wzrostu przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje:

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_sme_innovation_associate_presentation_final.pdf


Tunezja stowarzyszona z programem Horyzont 2020
Od 1 stycznia 2016 r. Tunezja jest 14 krajem, który podpisał umowę stowarzyszeniową z programem Horyzont 2020. Dzięki temu naukowcy, przedsiębiorcy i innowatorzy z Tunezji mogą w pełni uczestniczyć w programie Horyzont 2020, na równych zasadach z państwami członkowskimi UE i pozostałymi krajami stowarzyszonymi.

 

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215


Akcje Marii Skłodowskiej – Curie dla instytucji. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników oraz tworzenie sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.
18 lutego br. serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzysektorowej i międzynarodowej współpracy oraz tworzeniem sieci szkoleniowych dla młodych naukowców.

 

Szczegółowe informacje w zakładce szkolenia


Planowany nabór wniosku w ramach "Premii na Horyzoncie"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie" na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020".
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego „Horyzont 2020" przed dniem złożenia wniosku.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-planowanym-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

 

 


Premia na Horyzoncie – rozporządzenie weszło w życie!
7 grudnia br., w Dzienniku Ustaw RP, zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Na mocy tego rozporządzenia, polskie jednostki naukowe mogą otrzymać na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach programu Horyzont 2020.

Konkurs MNiSW - Premia na Horyzoncie - to długo wyczekiwana odpowiedź na postulaty polskiego środowiska naukowego, która ma zachęcić polskich naukowców do ubiegania się o europejskie granty.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/D2015000204701.pdf


Międzynarodowe Agendy Badawcze -konkurs ogłoszony
26 listopada br. FNP rozpoczęła nabór wniosków do konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Program jestskierowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Ma to na celu wykorzystanie najlepszych praktyk w obszarze konstrukcji tematów badawczych w sposób maksymalnie zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania grantu, w obszarze polityki personalnej, a także zarządzania pracami B+R i komercjalizacji ich wyników.

Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek, które zostaną wyłonione we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln euro.
Termin składania pierwszej części wniosków: 15 stycznia 2016 r. (godz. 16:00)

 

Szczegółowe informacje:

http://www.fnp.org.pl/rusza-pierwszy-konkurs-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej/


Premia na Horyzoncie - podpisane rozporządzenie

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie". Dodatkowe fundusze będą wsparciem finansowym dla naukowców realizujących projekty w ramach Horyzontu 2020.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od roli pełnionej w projekcie (koordynator lub partner) oraz wysokości dofinansowania polskiego beneficjenta.

 

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW

 


Robocze wersje dokumentów Programu Pracy na lata 2016-2017
Komisja Europejska opublikowała robocze wersje dokumentów Programu Pracy na lata 2016-2017, dotyczące różnych obszarów tematycznych programu Horyzont 2020, w tym tematów: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz Europa w zmieniającym się świecie.
Zachęcamy do zapoznania się z opublikowaną w nich listą tematów konkursowych na najbliższe dwa lata oraz aktywnego uczestnictwa w programie Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17


Dni informacyjne konkursów na lata 2016-2017
Komisja Europejska w najbliższym czasie ogłosi tematy oraz terminy nowych konkursów na lata 2016-2017. W związku z tym zapraszamy w najbliższych miesiącach do Brukseli i Warszawy na zorganizowane dni informacyjne w poszczególnych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?p=25566


HR Excellence in Research
Ministerstwo Nauki rozpoczyna plan wdrażania na polskich uczelniach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.O wprowadzenie w życie tych dokumentów zwracali się do MNiSW sami naukowcy oraz związki zawodowe. Karta i Kodeks to zbiór zasad zaleconych przez Komisje Europejską i stosowanych przez instytucje naukowo-badawcze w całej Europie.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/archiwum-biuletynu-mnisw/17-kwietnia-2015-r.html


Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Od 13 do 27 maja trwały konsultacje projektu rozporządzenia, które określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Nowelizacja rozporządzenia jest niezbędna z uwagi na wprowadzenie nowych form finansowania współpracy naukowej z zagranicą, w tym dofinansowanie działań związanych z uczestnictwem w programie Horyzont 2020 (tzw. premia na Horyzoncie).

Oczekuje się, że proponowane regulacje przyczynią się do szybszego rozwoju polskiej nauki we współpracy z partnerami zagranicznym, a tym samym podniesienia jej poziomu, co w konsekwencji wpłynie na rozwój polskiej gospodarki.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_05/8b6a0250623a05754cbd1f01a412a26e.pdf


Premia na Horyzoncie – konsultacje projektu rozporządzenia

Od 13 do 27 maja trwają konsultacje projektu rozporządzenia, które pozwoli na dodatkowe wynagradzanie polskich naukowców uczestniczących w projektach programu „HORYZONT 2020".

HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Do tej pory można było jednak z tych funduszy finansować wynagrodzenia naukowców w ograniczonym zakresie.

Zmiana przepisów ma sprawić, że polscy naukowcy i zespoły badawcze będą liczniej uczestniczyć w europejskich programach badawczych. Środki finansowe na wynagrodzenia mają być dzielone na podstawie tego, jaka jest rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

 

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/


Granty na granty
27 marca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło II edycję programu "Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. W 2015 roku nabór wniosków w ramach programu będzie trwał do 31 grudnia i ma charakter ciągły.

Szczegółowe informacje na stronie: MNiSW


Granty indywidualne MSC - kolejny nabór.
Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków w konkursie o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (granty MSC). Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców , którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub posiadają stopień naukowy doktora. Granty MSC mają charakter wyjazdowy, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (MSC European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (MSC Global Fellowships).

Termin składania wniosków: do 10 września br.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1


 

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza